Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Припрема за СИР Курикулуми предшколског васпитања

Сличне презентације


Презентација на тему: "Припрема за СИР Курикулуми предшколског васпитања"— Транскрипт презентације:

1 Припрема за СИР Курикулуми предшколског васпитања
Ана Миљковић-Павловић

2 Power Point презентација
Презентација: технички, естетски и функционално организована Позадина може/треба, али не мора да има метафоричко значење (Free Power Point Template) Насловна страна: Факултет, предмет и предавачи, тема, назив групе и имена чланова групе (са бројевима индекса). 7/23/2019

3 Увод На једној до две стране
Значај теме и објашњење основних појмова – по упутству Цитати и парафразе по АППА стандарду (на следећем слајду) 7/23/2019 ThepowerpointTemplates.com

4 Теоријски део До три стране максимално Према упутству дато са темом
Имена страних аутора у тексту наводе се у српској транскрипцији – фонетским писањем презимена, а затим у загради у изворном облику, уз годину публиковања рада: Пијаже (Piaget, 1975). Ако су два аутора, у загради се наводе оба: (Павловић, Шефер, 1995). Уколико је више од два аутора, у загради се наводи презиме првог аутора и скраћеница и сар. или et al. На пример, уместо (Jоксимовић, Mирков, Половина, Спасојевић, 1996) треба написати (Јоксимовић и сар., 1996). Приликом цитирања делова текста навести презиме аутора, годину издања и број странице: (Максић 1998: 140). Цитат обележити наводницима. Приликом парафразирања, навести презиме аутора и годину издања публикације: (Максић, 1998). Парафраза се не обележава наводницима. 7/23/2019 ThepowerpointTemplates.com

5 Истраживачки део До десет страна Према упутству дато са темом
Структура истраживачког дела рада: Подршка добробити кроз односе и делање: Игра, животно-практичне ситуације, Планиране ситуације учења ПУ – контекст реалног програма: Физички простор, вршњаци, породица, васпитач. Стратегије васпитача развијања реалног програма: Планирање; принципи; заједничко развијање програма; праћење, документовање и вредновање. 7/23/2019 ThepowerpointTemplates.com

6 Литература Референце у књизи треба да садрже презиме и почетно слово имена аутора, годину издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача: Максић, С. (1998). Даровито дете у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања. Чланак у часопису треба да садржи презимена и почетна слова имена свих аутора, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), волумен и број странице: Николић, В. и Љ. Ђуровић (2012). Циљеви и задаци еколошког васпитања и образовања кроз призму Блумове операционализације, Теме, 36(2), 561–579. Web документ – име аутора, година, назив документа (курзивом), датум када је сајт посећен, Интернет адреса сајта: - Degelman, D: APA Style Essentials. Retrived May 18, 2000 from the World Wide Web, 7/23/2019

7 На задњем слајду Критеријуми вредновања рада:
- Научна релевантност, обухватност и поузданост рада– ___ ЕСПБ - Стручна ваљаност приказа програма: ___ ЕСПБ - Техничка функционалност презентације – ___ ЕСПБ - Обухват и ваљаност приказа коришћене литературе – ____ ЕСПБ 7/23/2019


Скинути ppt "Припрема за СИР Курикулуми предшколског васпитања"

Сличне презентације


Реклама од Google