Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Različiti programi i njihovi nedostaci u podsticanju dečje kreativnosti Metodika vaspitnog rada Ana Miljković-Pavlović.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Različiti programi i njihovi nedostaci u podsticanju dečje kreativnosti Metodika vaspitnog rada Ana Miljković-Pavlović."— Транскрипт презентације:

1 Različiti programi i njihovi nedostaci u podsticanju dečje kreativnosti
Metodika vaspitnog rada Ana Miljković-Pavlović

2 Obogaćivanje, akceleracija i segregacija kao oblik rada u funkciji razvoja dečje kreativnosti
Promena sadržaja, metoda i tehnika rada Integralna diferencijacija nastave Razvojna diferencijacija / razvijajuća nastava Akcelearcija: - Promena kurikuluma - Strukturalna diferencijacija nastave Segregacija: Izdvajanje darovite dece u posebne grupe

3 Kao vid rada sa darovitim učenicima
1. Obogaćivanje Kao vid rada sa darovitim učenicima

4 “Najnoviji programi za podsticanje kreativnosti usmereni su na liderske sposobnosti i vođstvo, odgovornost prema sopstvenom učenju i razvoju” Maksic, 2006: 160

5 Pristupi programima obogaćivanja
Razvijajuća nastava: poštovanje individualnih razlika; upotreba nastavnih metoda koje uključuju kognitivni proces; razvojna upotreba pozitivne kognitivne intervencije; procenjivanje koje je formativno i dijagnostičko Teorija višestruke inteligencije H. Gardnera: Planiranje rada u skladu sa osobenostima konkretnih učenika; Planiranje časa Integralna diferencijacija: - mentorstvo, - učenikovo samovođeno učenje, formiranje slojevitih grupa, procenjivanje.

6 Vrste programa obogaćivanja
- menjanje nastavnih sardžaja i sredstava menjanje vremena prezentacije menjanje prirode materijala na kome se uči nastava bazirana na razvoju procesnih veština Tematski centriran kurikulum (Indianopolis) Problemska nastava (Mejker) Interdisciplinarna organizacija časa (Šefer)

7 Pregled programa obogaćivanja
Problemska nastava: stvara uslove za rešavanje problema u realnim i izmišljenim situacijama; daje priliku za stvaranje proizvoda koji su pokrenuti ličnim sposobnostima i interesovanjima dece; pruža uslove za sticanje veština i informacija; uključuju učenike u rešavanje problema, od onih koji su potpuno strukturirani do onih koji uopšte nisu strukturirani; podstiče sposobnosti, ali i uvid u slabosti; povezuje se sa spoljašnjom zajednicom i omogućuju učenje iz vanškolskih izvora Interdisciplinarna istraživačka nastava Struktuirana je u fazama; Tematski organizovana; Učenici putem istraživačkog metoda samostalno i aktivno stiču relevantna znanja. Projektna nastava prema teoriji višestruke inteligencije Učenici svakodnevno stiču znanja u specijalno dizajniranoj fizičkoj i socijalnoj sredini; Posete stručnjaka iz različitih oblasti nauke, proizvodnje, umetnosti ... Projekat predstavlja kompromis između učenikovih i potreba školskog programa.

8 Uslovi i nedostaci programa obogaćivanja
Potrebno je deci ponudi veći broj aktivnosti i da se one dešavaju u dužem vremenskom periodu, potrebno je da se obezbedi bolje opremanje i obogaćivanje sredine, da se isplanira intenzivnija obuka nastavnika,. Potrebno je restruktuiranje školskih programa. Potrebna su tehnička, kadrovska i druga ulaganja. Potreban je znatan sistem podrške nastavnicima na planu motivacije i obuke u radu sa darovitim učenicima. Može dovesti do preopterećivanja učenika, neadekvatne stimulacije, demotivisanosti za dalji rad i napredovanje, nesigurnosti i niskog samopouzdanja učenika.

9 Kao vid rada sa darovitim učenicima
2. Akcelaracija Kao vid rada sa darovitim učenicima

10 sažimanje nastavnih sadržaja,
Podrazumeva: sažimanje nastavnih sadržaja, formiranje vertikalnih grupa, preskakanje razreda i ranije upisivanje i ubrzano napredovanje. Zahteva: Obogaćivanje kurikuluma i sredine, poboljšanje metodologije i administrativno uređenje.

11 Vrste akceleracije Vertikalna Horizontalna Uključivanje na više nivoa
Kompaktiranje kurikuluma Horizontalna Teleskopiranje

12 Uslovi i nedostaci Gubi se kontinuitet u socijo-emocionalnom odnosu vršnjaka. Nastavnik je dominantan u procesu učenja i donošenju važnih odluka za sadržaj, način i ishod učenja. Podstiče se individualizacija, a ne socijalizacija. Postoji opasnost od „rupa“ u učenju Potrebno je restruktuirati školu kakvu znamo. Potrebno je ostvariti materijalne i kadrovske uslove za ovu vrstu organizacije školskog rada. Potrebno je promeniti sistem vrednovanja i ocenjivanja učeničkog postignuća. Potrebno je obučiti nastavnike za ovaj vid rada.

13 Kao vid rada sa darovitim učenicima
3. Segregacija Kao vid rada sa darovitim učenicima

14 Podrazumeva izdvajanje posebnih grupa učenika prema sposobnostima, talentima, interesovanjima koja učenici ispoljavaju u posebnim oblastima nauke, umetnosti i proizvodnje.

15 Uslovi, nedostaci i prednosti
Restruktuiranje plana i programa. Intenzivniji rad nastavnika na razvijanju programa za darovite učenike. Veća motivacija nastavnika za rad sa darovitim učenicima. Mogućnost nastavnika da pruži viši stepen programa. Otežana integracija u grupu vršnjaka istog godišta. Usko usmerenje učenika na odabrane oblasti. Osiromašenje razvijanja opšte kulture i divergentnih veština, umenja i sposobnosti. Dublje, intenzivnije i obuhvatnije bavljenje izdvojenim sadržajima i oblastima vaspitno-obrazovnog rada. Mogućnost napredovanja, priznanja i dostignuća u izdvojenim oblastima. Doživljaj pripadanja grupi vršnjaka sličnih interesovanja i vrednosti.

16 Komparacija različitih oblika rada sa darovitima
Obogaćivanje: obezbeđivanje dodatnih sadržaja i aktivnosti uz ili umesto redovnog programa i nastave Rad sa svom decom Homogeno grupisanje dece Fokus na stvaranju podsticajne sredine učenje i razvoj. Akceleracija: mogućnost bržeg prolaženja kroz sve nivoe školovanja Rad sa pojedinom decom Heterogeno grupisanje dece Fokus je na identifikovanju (dijagnostifikovan je) darovite dece. Segregacija: izdvajanje darovitih učenika u posebne škole i odeljenja Rad sa posebnom grupom dece. Heterogeno grupisanje dece Fokus je na identifikovanju (dijagnostifikovanju) darovite dece .

17 Mogućnosti domskog vaspitača za obogaćivanje
Radioničarski rad Sekcije Društvene aktivnosti i akcije

18 Maksić, S. (2006): Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: IPI
Literatura: Maksić, S. (2006): Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: IPI Maksić, S. (1996): Oblici vaspitno-obrazovnog rada sa darovitim učenicima. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 28, , Beograd:IPI


Скинути ppt "Različiti programi i njihovi nedostaci u podsticanju dečje kreativnosti Metodika vaspitnog rada Ana Miljković-Pavlović."

Сличне презентације


Реклама од Google