Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

RAZVOJ INDIKATORA DISKRIMINACIJE

Сличне презентације


Презентација на тему: "RAZVOJ INDIKATORA DISKRIMINACIJE"— Транскрипт презентације:

1 RAZVOJ INDIKATORA DISKRIMINACIJE
Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije

2 Zašto indikatori diskriminacije?
Ideja merenja ljudskih prava inspirisana je načinom mišljenja koji je dobro sažeo razvojni mislilac Galbrajt: “ako se nešto ne izbroji, onda to obično ne bude ni primećeno”. Moglo bi se dodati i “ono što se izmeri, to se i uradi”. U tom smislu, indikatori diskriminacije predstavljaju skup merljivih pokazatelja, bilo da se odnose na događaje, aktivnosti ili ishode koji ukazuju na prisustvo diskriminacije u društvu.

3 CILJEVI RAZVOJA INDIKATORA
ODGOVOR NA PITANJE: U KOJOJ MERI SU GRAĐANI/GRAĐANKE IZLOŽENI DISKRIMINACIJI I NA OSNOVU KOJIH LIČNIH SVOJSTVA; PRAĆENJE I RAZVOJ ANTIDISKRIMINACIONIH POLITIKA ZASNOVANIH NA PODACIMA.

4 PRIMENA INDIKATORA OMOGUĆAVA:
Procenjivanje aktivnosti države i organizacija civilnog društva usmerenih na suzbijanje diskriminacije Određivanje jasnih i merljivih ciljeva rada javne uprave na smanjenju diskriminacije i evaluacija učinka Identifikovanje ključnih oblasti, politika i procesa na kojima je potrebno raditi kako bi se smanjila diskriminacija u društvu

5 RAZVOJ INDIKATORA DISKRIMINACIJE
Indikatori diskriminacije zasnivaju se na analizi nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira i na kvalitativnom istraživanju položaja odabranih ranjivih društvenih grupa (žene, osobe sa fizičkim invaliditetom i starije osobe) Tokom razvoja indikatora i definisanja domena (oblasti života) merenja diskriminacije vođeno je računa da: Sistem indikatora bude relevantan za svakodnevni život građana i lako razumljiv za građane Indikatori omoguće praćenje rada javne uprave Sadržaj domena bude međusobno isključiv Indikatori budu konkretni i merljivi

6 RAZVOJ INDIKATORA DISKRIMINACIJE
U okviru projekta razvijaju se strukturalni, procesni i indikatori ishoda, pri čemu je fokus na razvoju indikatora ishoda. Osnovni izazovi u razvoju indikatora diskriminacije: Kako sveobuhvatan okvir koji određuje ljudska prava i diskriminaciju svesti na manji broj oblasti i indikatora; Nepostojanje javnih podataka predstavljenih po ličnim svojstvima; Definisanje situacija u kojima se najčešće dešava diskriminacija za potrebe sprovođenja anketnog istraživanja

7 Oblasti istraživanja:
Diskriminacija Rad i zapošljavanje Obrazovanje, stručno osposobljavanje Socijalna zaštita Zdravstvena zaštita Sloboda i bezbednost Pristup pravdi Život u zajednici Kultura, mediji i informisanje Politička participacija Javna infrastruktura i površine

8 PRIMER: RAD I ZAPOŠLJAVANJE
Domen rada i zapošljavanja sadrži tri poddomena: Diskriminacija tokom prijema u radni odnos Iskustva tokom radnog odnosa Prestanak radnog odnosa i angažovanja

9 Primer: DISKRIMINACIJA TOKOM PRIJEMA U RADNI ODNOS:
Diskrimininatorni oglasi za posao ( navođenjem muškog i ženskog roda, godina života, izgleda) kao i dostupnost tih oglasa pojedinim grupama (u smislu prilagođavanja veličine slova, izgleda samog oglasa); Nejednak tretman prilikom testiranja i razgovora za posao ( u smislu postavljanja nedozvoljenih pitanja o ličnom i porodičnom životu, zdravstvenom stanju, diskriminatornih motiva koji se navode kao razlozi prilikom odbijanja da se određeno lice zaposli na određeno radno mesto, ali i pristupačnost mesta u kom se obavlja testiranje, prilagođenost testova specifičnim potrebama kandidata)

10 INDEKS DOŽIVLJENE DISKRIMINACIJE
Na osnovu definisanih domena, sprovedeno je istraživanje – anketa pripadnika ranjivih društvenih grupa o njihovoj percepciji o izloženosti diskriminaciji u ovim domenima. Anketnim istraživanjem nije moguće nesumnjivo utvrditi da li je do diskriminacije došlo ili nije, ali su pitanja formulisana tako da su ispitanici odgovarali da li su doživeli određenu konkretnu situaciju

11 INDIKATORI DISKRIMINACIJE U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA:
Na osnovu analize pravnog okvira i analize podataka dobijenih istraživanjem, utvrđeni su indikatori diskriminacije: Prijem u radni odnos Iskustva tokom radnog odnosa Prestanak radnog odnosa Procenat građana koji nisu mogli da na jednak način učestvuju na konkursu za posao Procenat zaposlenih koji su premešteni na radno mesto sa nižom platom nakon opravdanog odsustva sa rada Procenat zaposlenih koji su dobili otkaz

12 PRIMERI INDIKATORA DISKRIMINACIJE U OBLASTI OBRAZOVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Pristup obrazovanju Iskustva tokom obrazovanja Vrednovanje rezultata obrazovanja Procenat učenika kojima su obrazovne institucije nepristupačne Procenat učenika koji ne može da prati nastavu zbog nedovoljne prilagođenosti nastavnog procesa Procenat učenika koji je neravnopravno ocenjen Dostupnost i pristupačnost Kvalitet usluge Procenat građana kojima su uskraćene zdravstvene usluge Procenat građana koji prijavljuju neetičko postupanje zdravstvenih radnika

13 Hvala na pažnji!


Скинути ppt "RAZVOJ INDIKATORA DISKRIMINACIJE"

Сличне презентације


Реклама од Google