Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Ћелијска организација живог света

Сличне презентације


Презентација на тему: "Ћелијска организација живог света"— Транскрипт презентације:

1 Ћелијска организација живог света

2 Хијерархијска организација живог света
биоелементи биомолекули биомакромолекули макромолекулски комплекси ћелијске органеле ћелије ткива органи системи органа организам

3 Ћелијска теорија Шлајден-Шванова ћелијска теорија
- говори о томе да се сва жива бића састоје из ћелија или барем једне ћелије - да су ћелије основне јединице живота на Земљи

4 Радови који су предходили ћелијској теорији:
Роберт Хук – посматрањем пресека плуте под микроскопом први пут уочио структуре које је означио као ћелије

5 Марчело Малпиги – проучавао ћелијске мембране
Роберт Браун – описује једро Јоханес Пуркиње – уводи термин протоплазма Макс Шулц - поставља протоплазматичну доктрину, по којој је свака ћелија саграђена од масе протоплазме у којој се налази једро

6 Типови ћелија Прокариотска ћелија – карактеристична за бактерије
Еукариотска ћелија – код свих осталих организама

7 Разлике између прокариотске и еукариотске ћелије

8 ПРОКАРИОТИ ЕУКАРИОТИ организација организма једноћелијски једноћелијски, вишећелијски са диференцираним ћелијама величина ћелија 1-100 микрометара микрометара метаболизам аеробни и анаеробни аеробни органеле нису присутне нуклеус, митохондрије, ЕР, рибозоми, ... ДНК циркуларна ДНК у гушћем делу цитоплазме линеарна ДНК у нуклеусу

9 Прокариотска ћелија најједноставнији тип ћелијске организације
бактерије

10 Грађа прокариотске ћелије:
ћелијски зид ћелијска мембрана цитоплазма са ћелијским структурама

11 Компоненте прокариотске ћелије:
- нуклеоид мезозоми (уврати мембране) – зачеци митохондрија - тилакоиди – зачеци мембране пластида - прокариотски рибозоми

12 Карактеристике прокариотске ћелије
наследни материјал ДНК смештен је у цитоплазми, али не поседује сопствени омотач циркуларна ДНК плазмид- кружна ДНК, у цитоплазми пептидогликани у ћелијском зиду никада немају целулозу у ћелијском зиду могу поседовати на површини и капсулу од полисахарида могу поседовати бич или трепље

13 Процеси у прокариотској ћелији:
- дисање - репликација - фотосинтеза (код фотосинтетских бактерија)

14 фисиона деоба бактерија

15 Еукариотска ћелија Карактеристика протиста, гљива, лишаја, биљака и животиња

16 Карактеристике еукариотске ћелије
једноћелијски и вишећелијски организми аеробни метаболизам присуство ћелијских органела линеарна ДНК

17 Грађа животињске ћелије
ћелијска мембрана цитоплазма рибозоми ћелијске органеле: једро ендоплазматични ретикулум Голџи комплекс лизозми митохондрије цитоскелет

18

19 Грађа биљне ћелије Специфичности биљне ћелије: ћелијски зид вакуола
пластиди глиоксизоми

20 Сличности са животињском ћелијом:
ћелијска мембрана рибозоми ћелијске органеле: једро митохондрије ендоплазматичи ретикулум Голџи комлекс лизозоми

21

22 Ћелијска мембрана биљне ћелије
- одговара плазма мембрани животињских ћелија остале ћелијске органеле грађене су као код животиња


Скинути ppt "Ћелијска организација живог света"

Сличне презентације


Реклама од Google