Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Наставни планови за информатичко образовање у основним и средњим школама Републике Србије Даниела Минић Алексић 24. јануар, 2015.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Наставни планови за информатичко образовање у основним и средњим школама Републике Србије Даниела Минић Алексић 24. јануар, 2015."— Транскрипт презентације:

1 Наставни планови за информатичко образовање у основним и средњим школама Републике Србије
Даниела Минић Алексић 24. јануар, 2015

2 Центар за развој програма и уџбеника
Колико је информатика заступљена и у којим предметима ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Први циклус, Од играчке до рачунара (1 час недељно) Други циклус, Информатика и рачунарство (1 час недељно) Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја циклуса 24. јануар, 2015

3 Центар за развој програма и уџбеника
Колико је информатика заступљена и у којим предметима СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Гимназије, Рачунарство и информатика 2 часа недељно (теорија + вежбе) I-IV разреда Средње стручне школе , Рачунарство и информатика 2 часа недељно I разред 24. јануар, 2015

4 Центар за развој програма и уџбеника
Иновирање програма Информатика и рачунарство усвојени иновирани програми године Рачунарство и информатика усвојени иновирани програми за све типове гимназије године усвојени иновирани програми за средње стручне школе године 24. јануар, 2015

5 Центар за развој програма и уџбеника
Иновирање програма – огледни профили Рачунарство и информатика За све огледне профиле и профиле преведене из огледа у систем урађени су програми са исходима 24. јануар, 2015

6 Центар за развој програма и уџбеника
Иновирање програма – огледни профили 24. јануар, 2015

7 Центар за развој програма и уџбеника
ИПА 011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“ Развој Оквира националног курикулума Kомпонента 2: Обука наставника за употребу ИКТ-а у настави у оквиру пројекта 24. јануар, 2015

8 Центар за развој програма и уџбеника
Развој Оквира националног курикулума Исходи описују компетенције које ученик има на крају сваке године школовања Рачунарство и информатика – сви типови гимназије Рачунарство и информатика – средње стручне школе Информатика и рачунарство 24. јануар, 2015

9 Центар за развој програма и уџбеника
Развој Оквира националног курикулума Исходи нису усмерени ка садржајима програма, већ ка активностима ученика Начини реализације постојећих програма су само могућ сценарио Наставнику се даје слобода да одабере наставне методе и средства којима би омогућило остваривање исхода 24. јануар, 2015

10 Центар за развој програма и уџбеника
Развој Оквира националног курикулума Кроз исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција дигитална компетенција рад са подацима и информацијама решавање проблема компетенција за целоживотно учење 24. јануар, 2015

11 Центар за развој програма и уџбеника
Шта је потребно, каква нам је реформа потребна!? Промена статуса предмета Информатика и рачунарство - промена плана за други циклус основног образовања и васпитања Развој дигиталних компетенција кроз курикулиме свих наставних предмета Примена предложених исхода у оквиру пројекта ИПА2011 24. јануар, 2015

12 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 24. јануар, 2015


Скинути ppt "Наставни планови за информатичко образовање у основним и средњим школама Републике Србије Даниела Минић Алексић 24. јануар, 2015."

Сличне презентације


Реклама од Google