Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

 INDUKTIVITET U STRUJNOM KRUGU zbog ~ U  za N namotaja uz

Сличне презентације


Презентација на тему: " INDUKTIVITET U STRUJNOM KRUGU zbog ~ U  za N namotaja uz"— Транскрипт презентације:

1  INDUKTIVITET U STRUJNOM KRUGU zbog ~ U  za N namotaja uz
izjednačenjem dobivamo trenutnu vrijednost i za N namotaja uz u stacionarnom stanju napon samoindukcije izmjenični napon struja kasni 90° za naponom uz

2 tjemena vrijednost struje
otpor induktiviteta reaktivni otpor INDUKTANCIJA INDUKTIVNI OTPOR

3 prema Ohmovom zakonu za čisti induktivitet vrijedi
ponašanje induktivnog otpora u izmjeničnom strujnom krugu

4 realna zavojnica (kao serijski spoj R i L) u strujnom krugu
za ~ strujni krug u  i trajno uz  ako je tada vrijedi za = strujni krug

5 prijelazna pojava za istosmjerni napon
uvijek vrijedi ili integriranjem

6 prijelazne pojave za izmjenični napon
kod priključivanja induktivnog strujnog kruga na izvor izmjeničnog napona u na jakost struje značajno utječe početna vrijednost izmjeničnog napona nehomogena diferencijalna jednadžba rješenje sadrži dvije pojave simetričnu komponentu struje gdje je asimetričnu komponentu struje ukupna struja je vršna (maksimalna) vrijednost udarne struje kratkog spoja

7 jednako ponašanje kao i pri prekidanju uz istosmjerno napajanje
pri prekidanju napajanja izmjeničnim naponom induktivnog strujnog kruga jednako ponašanje kao i pri prekidanju uz istosmjerno napajanje mora biti zadovoljeno za nema prelazne pojave i = 0 za prelazna pojava kao za = struju pri tom je vremenska konstanta uz trenutno prekidanje toka struje (t = 0)  iL - trenutna vrijednost struje i - struja prelazne pojave Z0 - valni otpor uL - trenutna vrijednost napona ip - veličina prekinute struje TL - vrijeme prekidanja up - napon prekidanja Z0 =5k ip =5A  up =25kV

8 KAPACITET U STRUJNOM KRUGU
tjemena vrijednost struje struja prethodi naponu 90° prema i slijedi kapacitivni otpor kapacitivna reaktancija

9 ~ napon  izmjenično nabijanje i izbijanje
 promjenjivo električno polje u dielektriku  stalno prepolariziranje molekula  zagrijavanje izolatora  dielektrički gubici gubici  ne ovise o vodljivosti izolatora (jednak karakter) gubici  predstavljaju radnu komponentu gubici  smanjuju kut faznog pomaka za kut   je malen te se izražava kao Idg - struja dielektričkih gubitaka IC - struja kondenzatora

10 realni kondenzator (kao serijski spoj R i C)
u strujnom krugu za ~ strujni krug u  i trajno uz  za = strujni krug ako je tada vrijedi uz

11 SPOJEVI IMPEDANCIJA I NJEZINIH KOMPONENATA
Induktivna impedancija I zajedničko ekvivalentne vrijednosti

12 Kapacitivna impedancija
zajedničko ekvivalentne vrijednosti

13 Serijski spoj impedancija
zajednička je struja prema II Kirchhoffovom zakonu

14 Paralelni spoj impedancija
zajednički je napon prema I Kirchhoffovom zakonu

15 Niz serijski spojenih impedancija
zajednička je struja prema II Kirchhoffovom zakonu

16 Niz paralelno spojenih impedancija
prema I Kirchhoffovom zakonu padovi napona elementata impedancije Z3 zajednički je napon

