Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Новинско-издавачка установа „Руске слово“ чува и негује русински језик и културу, националну свест и идентитет Русина.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Новинско-издавачка установа „Руске слово“ чува и негује русински језик и културу, националну свест и идентитет Русина."— Транскрипт презентације:

1

2 Новинско-издавачка установа „Руске слово“ чува и негује русински језик и културу, националну свест и идентитет Русина

3 Недељник "Руске слово" наслања се на богату традицију «Русинских новина», које излазе од године до почетка Другог светског рата (800 бројева).

4 Основна делатност је објављивање:
недељних новина „Руске слово“; часописа за децу „Захрадка“ и часописа за младе „МАК“ Секретаријат за културу и јавно информисање Владе АПВ обезбеђује 85 одсто потребних финансијских средстава

5 НИУ „Руске слово“ још и периодично објављује:
часопис за књижевност, културу и уметност „Шветлосц“ књиге Издавачка делатност и „Шветлосц“ финансирају се путем конкурса.

6 „Руске слово“ јединствена је у Војводини и Србији - прва мањинска информативна кућа која је направила новинску агенцију. 15. маја године почела је са радом дневна, информативна, новинска агенција на русинском језику „Рутенпрес“ (

7 НИУ „Руске слово“ сва своја издања презeнтује и на веб сајту Установе http://www.ruskeslovo.com/

8 Без редовне месечне дотације од стране Секретаријата за културу и јавно информисање, не би било могућности да се оствари Уставно право на информисање на матерњем русинском језику путем штампаних медија.

9 На око припадника русинске националне мањине - тираж недељника "Руске слово" од примерака близу дугогодишњих претплатника један примерак новина иде на скоро 8 припадника русинске националне мањине.

10 За НИУ «Руске слово» и претходна, а и ова година, врло је тешка, пре свега због повећања трошкова.
Укупна пословна политика усмерена је на одржавање достигнутог квалитета свих издања и очување елементарних техничких услова за рад.

11 У наредном периоду потребно је:
побољшати техничку опремљеност редакција обезбедити штампање недељника на квалитетнијој машини, с обзиром да штампање на машини у "Дневнику" даје веома лош изглед новина; организовати едукацију запослених из области новинарства, информатике и маркетинга (едукације за новинаре и уреднике - било у оквиру НИУ или струковних удружења); обезбедити и садржајно и визуелно нови имиџ недељних новина "Руске слово“ како би биле интересантне новим – младим читаоцима, јер је неопхопдно да се у што скорије време изборимо за младе читаоце недељника; а најважније за "Руске слово", а верујем и друге НИУ у Војводини јесте да се, пре свега, у складу са реалним могућностима, одржи континуитет излажења новина и часописа, што значи стабилно и редовно финансирање новина и часописа на језицима мањина.

12 Поздрављам настојања Аутономне Покрајине Војводине да се заустави приватизација штампаних медија, који информишу јавност на језицима националних мањина, а оснивачи су им савети националних мањина, јер је то прави начин да се заштите интереси националних заједница у Републици Србији.

13 Ова година је за НИУ "Руске слово" година јубилеја:
67 година од излажења првог броја недељних на русинском језику „Руске слово“ (15. јуна године изашао је први број), а претходног четвртка, 23. новембра, изашао је број новина „Руске слово“ 65 година од излажења часописа за децу Захрадка 60 година излажења часописа за књижевност, културу и уметност "Шветлосц" и 40 година излажења часописа за младе „МАК“

14 НИУ "Руске слово" има 29 запослених, углавном високообразованих кадрова.
Вишеструка мисија Установе и запослених - афирмација језика, информисања, неговање традиције Заједно са осталим ствараоцима и институцијама на челу са Националним саветом, као носиоцем оснивачких права, остварују најважнији задатак - очување националног бића русинске националне мањине.

15 ХВАЛА НА ПАЖЊИ


Скинути ppt "Новинско-издавачка установа „Руске слово“ чува и негује русински језик и културу, националну свест и идентитет Русина."

Сличне презентације


Реклама од Google