Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Мале хидроелектране у Републици Српској

Сличне презентације


Презентација на тему: "Мале хидроелектране у Републици Српској"— Транскрипт презентације:

1 Мале хидроелектране у Републици Српској
Мале хидроелектране у Републици Српској Комисија за концесије Републике Српске, Вука Караџића број 4, Бања Лука, Телефон: , Факс: Е-mail адреса: koncesije-rs.org Wеb страница:

2 ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА
Закон о концесијама (Сл. гласник РС, број 25/02 и 91/06 ) Документ о политици додјеле концесија (Сл. гласник РС, број 31/06) Концесије у одредбама других секторских закона (24 тачке, које обухватају предмете концесија)

3 ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА
Подзаконска акта: Пословник о раду Комисије за концесије Републике Српске (Сл. гласник РС, број 77/04) Упутство за процјену постојања јавног интереса (Сл. гласник РС, број 103/05) Правилник о утврђивању критеријума за одређивање висине концесионе накнаде (Сл.гласник РС, број 45/07, 63/07 и 101/07 ) У процедури доношење: Правилника о преносу уговора о концесији и/или промјени структуре власништва

4 ПРАКСА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКЕ У СЕКТОРУ ЕНЕРГЕТИКЕ
107 уговора о концесијама за изградњу и коришћење малих хидроелектрана са 47 концесионих предузећа Основни показатељи изградње малих хидроектрана: Укупна процјењена снага 107 МХЕ износи око 280 МW Процјењена год. производња 107 МХЕ је око 1500 GWh Процјена висина инвестиције изградње 107 МХЕ је око 400 милиона евра Реализацијом пројекта био би запослен већи број радника у току изградње, касније и трајно запослено око 300 радника

5 ПРАКСА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКЕ У СЕКТОРУ ЕНЕРГЕТИКЕ
Основни показатељи изградње малих хидроектрана: Ред. бр. Снага МХЕ (у MW) Broj MHE 1. < 1 36 2. 1-2 24 3. 2-5 32 4. 5-10 9 5. >10 6 107

6 ПОТРЕБА ИЗГРАДЊЕ МАЛИХ ХИДРОЛЕКЕТРАНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Уговор о оснивању Енергетске заједнице, потписан године у Атини између ЕУ и земаља југоисточне Европе, међу којима је и БиХ, предвиђа имплементацију Директиве 2001/77/ЕС Европског парламента о промовисању производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у унутрашњем тржишту; Изградња малих хидроелектрана и производња електричне енергије из обновљивих извора је дио обавеза Републике Српске по Кјото протоколу;

7 Институционални проблеми:
ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈАМА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МХЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Институционални проблеми: Неке од општина, прије свих Фоча и Шипово, ни након двије године, од закључења уговора о концесијама не издају потребна документа за изградњу (урбанистичке сагласности, грађевинске дозволе, итд.); Новелација слива ријеке Врбас и његових притока Врбање, Црне Ријеке, Угра, Јања и Пливе није урађена, па самим тиме ни већи број концесионара на овим локацијама не може да добије потребну документацију за изградњу;

8 Институционални проблеми:
ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈАМА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МХЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Институционални проблеми: Један број локација се налази у Националном парку Сутјеска, по налогу Министарства индустрије, привреде и рударства из године обустављена је њихова изградња, чека се да Министарство за просторно уређење, грађ. и екологију дефинише услове за даљу градњу МХЕ Неусклађеност просторно-планске документације, на основама Просторног плана Републике Српске спорно је више од 80 локација за МХЕ, које нису уврштене у документ, локације за ове МХЕ се налазе углавном унутар националних паркова, паркова природе или заштићених подручја.

9 Институционални проблеми:
ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈАМА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МХЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Институционални проблеми: Проблем обезбјеђења финансијских средстава за изградњу објеката малих хидроелектрана, усљед недостатка властитих средстава и не одговарајућих постојећих кредитних линија у Републици Српској;

10 Субјективни проблеми:
ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈАМА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МХЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Субјективни проблеми: Спорост и недовољна активност концесионара, на реализацији уговора о концесијама; Недостатак властитих средстава за изградњу и реализацију уговора о концесијама, недовољан бонитет концесионих предузећа за кредитна средства код банака; 3. Намјера од стране појединих концесионара да се “тргује” концесијама;

11 ХВАЛА НА ПАЖЊИ


Скинути ppt "Мале хидроелектране у Републици Српској"

Сличне презентације


Реклама од Google