Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Hrvoje Volarević Ivan Šutalo

Сличне презентације


Презентација на тему: "Hrvoje Volarević Ivan Šutalo"— Транскрипт презентације:

1 Hrvoje Volarević Ivan Šutalo
OBRAČUN AMORTIZACIJE Hrvoje Volarević Ivan Šutalo

2 Struktura predavanja osnovni pojmovi vremenska metoda amortizacije
linearna (pravocrtna) metoda amortizacije degresivna metoda amortizacije progresivna metoda amortizacije funkcionalna metoda amortizacije obračun metoda amortizacije unutar razdoblja kraćeg od godine dana

3 Uvod amortizacija trošak kapitala pod amortizacijom podrazumijevamo ukupnost tehničkog i ekonomskog korištenja elemenata dugotrajne imovine u određenom poslovnom procesu, kvantificiranih odgovarajućim sustavom vrijednosti vrijednost dugotrajne imovine koju ona ima nakon razdoblja upotrebe nazivamo ostatkom vrijednosti

4 Uvod nabavna vrijednost dugotrajne imovine ili osnovnog sredstva
poduzeće u svojim poslovnim knjigama evidentira troškove koji se odnose na neto fakturiranu vrijednost osnovnog sredstva (prema fakturi dobavljača od kojeg je osnovno sredstvo kupljeno), kao i sve zavisne troškove koji nastaju u procesu dovođenja osnovnog sredstva u radnu funkciju (prije svega to se odnosi na troškove prijevoza, montaže i slično)

5 Vremenska metoda amortizacije
zasniva se na pretpostavci da amortizacija ovisi isključivo o starosti osnovnog sredstva polazi od pretpostavke utvrđivanja prosječnog vijeka trajanja elemenata dugotrajne imovine osnovni nedostatak vremenske metode amortizacije ja taj što ona ne vodi računa o intenzitetu korištenja dugotrajne imovine

6 Vremenska metoda amortizacije
ravnomjerna, degresivna, progresivna linearna, aritmetička, geometrijska

7 Linearna (pravocrtna) metoda amortizacije
otpisuje se vrijednost dugotrajne imovine kroz jednake godišnje amortizacijske stope i novčane iznose gdje su: SA - stopa amortizacije, VT - vijek trajanja osnovnog sredstva, AI - amortizacijski iznos i NV - nabavna vrijednost osnovnog sredstva.

8 Linearna (pravocrtna) metoda amortizacije
Primjer 1. Dana 1. siječnja godine kupljeno je i stavljeno u upotrebu osnovno sredstvo (stroj) po nabavnoj vrijednosti od ,00 kn. Procijenjen je vijek trajanja tog stroja na 5 godina (ostatak vrijednosti stroja na kraju 5. godine je jednak nuli). Izračunajte godišnje iznose amortizacije stroja ako se primjenjuje metoda linearne (pravocrtne) amortizacije.

9 Linearna (pravocrtna) metoda amortizacije

10 Linearna (pravocrtna) metoda amortizacije

11 Linearna (pravocrtna) metoda amortizacije
moguće je unaprijed definirati ostatak vrijednosti (različit od nule) nakon završetka amortizacije gdje su: SA - stopa amortizacije, VT - vijek trajanja osnovnog sredstva, AI - amortizacijski iznos, NV - nabavna vrijednost i OV - ostatak vrijednosti osnovnog sredstva.

12 Linearna (pravocrtna) metoda amortizacije
Primjer 2. Dana 1. siječnja godine kupljeno je i stavljeno u upotrebu osnovno sredstvo (stroj) po nabavnoj vrijednosti od ,00 kn. Procijenjen je vijek trajanja tog stroja na 5 godina (ostatak vrijednosti stroja na kraju 5. godine je jednak 5.000,00 kn). Izračunajte godišnje iznose amortizacije stroja ako se primjenjuje metoda linearne (pravocrtne) amortizacije

13 Linearna (pravocrtna) metoda amortizacije

14 Degresivna metoda amortizacije
amortizacijski iznosi (a često i stope) najveći su u prvoj godini korištenja osnovnog sredstva svrha korištenja ove metode leži u činjenici da određena poduzeća žele u prvim godinama korištenja osnovnog sredstva otpisati (amortizirati) njegov veći dio što se može protumačiti kao posljedica određene poslovne politike (promatrano kroz porezni aspekt poslovanja), odnosno kao posljedica intenzivnijeg korištenja osnovnog sredstva u proizvodnom procesu na početku razdoblja amortizacije

