Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Показивачи у програмском језику C Дамјан Илић; Е32 Габриела Миленковић

Сличне презентације


Презентација на тему: "Показивачи у програмском језику C Дамјан Илић; Е32 Габриела Миленковић"— Транскрипт презентације:

1 Показивачи у програмском језику C Дамјан Илић; Е32 Габриела Миленковић
Програмирање Показивачи у програмском језику C Дамјан Илић; Е Габриела Миленковић

2 Основно о показивачима
Показивачи су врло важан концепт у свим програмским језицима. Сваки податак се чува у меморији на некој адреси. Показивач нам каже на којој адреси је наш податак и ког је он типа. Програмски језик Ц нам даје слободу да подацима приступамо директно преко променљивих и преко адреса коришћењем показивача.

3 Дефинисање показивача
Дефинисање податка вршимо ,, * “ (оператор дереференцирања) Дефинисање променљиве било ког типа (int, float...) Читање адресе уз помоћ оператора „ & “ Врши се повезаност променљивих (додељивање вредности адресе променљиве „ а “

4 Дефинисање показивача

5 Оператор „ * “ Оператор „ * “ служи за диференцирање података
Имамо показивач који показује на променљиву А С оператором можемо приступити садржају меморијске локације која је записана на показивачу

6 Приступ податку Ми податку моземо да приступимо помоћу променљиве и показивача Вршимо конвертовање помоћу оператора „ * “ међутим, када користимо овај оператор, он нема исту сврху у сваком делу програма

7 Приступ податку (Пример 1.)

8 Приступ податку (Пример 2.)
У овом примеру ћу само да вам показем колико су уствари повезане променљиве и шта се дешава када им се промени вредност У првом путу читамо из диференциране адресе, а у другом из роменљиве „ а “

9 Приступ податку (Пример 3.)
Ако показивач р показује на х онда пишемо printf(*p);ili printf(x);

10 NULL показивач Адреса означена са 0 се често додељује показивачу при иницијализацији, јер је то адреса резервисана од стране система и тако нема опасности да лоша употреба показивача угрози ваш програм Ово се најчешће ради у тренутку када се врши декларација показивача. меморијска локација са адресом нула има специфично значење: она указује да показивач нема намеру да показује на доступну меморијску адресу. По усвојеној конвенцији, подразумева се да ако показивач показује на НУЛЛ он уствари не показује ни на какву адресу

11 NULL показивач (Пример 1.)

12 Показивачи и низови Коришћењем показивача могуће је приступити чланковима низа. Тип података низа треба да буде исти као тип података показивача

13 Показивачи и низови(Пример 1.)

14 Показивачи и низови(Пример 2.)

15 Најчешће грешке При раду са показивачима, корисници често праве грешке са знаком „=„ „*“ Синтаксне грешке

16 Најчешће грешке Грешка при иницијализацији
Када се дефинише показивач он не показује нигде, мора се иницијализирати пре коришћења Такође је тешко приметити грешку, а некада преводилац не пријављује грешку.


Скинути ppt "Показивачи у програмском језику C Дамјан Илић; Е32 Габриела Миленковић"

Сличне презентације


Реклама од Google