Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Врсте речи Српски језик 4

Сличне презентације


Презентација на тему: "Врсте речи Српски језик 4"— Транскрипт презентације:

1 Врсте речи Српски језик 4
ГЛАГОЛИ Врсте речи Српски језик 4

2 Ко шта ради? Девојчица чита књигу. Дечак пише. Кувар кува ручак.
Новак игра тенис. Жељко пева на концерту. Дечко свира гитару.

3 Шта ко ради? Беба спава. Пас лежи на трави. Дечак седи.
Цица воли Мишка. Бели цвет мирише.

4 Шта се збива у природи? Звезде светле на небу. Сунце сија. Снег пада.
Киша пљушти. Муње севају.

5 Речи које означавају радњу, стање и збивање, називају се ГЛАГОЛИ.
Шта означавају речи ...? чита пише спава мирише светли сија кува игра лежи седи сева грми пљушти пева свира воли РАДЊА СТАЊЕ ЗБИВАЊЕ Речи које означавају радњу, стање и збивање, називају се ГЛАГОЛИ.

6 Када се догађа радња? ПРОШЛОСТ САДАШЊОСТ БУДУЋНОСТ (Футур) (Перфекат)
Саша је возио бицикл. Саша вози бицикл. Саша ће возити бицикл. ПРОШЛОСТ САДАШЊОСТ БУДУЋНОСТ (Футур) (Перфекат) (Презент)

7 садашњем, прошлом и будућем времену.
Када се врши радња? Сања ће ићи на море. Сања иде на море. Сања је ишла на море. ПРОШЛОСТ САДАШЊОСТ БУДУЋНОСТ (Перфекат) (Презент) (Футур) Глаголи се могу наћи у садашњем, прошлом и будућем времену.

8 Глаголи имају три лица једнине и ...
1. Ја певам. 2. Ти певаш. Она пева. Оно пева. 3. Он пева.

9 Глаголи имају три лица једнине и множине.
1. Ми певамо. 2. Ви певате. Она певају. 3. Они певају. Оне певају.

10 Глаголи имају сва три рода у једнини и множини.
Глаголи имају три лица једнине и множине. ЈЕДНИНА 1. Ја певам. 2. Ти певаш. 3. Он, она, оно пева. Глаголи имају сва три рода у једнини и множини. МНОЖИНА 1. Ми певамо. 2. Ви певате. 3. Они, оне, она певају.

11 Глаголи се могу мењати по лицима и временима.
Садашње време - Презент 1. Ја читам. 1. Ми читамо. 2. Ти читаш. 2. Ви читате. 3. Он, она, оно чита. 3. Они, оне, она читају. Прошло време - Перфекат 1. Ја сам читао (читала). 1. Ми смо читали (читале). 2. Ти си читао (читала). 2. Ви сте читали (читале). 3. Он је читао. Она је читала. Оно је читало. 3. Они су читали. Оне су читале. Она су читала.

12 Глаголи се могу мењати по лицима и временима.
Будуће време - Футур 1. Ја ћу читати - читаћу 2. Ти ћеш читати - читаћеш 3. Он, она, оно ће читати - читаће Глаголи имају посебне облике за лице, број и време вршења радње. 1. Ми ћемо читати - читаћемо 2. Ви ћете читати - читаћете 3. Они, оне, она ће читати - читаће

13 ... ... Задаци: Из које песме су дати стихови? Ко је написао песму?
Све што расте хтело би да расте, Нека расте и треба да расте! Све што цвета хтело би да цвета Нека цвета и треба да цвета! Све што лети хтело би да лети, Нека лети и треба да лети! Све што пева, хтело би да пева, Нека пева и треба да пева! ... ... Из које песме су дати стихови? Ко је написао песму? Шта означавају речи расте и цвета? Шта означавају речи лети и пева? Које речи у песми још означавају радњу или стање?

14 Одговори: Стихови су из песме “Здравица”.
Све што расте хтело би да расте, Нека расте и треба да расте! Све што цвета хтело би да цвета Нека цвета и треба да цвета! Све што лети хтело би да лети, Нека лети и треба да лети! Све што пева, хтело би да пева, Нека пева и треба да пева! Стихови су из песме “Здравица”. Песму је написао Душко Радовић. Речи расте и цвета су глаголи и означавају стање. Речи лети и пева су глаголи и означавају радњу. Речи: летети, скакати, трчати, певати, живети су такође глаголи.