15 Degresivna metoda amortizacije
postoji više načina obračuna degresivne metode amortizacije od kojih ćemo izdvojiti: metoda geometrijske degresivne amortizacije (izračun stope amortizacije prema posebnoj formuli); metoda geometrijske degresivne amortizacije (korištenje dvostruko veće stope amortizacije u odnosu na linearnu metodu); metoda aritmetičke degresivne amortizacije

16 Geometrijska degresivna metoda amortizacije
izračun stope amortizacije prema posebnoj formuli gdje su: SA - stopa amortizacije, VT - vijek trajanja osnovnog sredstva, NV - nabavna vrijednost, AI - amortizacijski iznos i KV - knjigovodstvena vrijednost osnovnog sredstva

17 Geometrijska degresivna metoda amortizacije
Primjer 3. Dana 1. siječnja godine kupljeno je i stavljeno u upotrebu osnovno sredstvo (stroj) po nabavnoj vrijednosti od ,00 kn. Procijenjen je vijek trajanja tog stroja na 5 godina (ostatak vrijednosti stroja na kraju 5. godine je jednak nuli). Izračunajte godišnje iznose amortizacije stroja ako se primjenjuje metoda geometrijske degresivne amortizacije (izračun stope amortizacije prema posebnoj formuli).

18 Geometrijska degresivna metoda amortizacije

19 Geometrijska degresivna metoda amortizacije
izračun stope amortizacije prema posebnoj formuli uz ostatak vrijednosti gdje su: OV - ostatak vrijednosti, SA - stopa amortizacije, VT - vijek trajanja osnovnog sredstva, NV - nabavna vrijednost, AI - amortizacijski iznos i KV - knjigovodstvena vrijednost osnovnog sredstva

20 Geometrijska degresivna metoda amortizacije
izračun stope amortizacije prema kojoj se koristi dvostruko veća stopa amortizacije u odnosu na linearnu metodu gdje su: SA - stopa amortizacije, VT - vijek trajanja osnovnog sredstva, AI - amortizacijski iznos i KV - knjigovodstvena vrijednost osnovnog sredstva

21 Geometrijska degresivna metoda amortizacije
Primjer 4. Dana 1. siječnja godine kupljeno je i stavljeno u upotrebu osnovno sredstvo (stroj) po nabavnoj vrijednosti od ,00 kn. Procijenjen je vijek trajanja tog stroja na 5 godina (ostatak vrijednosti stroja na kraju 5. godine je jednak nuli). Izračunajte godišnje iznose amortizacije stroja ako se primjenjuje metoda geometrijske degresivne amortizacije (korištenje dvostruko veće stope amortizacije u odnosu na linearnu metodu).

22 Geometrijska degresivna metoda amortizacije

23 Aritmetička degresivna metoda amortizacije
razlika među amortizacijskim iznosima je jednaka gdje su: SA - stopa amortizacije, N - korisni vijek trajanja imovine, n - godina amortizacije, AI - amortizacijski iznos i NV - nabavna vrijednost osnovnog sredstva

24 Aritmetička degresivna metoda amortizacije
Primjer 5. Dana 1. siječnja godine kupljeno je i stavljeno u upotrebu osnovno sredstvo (stroj) po nabavnoj vrijednosti od ,00 kn. Procijenjen je vijek trajanja tog stroja na 5 godina (ostatak vrijednosti stroja na kraju 5. godine je jednak nuli). Izračunajte godišnje iznose amortizacije stroja ako se primjenjuje metoda aritmetičke degresivne amortizacije.

25 Aritmetička degresivna metoda amortizacije

26 Aritmetička degresivna metoda amortizacije
uz ostatak vrijednosti gdje su: SA - stopa amortizacije, N - korisni vijek trajanja imovine, n - godina amortizacije, AI - amortizacijski iznos i NV - nabavna vrijednost osnovnog sredstva OV - ostatak vrijednosti

27 Progresivna metoda amortizacije
amortizacijske stope i novčani iznosi su najmanji u prvoj godini korištenja osnovnog sredstva svrha korištenja ove metode amortizacije leži u činjenici da određena poduzeća žele u posljednjim godinama korištenja osnovnog sredstva otpisati (amortizirati) njegov veći dio što se može protumačiti djelomično kao posljedica intenzivnijeg korištenja osnovnog sredstva u proizvodnom procesu pri kraju razdoblja amortizacije

