Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Nastavna tema: Orijentacija u prostoru

Сличне презентације


Презентација на тему: "Nastavna tema: Orijentacija u prostoru"— Транскрипт презентације:

1 Nastavna tema: Orijentacija u prostoru
Priroda i društvo Nastavna tema: Orijentacija u prostoru Autor – Jasna Živković

2 Odredimo strane sveta Glavne strane sveta su: - -istok -zapad -sever
-jug Sporedne strane sveta su: - severoistok - severozapad jugoistok jugozapad

3 Strane sveta se određuju pomoću:
- KOMPASA - SUNCA - ZVEZDE SEVERNJAČE - i na druge načine.

4 Kompas To je sredstvo pomoću koga najsigurnije određujemo strane sveta. Sastoji se od kutije na kojoj su slovima označene glavne i sporedne strane sveta. U sredini je magnetna igla, koja se lako okreće kad je kompas u vodoravnom položaju. Jedna polovina igle je obično obojena plavom bojom. - Ko je izumeo kompas?

5 Ko je izumeo kompas? Ko je i kada prvi otkrio da će namagnetisana gvozdena igla, koja se slobodno obrće u krugu, uvek pokazivati sever - to niko ne zna! Jedno vreme mislilo se da su to pronašli Kinezi pre godina, ali se danas takvo tvrđenje osporava. U svakom slučaju Kinezi su bili jedan od prvih naroda koji je poznavao princip kompasa. Arabljanski trgovci su od njih čuli za kompas i preneli ga u Evropu. Kompas je bio dobro poznat u 12. veku.

6 Kako da odredimo strane sveta pomoću Sunca i senke?
U 6 sati ujutru Sunce je na istoku, a senke padaju u pravcu zapada; u podne je na jugu, a senke padaju ka severu i tada su najkraće; u 18 sati je na zapadu, a senke padaju ka istoku.

7 Odredimo strane sveta pomo}u zvezde Severnjače
Zvezda Severnjača je važna zato što, nalazeći se tačno na severnom nebeskom polu, ili u njegovoj blizini, pokazuje gde je sever i na taj način nam omogućava da se orijentišemo.

8 Odredimo strane sveta na druge načine
Orijentacija u prostoru može se vršiti pomoću raznih objekata kao što su: godovi (panj) mahovina crkva groblje.


Скинути ppt "Nastavna tema: Orijentacija u prostoru"

Сличне презентације


Реклама од Google