15 Киша Пронађите глаголе у датој песми? Шта означавају дате речи?
Кад се облак небом стушти, киша пљушти, само пљушти. Изнад села, изнад града, киша пада, само пада. Преко бреза, Преко липа, Киша сипа, Само сипа. Била трава, Била трска, Киша прска, само прска. И на роде, и на чапље, киша капље, само капље. И на снаје , И на прије, киша лије, само лије. Биле трешње Ил ораси, Киша кваси, Само кваси Драгомир Ђорђевић Пронађите глаголе у датој песми? Шта означавају дате речи?

16 Киша Глаголи су означени црвеном бојом. Дате речи означавају збивање.
Кад се облак небом стушти, киша пљушти, само пљушти. Изнад села, изнад града, киша пада, само пада. Преко бреза, Преко липа, Киша сипа, Само сипа. Била трава, Била трска, Киша прска, само прска. И на роде, и на чапље, киша капље, само капље. И на снаје , И на прије, киша лије, само лије. Биле трешње Ил ораси, Киша кваси, Само кваси. Драгомир Ђорђевић Глаголи су означени црвеном бојом. Дате речи означавају збивање.

17 Задаци: Овај зец, зна да свира, овај зец зна да плете, овај зец ручак кува, овај зец кућу мете. Три сам земље прелазио, и три горе прегазио, и три мора препловио- док га нисам уловио. Плавог зеца, чудног зеца, јединог на свету! Из које песме су дати стихови? Ко је написао песму? Пронађите глаголе у датој песми? Шта означавају дати глаглоли? Одредите време и лице глагола у првој, а затим у другој строфи.

18 Одговори Овај зец, зна да свира, овај зец зна да плете, овај зец ручак кува, овај зец кућу мете. Три сам земље прелазио, и три горе прегазио, и три мора препловио- док га нисам уловио. Плавог зеца, чудног зеца, јединог на свету! Стихови су из песме “Плави Зец”. Песму је написао Душко Радовић. Глаголи су означени црвеном бојом! Дати глаголи означавају радњу. У првој строфи глаголи се налазе у прошлом времену у првом лицу. У другој строфи глаголи се налазе у садашњем времену у трећем лицу.

19 Пронађите глаголе у датим реченицама.
Прошле године смо били на Гочу. Тамо смо се лепо дружили и учили нове ствари. Девојчице су играле одбојку, а дечаци стално шутирали лопту. Шетали смо по шуми, разговарали, трчали, певали и плесали. Ове године ћемо ићи на Тару. Веома се радујем и нестрпљиво чекам наш полазак. Путоваћемо у мају. Упознаћу нове другаре и ове године. Прошле године смо били на Гочу. Тамо смо се лепо дружили и учили нове ствари. Девојчице су играле одбојку, а дечаци стално шутирали лопту. Шетали смо по шуми, разговарали, трчали, певали и плесали. Ове године ћемо ићи на Тару. Веома се радујем и нестрпљиво чекам наш полазак. Путоваћемо у мају. Упознаћу нове другаре и ове године. Одредите време вршења радње у реченицама. Одредите лице и број датих глагола. Одредите род глагола у трећој реченици.

20 Промените глагол ШЕТАТИ по лицима у ПЕРФЕКТУ.
ЈЕДНИНА МНОЖИНА 1. Ја сам шетао. 1. Ми смо шетали. 2. Ти си шетао. 2. Ви сте шетали. 3. Он је шетао. Она је шетала. Оно је шетало. 3. Они су шетали. Оне су шетале. Она су шетала.

21 Промените глагол ПЛЕСАТИ по лицима у ФУТУРУ.
ЈЕДНИНА 1. Ја ћу плесати - плесаћу 2. Ти ћеш плесати - плесаћеш 3. Он, она, оно ће плесати - плесаће МНОЖИНА 1. Ми ћемо плесати - плесаћемо 2. Ви ћете плесати - плесаћете 3. Они, оне, она ће плесати - плесаће

22 У ком времену се налазе дати глаголи?
Како дата реченица гласи у перфекту, а како у футуру? Презент Седим на клупи и читам новине. Перфекат Седео сам на клупи и читао новине. Седела сам на клупи и читала новине. Футур Седећу на клупи и читаћу новине. Коју функцију имају (коју службу врше) глаголи у овим реченицама? А шта је субјекат у датим реченицама?


Скинути ppt "Врсте речи Српски језик 4"

Сличне презентације


Реклама од Google