Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

DIGITALNA MODULACIJA.

Сличне презентације


Презентација на тему: "DIGITALNA MODULACIJA."— Транскрипт презентације:

1 DIGITALNA MODULACIJA

2 3. DIGITALNO MODULACIJSKE TEHNIKE 4. MODULACIJA- ZAKLJUČAK
1. MODULACIJA- UVOD 2. ANALOGNE MODULACIJE 3. DIGITALNO MODULACIJSKE TEHNIKE 4. MODULACIJA- ZAKLJUČAK

3 MODULACIJA TRANSFORMIRANJE ELEKTRIČNOG SIGNALA
KOJI NOSI KORISNU INFORMACIJU U OBLIK PRIKLADAN ZA PRIJENOS, tj. POSTUPAK TRANSPONIRANJA NA VISOKU FREKVENCIJU, NAZIVA SE MODULACIJOM.

4 AMPLITUDNA MODULACIJA (AM) FREKVENCIJSKA MODULACIJA (FM)
ANALOGNE MODULACIJE AMPLITUDNA MODULACIJA (AM) FREKVENCIJSKA MODULACIJA (FM) FAZNA MODULACIJA (PM) DEMODULACIJA (AM)

5 AMPLITUDNA MODULACIJA (AM)
KOD AMPLITUDNE MODULACIJE (AM) MIJENJA SE AMPLITUDA PRIJENOSNOG VF-VALA PROPORCIONALNO TRENUTNOJ VRIJEDNOSTI MODULACIJSKOG SIGNALA. AMPLITUDA VF-VALA NOSIOCA MODULIRA SE INFORMACIJOM ŠTO SE VIDI NA SLICI U NASTAVKU.

6 SLIKA AM Um INFORMACIJA (MODULACIJSKI SIGNAL) t VF SIGNAL (NOSILAC)
Uvf t U MODULIRANI SIGNAL t

7 FREKVENCIJSKA MODULACIJA (FM)
PRI FREKVENCIJSKOJ MODULACIJI FREKVENCIJA NOSIOCA MIJENJA SE OVISNO O TRENUTNOJ VRIJEDNOSTI SIGNALA INFORMACIJE, A AMPLITUDA JE NOSIOCA STALNA. FREKVENCIJSKI MODULIRAN SIGNAL PRIKAZUJE SLJEDEČA SLIKA.

8 SLIKA FM Um SIGNAL INFORMACIJE (MODULACIJSKI SIGNAL) t Uvf VF NOSILAC
MODULIRANI SIGNAL t

9 FAZNA MODULACIJA (PM) FAZNOM SE MODULACIJOM, OVISNO O
TRENUTNOJ VRIJEDNOSTI SIGNALA INFORMACIJE, MIJENJA FAZA, tj. TRENUTNI FAZNI KUT VF VALA NOSIOCA, A AMPLITUDA MU OSTAJE STALNA.

10 POSTUPAK DEMODULACIJE
AMPLITUDNA DEMODULACIJA SE SASTOJI OD ISPRAVLJANJA MODULIRANOG SIGNALA. NAKON ISPRAVLJANJA SIGNAL SE DALJE PROPUŠTA KROZ NISKOPROPUSNI FILTAR. NA IZLAZU FILTRA PROPUŠTA SE SAMO ENVELOPU MODULIRANOG SIGNALA.

11 DEMODULACIJA U ISPRAVLJAČ = t U U NISKOPROPUSNI FILTAR t t

12 DIGITALNO MODULACIJSKE TEHNIKE
DIGITALNA FAZNA MODULACIJA (PSK) DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA (FSK) DIGITALNA AMPLITUDNA MODULACIJA (ASK) DIGITALNA MINIMALNA MODULACIJA (MSK)

13 SLIKA  = FAZA Q – KVADRATURNI DIO M = MAGNITUDA Q = M sin 
I = M cos  I – FAZNI DIO

14 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA (PSK)
BINARNA FAZNA MODULACIJA (BPSK) KVADRATURNA FAZNA MODULACIJA (QPSK)

15 BINARNA FAZNA MODULACIJA (BPSK)
OVA MODULACIJA KORISTI SINUSNE VALNE FAZE ZA KODIRANJE BITOVA. VRLO JE SNAŽNA I JEDNOSTAVNA JE ZA IZVRŠITI. ŠIROKO PRIMJENJENA U SATELITSKOJ KOMUNIKACIJI.

16 1. SLIKA (BPSK) Q FAZE ODVOJENE ZA 180  I 0 STANJE 1 STANJE

17 2. SLIKA (BPSK) PODATAK NOSIOC NOSIOC+ BPSK VALNI OBLIK

18 KVADRATURNA FAZNA MODULACIJA (QPSK)
DVA PUT JE DJELOTVORNIJA OD BINARNE FAZNE MODULACIJE. IZLAZNI VALNI OBLIK KVADRATURNO FAZNE MODULACIJEJE JE SUMA OD MODULIRANOG  COSINUSA I  SINUSA VALA.

19 1. SLIKA (QPSK) Q 01 STANJE 11 STANJE FAZE ODVOJENE ZA 90 I 00 STANJE

20 2. SLIKA (QPSK) I PODATAK Q PODATAK NOSIOC QPSK IZLAZ

21 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA (FSK)
FREKVENCIJSKA MODULACIJA DAJE ODLIČNE REZULTATE UZ RELATIVNO JEDNOSTAVNO REALIZIRANE UREĐAJE KADA SE NE POSTAVLJA ZAHTJEV ZA RELATIVNO VELIKOM BRZINOM.

22 SLIKA (FSK) PODATAK VISOKA FREKVENCIJA NISKA FSK VALNI OBLIK

23 KVADRATURNA AMPLITUDNA MODULACIJA (QAM)
IMA ŠIROKU PRIMJENU U DIGITALNIM RADIOVEZAMA I U MODEMIMA. POSTOJI KVADRATURNO AMPLITUDNA MODULACIJA S 16, 32, 64, 256-STANJA.

24 SLIKA (QAM) Q 16 (QAM) I

25 DIGITALNA MINIMALNA MODULACIJA (MSK)
TO JE DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA S ODSTUPANJEM, KOJE NESMIJE BITI VIŠE OD 90 . OVA MODULACIJA JAKO JE DJELOTVORNA I LAKO SE STVARA.

26 1. SLIKA (MSK) AMPLITUDA 1.5 CIKLUS VRIJEME 1 CIKLUS 1 CIKLUS

27 2. SLIKA (MSK) PODATAK NEPARAN BIT RAVAN BIT VISOKA FREKVENCIJA NISKA
VALNI OBLIK

28 MODULACIJA MODULACIJA JE DANAS JEDAN OD NAJVAŽNIJIH POSTUPAKA U
TELEKOMUNIKACIJAMA. ZATO JER NAM OSIGURAVA KVALITETAN PRIJENOS INFORMACIJA, DAJE NAM MULTIPLEKS, A UPOTREBLJAVA SE I ZA POHRANU INFORMACIJA.


Скинути ppt "DIGITALNA MODULACIJA."

Сличне презентације


Реклама од Google