Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ЧАС ПО МЕРИ ДЕТЕТА 218 К3 П2 caspomerideteta@hotmail.com.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ЧАС ПО МЕРИ ДЕТЕТА 218 К3 П2 caspomerideteta@hotmail.com."— Транскрипт презентације:

1 ЧАС ПО МЕРИ ДЕТЕТА 218 К3 П2

2 ЗАШТО?

3 Закон о основама система образовања и васпитања
ЗАШТО? Закон о основама система образовања и васпитања Члан 6. Свако лице има право на образовање и васпитање. Лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској групи или школи у складу са овим и посебним законом. Члан 3. Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу .. 2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање --- прилагођено узрасним и личним образовним потребама.

4 ЗАШТО? Детаљно говоримо о: ИОП документацији Корацима у изради ИОП-а

5 ЗАШТО? Волимо ИОП-3 те се бавимо Типовима даровите деце

6 ЗАШТО? Полазници израђују педагошки профил конкретних ученика на самом семинару

7 ЗАШТО? Правилник о оцењивању Hauard Gardner

8 Стратегије и поступци прилагођавања наставе
ЗАШТО? Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју Стратегије и поступци прилагођавања наставе

9 218 ЗАШТО? ЧАС ПО МЕРИ ДЕТЕТА
Резултати досадашње реализација овог програма на основу евалуације око 500 учесника говоре да је задовољство семинаром било веома високо. Највише су оцењени: применљивост прогама у пракси, аспекти рада и припремљености водитеља, што потврђује просечна оцена 3,81. Неки коментари полазника су: "Први од семинара на којем сам стварно нешто научио”; “Добили смо јасне, на примерима објашњене, предлоге који ће нам користити“. ЧАС ПО МЕРИ ДЕТЕТА 218


Скинути ppt "ЧАС ПО МЕРИ ДЕТЕТА 218 К3 П2 caspomerideteta@hotmail.com."

Сличне презентације


Реклама од Google