Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Međunarodna federacija računovođa

Сличне презентације


Презентација на тему: "Međunarodna federacija računovođa"— Транскрипт презентације:

1 Međunarodna federacija računovođa
Međunarodni obrazovni standardi za profesionalne računovođe Mark Allison, izvršni direktor Instituta ovlaštenih računovođa Škotske i tehnički savjetnik za IFAC-ovo povjerenstvo za obrazovanje – 2005. 1

2 Kratki prikaz prezentacije
O Međunarodnoj federaciji računovođa (IFAC) Usklađivanje međunarodnih standarda putem obrazovanja Međunarodno prihvaćanje i koristi IFAC-ov Odbor za obrazovanje Pregled Međunarodnih obrazovnih standarda

3 IFAC danas Cjelovit skup standarda za reviziju, etiku, obrazovanje i financijsko izvješćivanje javnog sektora Rastuća mreža sastavljena od 158 tijela članica u 118 zemalja, koja predstavlja 2,5 milijuna računovođa Sve veće priznavanje rada IFAC-a od strane međunarodnih organizacija

4 IFAC-ova misija Služiti javnom interesu, jačati računovodstvenu profesiju u svijetu i doprinijeti razvoju jakih međunarodnih gospodarstava

5 IFAC ostvaruje tu misiju kroz -
Uspostavu i promociju poštivanja standarda visoke kvalitete Poticanje međunarodne usklađenosti Izjašnjavanje o pitanjima javne politike

6 Usklađivanje međunarodnih standarda
Usklađivanje je ključno pitanje profesije Solidan temelj kao potpora u primjeni međunarodnih standarda Obrazovanje osigurava temelj

7 Koristi Međunarodnih obrazovnih standarda (IES) za profesiju
Osiguranje dosljednog globalnog obrazovnog sustava Poticanje dosljednosti i usklađenosti u procesima obrazovanja računovođa Unaprjeđenje usklađenosti u primjeni tehničkih standarda i standarda za obavljanje prakse Potpora većoj mobilnosti računovođa Doprinos suradnji između tijela članica

8 Obrazovni odbor (IAESB)
Razvija standarde i smjernice za obrazovanje i razvoj profesionalnih računovođa Transparentnost u procesu uspostave standarda Članstvo čine računovođe koji obavljaju praktičnu djelatnost, akademici, predstavnici gospodarstva i javnosti Promatrači iz međunarodne računovodstvene akademske zajednice i Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj (UNCTAD)

9 Razvoj standarda Odluka o uspostavi Obrazovnih standarda u studenom 2001. Nacrti koji se daju na uvid javnosti objavljeni u srpnju 2002. Razmatranje komentara Međunarodni obrazovni standardi (IES) (1 -6) izdani u listopadu 2003. Podrška akademika, poslodavaca IES7 izdan u svibnju 2004.

10 Uvođenje obrazovnih standarda
Usklađivanje traže sva tijela članice IFAC-a Siječanj IES 1 – 6 Siječanj IES 7 Uočeni različiti obrazovni sustavi i procesi Potvrđivanje faza razvoja

11 Međunarodni obrazovni standardi
Uspostavljaju mjerila (benchmark) za obrazovanje računovodstvene profesije u svijetu Osiguravaju kvalitetu i dosljednost u računovodstvenom obrazovanju Osnova za postizanje usklađenosti međunarodnog računovodstva, revizije, standarda javnog sektora Različiti pristupi u svijetu

12 Međunarodni obrazovni standardi
Propisuju raspon potrebnog profesionalnog znanja, profesionalne osposobljenosti, profesionalnih vrijednosti, etike i stavova Razvijaju orijentaciju prema cjeloživotnom učenju

13 Okvir i uvod Okvir Ciljevi i operativni postupci Odbora za obrazovanje (EDCOM) Uvod Svrha, područje primjene i razvoj IEX-a Rasprava o načinu usvajanja i primjene standarda

14 IES 1, Zahtjevi za pristup
Zahtjevi za pristup programu profesionalnog računovodstvenog obrazovanja i iskustvo u praksi Cilj je osigurati da studenti imaju prethodno iskustvo kako bi imali osnovane izglede za postizanje uspjeha

15 IES 2, Sadržaj Programa profesionalnog računovodstvenog obrazovanja
Propisuje znanje i stručnost potrebno da bi kandidati obavljali poslove profesionalnog računovođe Računovodstvo, financije i povezano znanje Organizacijsko i poslovno znanje Poznavanje informacijske tehnologije i stručnost Stupanj profesionalne kvalifikacije Najmanje dvije godine redovnog studija

16 IES 3, Profesionalne kvalifikacije
Propisuje kombinaciju potrebnih profesionalnih kvalifikacija Intelektualne sposobnosti Tehničke i funkcionalne sposobnosti Osobne sposobnosti Vještine održavanja međuljudskih odnosa i sposobnost komunikacije Sposobnost organizacije i poslovnog upravljanja Opće obrazovanje pomaže u razvoju tih sposobnosti

17 IES 4, Profesionalne vrijednosti, etika i stavovi
Propisuje potrebne profesionalne vrijednosti, etiku i stavove Propisuje minimalna predmetna područja Priznaje različite pristupe koji odražavaju nacionalno i kulturno okruženje

18 IES 5, Zahtjevi za iskustvom u praksi
Cilj je osigurati da kandidati imaju potrebno praktično iskustvo za stjecanje statusa profesionalnog računovođe Najmanje 3 godine iskustva u praksi Usmjeravanje od strane iskusnog profesionalnog računovođe Evidencija iskustva i pregled

19 IES 6, Provjera profesionalnih sposobnosti i stručnosti
Konačna provjera prije stjecanja kvalifikacije profesionalnog računovođe Ispit iz teorijskog znanja i praktične primjene znanja Pouzdan i valjan

20 IES 7, Kontinuiran profesionalni razvoja (CPD)
Obvezan CPD za sve profesionalne računovođe Potiče opredijeljenost cjeloživotnom učenju Olakšava pristup mogućnostima CPD-a Uspostavlja kriterije za razvoj i stručnost profesionalnih računovođa Prati i provodi CPD

21 IES 7, Kontinuiran profesionalni razvoj
Tri pristupa Ulazni pristup – 120 sati u trajanju od tri godine Izlazni pristup Kombinirani pristup

22 IES8 (Nacrt) Stručna osposobljenost za profesionalnog revizora
Revizija historijskih financijskih informacija Sve IES1-7 i dodatno napredno znanje Dodiplomski studij Kvalifikacije specifične za reviziju Primjena etike u kontekstu revizije Specifično radno iskustvo Treba biti izdan u srpnju 2006.

23 Europska unija – revidirana Osma Direktiva
Konačna faza nacrta (objavljen u svibnju 2006.) Dvije godine za uvođenje u nacionalno zakonodavstvo Članci 6. – 14. vezani uz obrazovanje Slična sadašnjoj Osmoj Direktivi koja se primjenjuje u državama članicama EU-a.

24 Europska unija – revidirana Osma Direktiva
Međutim promjene u: Međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima revizije Profesionalnoj osposobljenosti za reviziju Etici i nezavisnosti Upravljanju rizikom Korporativnom upravljanju Kontinuiranom obrazovanju Očita je sve veća povezanost sa IES-ima

25 Dodatne informacije IFAC-ova web stranica – – omogućuje pristup svim standardima i širokom rasponu besplatnih preporuka računovođama u svijetu


Скинути ppt "Međunarodna federacija računovođa"

Сличне презентације


Реклама од Google