Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Сличне презентације


Презентација на тему: "UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE"— Транскрипт презентације:

1 UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
školska godina 2017./2018. Marin Kokić, mag. pedagogije

2

3 Postupak prijave Nacionalni informacijski sustava prijava i upisa u srednje škole Telefon: 6 programa obrazovanja po roku

4 PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I
PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ODLUKA O UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./

5 ELEMENTI VREDNOVANJA Za upis u I. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element. Zajednički element Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.

6 + ocjene u 7. i 8. razredu iz Hrvatskog jezika, Matematike i stranog jezika (najviše 50 bodova)  trogodišnje škole + tri predmeta koja određuje škola (najviše 80 bodova)  četverogodišnje škole i gimnazije U slučaju da kandidatu u svjedodžbama nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. četverogodišnja škola može utvrditi minimalni bodovni prag

7 Primjer – trogodišnje škole

8 Primjer – četverogodišnje škole

9 Dodatni elementi vrednovanja
Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Dokazuju se i vrednuju: na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti; na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju; na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

10 Posebni elementi vrednovanja
Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha: kandidata sa zdravstvenim teškoćama; kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima; kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od do godine;

11 Posebni elementi vrednovanja
zdravstvene teškoće = teže bolovanje ili dulje liječenje  +1 bod otežani uvjeti = jedan ili oba roditelja s težom bolesti; oba roditelja dugotrajno nezaposlena; samohrani roditelj; jedan roditelj preminuo; bez roditelja  +1 bod pripadnik romske nacionalne manjine  +2 bod teškoće u razvoju = HZZO-a mišljenje – posebne ljestvice poretka

12 Zdravstvena sposobnost
ako škola zahtijeva dostaviti: potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili liječničku svjedodžbu medicine rada (pregled se plaća)

13 Obrtnička zanimanja obavezno se dokazuje zdravstvena sposobnost (medicina rada) nakon objave ljestvice, školi se dostavlja potvrda medicine rada i potvrda o naukovanju uvid u slobodna mjesta

14 Strani jezik Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika. Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat upisuje Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole

15 Natječaj za upis Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača .  Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola dužna je unijeti najkasnije do propisanog datuma za početak prijava obrazovnih programa.

16

17 Hvala na pažnji!


Скинути ppt "UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE"

Сличне презентације


Реклама од Google