Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Osnovne karakteristike poljoprivrede

Сличне презентације


Презентација на тему: "Osnovne karakteristike poljoprivrede"— Транскрипт презентације:

1 Osnovne karakteristike poljoprivrede
JS

2 Uvod Ocena proteklog razvoja i sadašnjeg stanja poljoprivrede može se sagledati iz dva ugla: Upoređenjem sa nasleđenim stanjem Sa stanovišta razvoja privrede.

3 1. Upoređenjem sa nasleđenim stanjem
U poljoprivredi posle II sv. rata, kada je započeta industrijalizacija, proizvodnja poljoprivrednih proizvoda (hrane) pratila je porast stanovništva. U periodu ostvareno je udvostručenje proizvedene količine hrane po stanovniku, što je dobar rezultat ako se ima u vidu da je tada stanovništvo poraslo za skoro 1,5x. Generalno, poljoprivredna proizvodnja u ovom periodu beleži smanjenje, što utiče na smanjenje učešća u DP.

4 Značajna karakteristika u razvoju poljoprivrede SFRJ
Stvaranje i paralelan razvoj privatnog i društvenog sektora. Razvoj ovih sektora razlikovao se tokom celog razdoblja ( ). S jedne strane formirao se moderan društveni sektor poljoprivrede, a s druge strane ostvarivao se znatno sporiji rast i razvoj privatnog sektora. Različit je bio obim investicija, kvalifikaciona struktura zaposlenih i tehnička opremljenost. Ovo je bilo u korist društvenog sektora. Sledi rast p i k u društvenom sektoru.

5 2. Sa stanovišta razvoja ukupne privrede
Poljoprivreda u SFRJ je bila zapostavljena delatnost. Ekonomski pokazatelji toga su dispariteti cena na štetu poljoprivrede. Usporena poljoprivredna proizvodnja uticala je da na domaćem tržištu ponuda bude manja od tražnje. Ovo pojačava uvoz poljoprivrednih proizvoda (naročito ‘70-tih). Međutim, mogućnost uvoza nailazi na ograničenje tj. deficit spoljnotrgovinske razmene, koji je nastao zbog uvoza sirovina i materijala za reprodukciju za potrebe industrije.

6 Najznačajniji uzroci sporijeg rasta poljoprivrede:
Trajno nepovoljni uslovi privređivanja (dispariteti cena) Nema pravog koncepta razvoja poljoprivrede Ograničenja u poslovanju privatnih gazdinstava Zanemarivanje poljoprivrede, naročito privatnog sektora Nedostatak dosledne zemljišne politike (usitnjavanje parcela) Sporo obuhvatanje navodnjavanjem i melioracijom.


Скинути ppt "Osnovne karakteristike poljoprivrede"

Сличне презентације


Реклама од Google