Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

UKLJUČIVANJE RODNE DIMENZIJE U JAVNE POLITIKE

Сличне презентације


Презентација на тему: "UKLJUČIVANJE RODNE DIMENZIJE U JAVNE POLITIKE"— Транскрипт презентације:

1 UKLJUČIVANJE RODNE DIMENZIJE U JAVNE POLITIKE
Melita Mulić, zastupnica u Hrvatskom saboru, članica Odbora za ravnopravnost spolova Zagreb, 9. lipnja 2015.

2 INSTITUCionalni okvir i mehanizmi
Za promicanje ravnopravnosti spolova Od Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Listopad osnovan Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova) osnovan Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske Koordinatori/ce za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave Povjerenstva za ravnopravnost spolova jedinica područne (regionalne) te lokalne samouprave

3 Zakonska regulativa Zakon o ravnopravnosti spolova ( – ) Nacionalna politika za ravnopravnost spolova Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada Rodno osjetljiv odgoj i obrazovanje Procesi političkog i javnog odlučivanja Uklanjanje svih oblika nasilja uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima ...

4 Strateški okvir Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji Strategiju razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od do

5 Rodna ravnopravnost-što je to?
Unaprjeđenje položaja žena i postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca su pitanja ljudskih prava i uvjeti za socijalnu pravdu i ne trebaju se promatrati odvojeno kao žensko pitanje. Oni su način izgradnje održivog, pravednog i razvijenog društva (Pekinška platforma za djelovanje, 1995.) Rodna ravnopravnost=jednak status, jednaki uvjeti za realizaciju svojih potencijala i prava, jednaka korist od rezultata

6 Rodno osviještena politika
Skup mjera usmjerenih na ostvarivanje jednakosti već u fazi planiranja, uzimajući u obzir moguće učinke specifičnih mjera na položaj muškaraca odnosno žena, sustavno propitivanje mjera i politika i njihovih učinaka Uzimanje u obzir različitih iskustava u osmišljavanju, primjeni, praćenju i vrednovanju politika za jednaku korist u svim političkim, ekonomskim i društvenim sferama

7 Rodno osviještena politika
Rodna analiza Različit pristup za pravedne rezultate A kako to izgleda u praksi?


Скинути ppt "UKLJUČIVANJE RODNE DIMENZIJE U JAVNE POLITIKE"

Сличне презентације


Реклама од Google