Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

PROJEKAT JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Сличне презентације


Презентација на тему: "PROJEKAT JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI"— Транскрипт презентације:

1 PROJEKAT JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
NOVA VIZIJA MJESNIH ZAJEDNICA MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRPSKE MINISTARSTVO PRAVDE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FBiH MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA RS

2 NOVA VIZIJA MZ U BiH Jedan od osnovnih ciljeva projekta je kreiranje usaglašene, inkluzivne i rodno osjetljive vizije mjesnih zajednica u BiH na osnovu kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja sprovedenog u procesu izrade vizije. Nalazi i zaključci o MZ VIZIJI su izvedeni isključivo na osnovu stavova ispitanika/ca izraženih kroz provedene ankete, vođene diskusije i fokus grupe. Neophodno je dalje upoznavanje, podsjećanje javnosti i promišljanje o novoj definisanoj MZ VIZIJI.

3 PROCES KREIRANJA VIZIJE MZ
13 sastanaka u partnerskim JLS prve kohorte: 400 učesnika/ca - zastupljenost žena, mladih i starijih osoba, manjinskih i marginaliziranih grupa Predstavnici MZ, JLS, ministarstava, OCD-a i dr. 8 regionalnih sastanaka unutar BiH (veći gradski centri): MZ, JLS, kantonalni i entitetski predstavnici OCD, Regionalne razvojene agencije, akademski predstavnici Prijedlog vizije i modela MZ Završna konferencija u decembru godine: Validacija vizije i definisanih modela MZ u BiH

4 KLJUČNI PRINCIPI BUDUĆE VIZIJE MZ U BIH
Reprezentativnost - da u izboru organa učestvuje što veći broj građana MZ iz različitih kategorija stanovništva i da su proporcionalno zastupljeni u organima MZ. Odgovornost – da je MZ odgovorna prema svojim građanima, ali i da je odgovorna prema lokalnim vlastima. Inkluzivnost - uključenost svih građana u rad i aktivnosti, naročito žena, mladih i socijalno isključenih grupa. Koordinacija između svih tijela i organa MZ - uključujući predsjednike skupštine i savjeta, opštinske organe uprave, kao i koordinatora za mjesne zajednice. Transparentnost i hijerarhija – smanjenje zloupotrebe, osiguranje zakonitosti i odgovornosti u radu MZ, otvorenost za javnost i dostupnost informacija. Profesionalizacija i osposobljenost uposlenika – omogućavanje upošljavanja stalnog osoblja MZ i njihova edukacija. Nezavisnost – nezavisnost u donošenju odluka. Funkcionisanje MZ može biti poboljšano i kroz što veći stepen finansijske autonomije. Depolitizacija – naročito organa MZ, ali i procesa donošenja odluka, kao i rada i aktivnosti MZ. Fokusiranje na konkretne prioritete koji se tiču građana.

5 TEMATSKI MODELI MZ Pružanje usluga Društveni i kulturni centar
Zagovaranje i pristup upravi Pružanje usluga Društveni i kulturni centar Prostor za učešće građana/ki

6 ZAGOVARANJE I PRISTUP UPRAVI
Vizija: MZ zastupaju interese i potrebe različitih grupa i dijelova zajednice prema višim nivoima vlasti. Elementi: MZ je prva stepenica prema lokalnim vlastima i prva instanca na kojoj građani potražuju rješenja za određene probleme u zajednici. MZ pruža podršku građanima za zastupanje njihovih interesa. MZ je institucija od povjerenja i adekvatan zastupnik njihovih interesa spram viših nivoa vlasti. MZ djeluje kao mehanizam za uključivanje građana u proces donošenja odluka.

7 PRUŽANJE USLUGA U MZ Vizija: MZ su teritorijalno određene jedinice koje pružaju usluge na područjima na kojima one nisu dostupne ili posreduju između stanovnika i pružalaca usluga. Elementi: MZ služi kao servis građana u rješavanju njihovih svakodnevnih problema. MZ je i „produžena ruka“ lokalne vlasti kroz decentralizaciju usluga. MZ omogućavaju dobar uvid u „stanje na terenu“ i potrebe građana. MZ treba biti dobro organizovana, funkcionalna, opremljena i efikasna.

8 MZ KAO DRUŠTVENI CENTAR
Vizija: MZ su prostori u kojima se održavaju različite društveno- kuturne aktivnosti koje vode unapređenju socijalne kohezije u zajednici. Elementi: MZ opstaje kao dio tradicije u društvu. MZ omogućava saradnju sa nevladinim sektorom. MZ podržava društvene, kulturne i sportske aktivnosti pojedinaca i njihovih udruženja.

9 MZ KAO PROSTOR ZA UČEŠĆE GRAĐANA
Vizija: MZ organizuju različite participativne procese o različitim pitanjima radi omogućavanja direktnog učešća građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Elementi: MZ omogućava aktivnu ulogu pojedinaca koji svojom stručnošću doprinose razvoju društva. MZ prepoznaje potencijal individualne inicijative i važnost uloge pojedinca za cijelu zajednicu. MZ je forum za diskusiju i povezivanje građana, i prostor za učešće građana.


Скинути ppt "PROJEKAT JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI"

Сличне презентације


Реклама од Google