Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Град Ужице Инвестициони програм централне припреме и соларног грејања санитарне топле воде на Градском базену.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Град Ужице Инвестициони програм централне припреме и соларног грејања санитарне топле воде на Градском базену."— Транскрипт презентације:

1 Град Ужице Инвестициони програм централне припреме и соларног грејања санитарне топле воде на Градском базену

2 Вода у базену се тренутно греје топлотом из котларнице Медицинске школе
Изградњом система за соларно грејање, базенска вода и санитарна топла вода би се грејала енергијом Сунца, а када није могуће постићи потребну температуру воде Температура воде у базену од 24 °Ц , омогућава да се енергија Сунца за догревање воде користи целе године, кад год је сунчан дан.о котлотм на течно гориво.

3 Сврха инвестирања је: коришћење енергије Сунца за загревање базенске и санитарне топле воде избацивање електричне енергије , као извора топлоте за згревање санитарне топле воде уштеда у финансисијских средстава потребних за загревање санитарне топле воде и воде у базену смањење коришћења фосилних горива за загревање воде и емисије угљен диоксида у атмосферу обзиром на намену и локацију објекта, изградњом система соларног грејања санитарне топле воде ефикасно се, на практичан начин врши популаризација коришћења соларне енергије у локалној заједници

4 За побољшање енергетске ефикасности базена предвиђено је коришћење соларне енергије за загревање базенске воде и потрошне санитарне топле воде за туширање корисника базена. Соларни систем грејања се састоји од : Соларних колектора Соларних цевовода Соларног измењивача топлоте за грејање воде у базену Соларног бојлера за грејање санитарне топле воде Циркулационих пумпи солара Система за пријем дилатација соларне течности и допуњавање Система регулације и аутоматског управљања

5 Удео потрошње соларне енергије у укупној потрошњи

6 Мере заштитите животне средине
Соларни систем за грејање базенске воде и санитарне топле воде коришћењем енергије Сунца је замишљен да би се смањио утрошак фосилних горива и смањила емисија угљен диоксида у атмосферу. У систему соларног грејања користи ће се соларна течност која није токсична. Предвиђена је посуда за прихватање течности из соларног система у коју ће се празнити соларни систем у случају потребе. Опрема и цевоводи који ће се користити су намењени за соларне системе грејања и испитане су за овакву намену.

7 Економско-финансијска анализа
Соларни систем је замишљен да се надовеже на већ пројектован систем грејања базенске и санитарне топле воде без преправки опреме, обједињујући тако постојеће и дограђено у целовит енергетски систем Процена вредности изградње соларног система за грејање базенске и санитарне топле воде је € На основу резултата прорачуна у програму Т*СОЛ4.5: Годишња уштеда мазута литара = kg Садашња цена мазута са превозом је око 0,65€/kg Укупна годишња уштеда је х 0,65 €= € Време исплативости инвестиције: : = 6,8 година


Скинути ppt "Град Ужице Инвестициони програм централне припреме и соларног грејања санитарне топле воде на Градском базену."

Сличне презентације


Реклама од Google