17 XL > XC XC > XL Serijski spoj R, L i C zajednička je struja
zbog preglednijeg prikaza XL > XC XC > XL

18 Paralelni spoj R, L i C zajednički je napon XL < XC XC < XL

19 Serijska RL kombinacija paralelno spojena sa C
zajednički je napon I’ φ’=0 I’C

20 Serijska RC kombinacija paralelno spojena sa L
zajednički je napon

21 REZONANCIJA nabijeni kondenzator - energija akumulirana u električnom polju stalna struja kroz induktivitet - energija akumulirana u magnetskom polju promjena struje – promjena akumuliranih energija – moguća razmjena energija ritam razmjene energija - diktira izvor na kojeg su komponente priključene omski otpor - gušenje (otežavanje) razmjene energija sinkronizacija ritma razmjene energija s frekvencijom izvora  rezonancija posljedice - velike promjene vrijednosti rezultirajuće impedancije - velike promjene jakosti struje kroz spoj - velike promjene napona na komponentama spoja - velike promjene faznog pomaka (predznaka) struje i napona primjena - izdvajanje željenih frekvencija - prigušivanje neželjenih frekvencija

22 Serijska rezonancija ako je tada je iz uvjeta slijedi rezonantna frekvencija UL i UC mogu biti >> od U  mogući kvarovi

23 Rezonancija je to izraženija što su gubici manji (otpor L i dielektrički gubici C) 
faktor dobrote titrajnog kruga frekvencijska karakteristika serijskog rezonantnog kruga kapacitivni karakter induktivni karakter

24 Paralelna rezonancija
imaginarni dio impedancije rezonantna frekvencija struja pri rezonanciji uz uvjet imamo dva rješenja kao kod serijskog titrajnog kruga otporna rezonancjia neovisna o frekvenciji

25 uz uvjet imamo i te impedancija paralelnog kruga u rezonanciji valni otpor valna impedancija rezonancijska impedancija frekvencijska rezonacija otporna rezonacija

26 frekvencijska karakteristika paralelnog rezonantnog kruga induktivni karakter ako nema otpornih komponenti titrajni krug prema vani djeluje kao izolator ali unutar njega teku vrlo velike struje kapacitivni karakter paralelni titrajni krug sastavljen od čistih reaktivnih komponenti

27 Rezonancijski strujni krugovi
faktor kvalitete kruga općenito izraženost rezonanacije opisuje se pomoću širine pojasa Dw prateći snagu prateći napon ili struju

28 za serijski krug granica - struja manja za w1 w2 granične frekvencije širina pojasa širina pojasa izražena promjenom C širina pojasa izražena promjenom L

29 Miješanje i izdvajanje stuja različite frekvencije
w1 = w E1=5, E2=1, E3=0,5 - amplitude nesinusna veličina sadrži više harmonike - parne i neparne višekratnike osnovne frekvencije tjemeni faktor odstupanje od sinusnog valnog oblika za sinusni valni oblik faktor oblika

30

31 INDUCIRANI NAPON IZMJENIČNE STRUJE
napon izvora inducirani napon

32 efektivna vrijednost induciranog napona
ako je F zavojnica zajednički (jednak) napon izvora inducirani napon fazna razlika (protufaza)

33 . Međuinduktivitet otvoren strujni krug II svitka
u1  i1 kroz I svitak  1  10 + 12  ui2 II svitka u1 i1 i1 12 12 ui2 u1 ui2 + . zatvoren strujni krug II svitka i2 kroz II svitak  2  20 + 21  u1i I svitka ui2 i2 i2 21 1  21 u ravnoteži MEĐUINDUKTIVITET efektivna vrijednost napona za zrak vrijedi

34 otvoren strujni krug II svitka zatvoren strujni krug II svitka međuinduktivitetom inducirani napon napon samoindukcije napon samoindukcije trenutne vrijednosti napona u pojedinom svitku

35 skin efekt  paralelni tanki izolirani vodići  valovodi


Скинути ppt " INDUKTIVITET U STRUJNOM KRUGU zbog ~ U  za N namotaja uz"

Сличне презентације


Реклама од Google