Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Bruto domaći proizvod Laković Jana 244/09 Sekulić Mirjana 203/09

Сличне презентације


Презентација на тему: "Bruto domaći proizvod Laković Jana 244/09 Sekulić Mirjana 203/09"— Транскрипт презентације:

1 Bruto domaći proizvod Laković Jana 244/09 Sekulić Mirjana 203/09
Gjonaj Luke /09 Tijanić Ilijana /09 Grgurović Ana /09

2 Bruto domaći proizvod (BDP) predstavlja rezultat proizvodnih aktivnosti svih rezidentnih institucionalnih jedinica. Bruto domaći proizvod je indikator ekonomskih aktivnosti na nivou cijele zemlje.

3 Poljoprivreda Obuhvata korišćenje biljnih i životinjskih resursa, uključujući uzgoj i razmnožavanje životinja. Opšti popisi poljoprivrede sprovedeni su 1931., 1960.i godine.

4 Ribarstvo Ribarstvo podrazumijeva lovljenje morskih ili slatkovodnih riba, rakova, mekušaca, sakupljanje i gajenje školjki i drugih morskih produkata.

5 Rudarstvo Rudarstvo obuhvata eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina: čvrstih (ugalj i rude), tečnih (nafta) i gasovitih (zemni gas).

6 Prerađivačka industrija
Prerađivačka industrija je grana industrije koja se bavi preradom biljnih, životinjskih i mineralnih sirovina i dobijanjem proizvoda i poluproizvoda od istih.

7

8 Sektor - Obrazovanje Struktura BDP-a (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4.1 3.4 3.8 4.2 4.5 5.3

9 Sektor - Socijalni rad Struktura BDP-a (%) 2006 2007 2008 2009 2010
2011 3.9 3.3 3.5 4.0 4.4 4.1

10 Sektor - Socijalni rad Maloljetni korisnici socijalne zastite po polu (Izvor: Monstat) Punoljetni korisnici socijalne zastite po polu (Izvor: Monstat) Godina Ukupno Zenski Muski 2006 19.188 8.571 10.617 2007 22.595 10.249 12.346 2008 27.429 13.558 13.871 2009 26.159 12.697 13.462 2010 25.213 12.400 12.813 2011 23.639 11.466 12.173 Godina Ukupno Zenski Muski 2006 26.756 13.241 13.515 2007 27.301 13.217 14.084 2008 28.351 14.297 14.054 2009 28.398 14.171 14.227 2010 28.331 14.288 14.043 2011 28.128 14.190 13.938

11 Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom,gasom, i vodom
2006 2007 2008 2009 2010 2011 88.496,00 83.769,00 ,00 ,00 ,00 ,00 4,1% 4,2% 5,7% 6,4% 5,2%

12 Građevinarstvo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 76.039,00 95.700,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3,5% 5,8% 6,2% 5,4% 5,0% 4,9%

13 Trgovina na veliko i trgovina na malo; opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 11,1% 13,3% 12,4% 12,0% 12,1% 12,2%

14 Hoteli i restorani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3 % 4.4% 4.3% 5.2% 5%
BDP (ooo) eura 64,078.00 91,454.00 132,751.00 152,077.00 154,425.00 161,170.00 Struktura BDP-a u % 3 % 4.4% 4.3% 5.2% 5%

15  Hoteli i restorani % BDP-a koji se odnosi na sektor

16 Saobraćaj, skladištenje i veze
2006 2007 2008 2009 2010 2011 BDP (ooo) eura 208,170.00 282,629.00 288,887.00 283,814.00 321,529.00 315,837.00 Struktura BDP-a u % 9.7% 8.9% 9.4% 9.5% 10.3% % BDP-a koji se odnosi za sektor

17 Finansijsko posredovanje
2006 2007 2008 2009 2010 2011 BDP (ooo) eura 64,977.00 106,675.00 119,590.00 120,825.00 124,515.00 131,839.00 Struktura BDP-a u % 3% 3.9% 4.1% 4%

18 Finansijsko posredovanje
% BDP-a koji se odnosi na sektor

19 Usluge finansijskog sektora indirektno mjerene
2006 2007 2008 2009 2010 2011 BDP (ooo) eura -4,118.00 -10,231.00 0.00 Struktura BDP-a u % -0.2%

20 Aktivnosti u vezi sa nekretninama
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima Poslovanje nekretninama za naknadu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BDP (u 000 EUR) 245,146.00 360,098.00 251,445.00 250,686.00 256,342.00 308,050.00 11.4 9.5 8.1 8.4 8.3 Struktura BDP-a (%)

21 Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
Maloljetni korisnici socijalne zaštite po polu, Godina Ženski Muški Ukupno 2006 8571 10617 19188 2007 10249 12346 22595 2008 13558 13871 27429 2009 12697 13462 26159 2010 12400 12813 25213 2011 11466 12173 23639 Punoljetni korisnici socijalne zaštite po polu, Godina Ženski Muški Ukupno 2006 13241 13515 26756 2007 13217 14084 27301 2008 14297 14054 28351 2009 14171 14227 28398 2010 14288 14043 28331 2011 14190 13938 28128

22 Ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti

23


Скинути ppt "Bruto domaći proizvod Laković Jana 244/09 Sekulić Mirjana 203/09"

Сличне презентације


Реклама од Google