28 Aritmetička progresivna metoda amortizacije
formule za izračun: gdje su: SA - stopa amortizacije, N - korisni vijek trajanja imovine, n - godina amortizacije, AI - amortizacijski iznos i NV - nabavna vrijednost osnovnog sredstva

29 Progresivna metoda amortizacije
Primjer 6. Dana 1. siječnja godine kupljeno je i stavljeno u upotrebu osnovno sredstvo (stroj) po nabavnoj vrijednosti od ,00 kn. Procijenjen je vijek trajanja tog stroja na 5 godina (ostatak vrijednosti stroja na kraju 5. godine je jednak nuli). Izračunajte godišnje iznose amortizacije stroja ako se primjenjuje metoda aritmetičke progresivne amortizacije

30 Progresivna metoda amortizacije

31 Aritmetička progresivna metoda amortizacije
uz ostatak vrijednosti gdje su: SA - stopa amortizacije, N - korisni vijek trajanja imovine, n - godina amortizacije, AI - amortizacijski iznos i NV - nabavna vrijednost osnovnog sredstva OV - ostatak vrijednosti

32 Funkcionalna metoda amortizacije
polazi od količine proizvoda što ih dugotrajna imovina može proizvesti, odnosno pružiti kod normalnog rukovanja i održavanja, pri čemu se zanemaruje vremenska komponenta njezina korištenja amortizacija se obračunava i vrijednosno izračunava kao novčana protuvrijednost utrošene dugotrajne imovine po jedinici učinka (tj. komadu proizvedenog proizvoda ili obavljene usluge).

33 Funkcionalna metoda amortizacije
formule za izračun: gdje su: AP - amortizacija po jedinici proizvoda, TGP - ukupna proizvodnja, GP - godišnja proizvodnja, AI - amortizacijski iznos i NV - nabavna vrijednost osnovnog sredstva

34 Funkcionalna metoda amortizacije
Primjer 7. Dana 1. siječnja godine kupljeno je i stavljeno u upotrebu osnovno sredstvo (stroj) po nabavnoj vrijednosti od ,00 kn. Procijenjen je vijek trajanja tog stroja na 5 godina (ostatak vrijednosti stroja na kraju 5. godine je jednak nuli). Predviđa se da će stroj proizvesti komada proizvoda X za vrijeme svog vijeka trajanja (za svih 5 godina). Količina godišnje proizvodnje se planira kako je navedeno u sljedećoj tablici:

35 Funkcionalna metoda amortizacije

36 Funkcionalna metoda amortizacije
uz ostatak vrijednosti: gdje su: AP - amortizacija po jedinici proizvoda, TGP - ukupna proizvodnja, GP - godišnja proizvodnja, AI - amortizacijski iznos, NV - nabavna vrijednost osnovnog sredstva i OV - ostatak vrijednosti

37 Obračun metoda amortizacije unutar razdoblja kraćeg od godine dana
prema računovodstvenim propisima s obračunom amortizacije počinje se prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina kupljena, odnosno stavljena u upotrebu Zbog te činjenice, osnovno sredstvo se niti može niti smije amortizirati u cjelokupnom iznosu godišnje amortizacije u prvoj godini obračuna amortizacije, već se amortizira samo u odgovarajućem odnosno alikvotnom dijelu

38 Obračun metoda amortizacije unutar razdoblja kraćeg od godine dana
Primjer 8. Dana 15. svibnja godine kupljeno je osnovno sredstvo (stroj) po nabavnoj vrijednosti od ,00 kn. Procijenjen je vijek trajanja tog stroja na 5 godina (ostatak vrijednosti stroja na kraju 5. godine jednak je nuli). Izračunajte godišnje iznose amortizacije stroja ako se primjenjuje metoda linearne (pravocrtne) amortizacije. Stroj je stavljen u upotrebu 25. svibnja godine.

39 Obračun metoda amortizacije unutar razdoblja kraćeg od godine dana

40 Obračun metoda amortizacije unutar razdoblja kraćeg od godine dana

41 Obračun metoda amortizacije unutar razdoblja kraćeg od godine dana
Isti način obračuna (za osnovno sredstvo nabavljeno unutar godine dana) može se primijeniti i na sve degresivne metode obračuna amortizacije (geometrijsku i aritmetičku). Pogledajte ostale primjere!


Скинути ppt "Hrvoje Volarević Ivan Šutalo"

Сличне презентације


Реклама од Google