Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Хемија.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Хемија."— Транскрипт презентације:

1 Хемија

2 Хемија као наука Хемија проучава супстанце, њихову грађу, својства, промене супстанци и законе по којима се те промене врше. Хемија се зове централном науком и повезана је са многим наукама, како природним тако и примењеним наукама.

3 Материја Материја је све што постоји у природи, све што нас окружује.
Материја је све што постоји у природи, све што нас окружује. Постоје два вида материје: супстанца и физичко поље. Супстанца је вид материје који изграђује физичка тела.

4 Супстанца Три основна типа супстанци су: хемијски елементи, хемијска једињења и смеше. Елементи су једноставне чисте супстанце. Једињења су сложене чисте супстанце које се састоје од два или више елемената. Смеше су мешавине од два или више елемената или једињења.

5 Атом Атом је најмања недељива честица супстанце.
Атом су открили грчки филозофи Леукип и Демокрит пре 2500 година.

6 Грађа атома Атом се састоји од језгра и електронског омотача.
Атом се састоји од језгра и електронског омотача. У језгру (нуклеусу) налазе се нуклеони протони и неутрони. Протони су позитивно наелектрисане честице, неутрони неутралне честице. У омотачу се налазе негативно наелектрисани електрони.

7 Атомски и масени број Изотопи
Атомски број је број протона у језгру. Масени број је збир протона и неутрона. Изотопи су атоми истог елемента који се међусобно разликују по масеном броју.

8 Периодни систем елемената


Скинути ppt "Хемија."

Сличне презентације


Реклама од Google