Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Razvoj filozofije kvaliteta

Сличне презентације


Презентација на тему: "Razvoj filozofije kvaliteta"— Транскрипт презентације:

1 Razvoj filozofije kvaliteta
ELEMENTI savremenog shvatanja kvaliteta: - odgovornost za kvalitet proizvoda - kontrola - usmeravanje na potrošače - poboljšavanje kvaliteta

2 Evolucija shvatanja kvaliteta
Ne postoji posebna funkcija kontrole kvaliteta Funkcija kontrole se odvaja od proizvodnje Tehnička kontrola kvaliteta Integralna kontrola kvaliteta

3 Merni sistemi Kvalitativno i kvantitativno izražavanje kvaliteta
Elementi mernog sistema: 1) merena veličina 2) merna jedinica 3) senzor

4 Razlozi za uspostavljanje mernih sistema
Ocenjivanje preciznosti izrade Utvrđivanje stvarnog nivoa kvaliteta Promena nazivne vrednosti Odlučivanje o sudbini proizvoda

5 Definicija kvaliteta ISO 8402 Kvalitet je skup svih karakteristika entiteta koje se odnose na mogućnost da on zadovolji utvrđene i izražene potrebe JUS ISO 9000:2008 Nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve karakteristike: svojstvene nesvojstvene

6 Ona koja poseduje skup karakteristika  (entitet):
Definicija kvaliteta Strane zainteresovane za kvalitet: Ona koja poseduje skup karakteristika  (entitet): Ona koja ima zahteve (korisnici): proizvod – (svojstvene) karakteristike – komponente kvaliteta potrošači (krajnji korisnici) organizacija (tehnologija, oprema, kultura, ....) organizacija (upravljanje emisijama i potrošnjom pr. resursa) organizacija (dejstvo na lokalnu zajednicu,.....) zaposleni (ISO 9000) pr. okruženje (ISO 14000, ISO 50000) društveno okruženje (ISO 26000) Postoji nešto što ima karakteristike

7 Definicija kvaliteta po pravilu postoji više zainteresovanih strana
postoje različiti korisnici: interni i eksterni po pravilu postoji više zainteresovanih strana sadržaj kvaliteta se vremenom širi (od osnovnih karakteristika vezanih isključivo za rezultat – proizvod) pa do svih onih karakteristika koje se tiču svih zainteresovanih strana – integralni kvalitet)

8 Svojstvene karakteristike proizvoda
Definicija kvaliteta Svojstvene karakteristike proizvoda Zahtevi potrošača Merilo kvaliteta Nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve

9 Merilo kvaliteta Klase kvaliteta Usaglašenost (konformnost) proizvoda
Greške

10 Primer: klase kvaliteta voća (ekstra, I, II klasa)
Kriterijumi za klasiranje: Sorta Razvijenost ploda Zrelost Kalibar Nedostaci

11 Klase kvaliteta Više grupa proizvoda različitog nivoa kvaliteta namenjene različitim grupama potrošača Grupisanje prema pozitivnim karakteristikama Grupisanje prema negativnim karakteristikama

12 Kvalitet površinskih voda
Klase kvaliteta Kvalitet površinskih voda I klasa - vode koje se u prirodnom stanju, uz eventualnu dezinfekciju, mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji, a površinske vode i za gajenje plemenitih vrsta ribe (salmonide)   • II klasa - vode koje se u prirodnom stanju mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, za sportove na vodi i za gajenje drugih vrsta ribe (ciprinide) • III klasa - vode koje se mogu upotrebljavati za navodnjavanje, a posle uobičajenih metoda obrade (kondicioniranje) i u industriji osim prehrambene • IV klasa - vode koje se mogu upotrebljavati za druge namene samo posle odgovarajuće obrade • VK - van klasno stanje

13 Usaglašenost (konformnost)
Zahtevi iz specifikacije se podudaraju sa zahtevima potrošača (usaglašenost postoji ili ne postoji) K = 0 ili K = 1

14 Kritične greške Važne greške Manje važne greške


Скинути ppt "Razvoj filozofije kvaliteta"

Сличне презентације


Реклама од Google