Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

21. Основни појмови и величине

Сличне презентације


Презентација на тему: "21. Основни појмови и величине"— Транскрипт презентације:

1 21. Основни појмови и величине
21. Основни појмови и величине. Тренутне, максималне и ефективне вредности. Учесталост и фазни став

2 Наизменична струја је свака промењива струја које у току времена мења своју јачину и смер. Пошто наизменичне струје у општем случају у електричном колу мењају не само своју јачину него и смер, један смер наизменичне струје сматрамо + , a други -.

3 Вредност наизменичне струје у једном тренутку назива се тренутна вредност ~ (наизменичне) струје. Максимална тренутна вредност ~ који она постиже у току своје промене назива се амплитуда ~ струје.

4 Из приказаних дијаграма наизменичних струја видимо да облици промена струја могу бити врло различити.

5 Међутим, у електротехници је најчешће користе струје које су променљиве у току времена, тј. синусна струја.

6 Сталне величине наизменичне струје које у потпуности одређују читав процес промене струје називају се параметрима наизменичне струје.

7 Параметре чине: -периода струје (Т) -фреквенција (учесталност) (f) -амплитуда (мах вердност струје) (Im) -фаза (почетна фаза)

8

9

10

11

12

13


Скинути ppt "21. Основни појмови и величине"

Сличне презентације


Реклама од Google