Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

КВИЗ ПОКРЕНИ КВИЗ.

Сличне презентације


Презентација на тему: "КВИЗ ПОКРЕНИ КВИЗ."— Транскрипт презентације:

1 КВИЗ ПОКРЕНИ КВИЗ

2 1.Речи које означавају имена бића ,предмета и појава су ...
1. глаголи 2. именице даље

3 2.Речи које означавају радњу, стање и збивање у природи су ...
1. глаголи 2. именице даље

4 3. Реч у реченици која казује о коме или о чему се говори или ко врши радњу је ...
1. предикат 2. субјекат даље

5 4. Реч у реченици која казује шта ради субјекат је...
1. предикат 2. именица даље

6 5.Редослед слова у ћирилици је..
1. азбука 2. абецеда даље

7 6. Редослед латиничних слова је ...
6. Редослед латиничних слова је ... 1. азбука 2. абецеда даље

8 7. Писани знак за глас је ... 1. слово 2. реч даље

9 8. Мисао или порука исказана речима је ...
1. реч 2. реченица даље

10 9. Реченице којима се нешто саопштава зову се...
1. обавештајне 2. упитне 3. заповедне даље

11 10. Реченице којима се нешто пита зову се ...
1. обавештајне 2. упитне 3. заповедне даље

12 11. Реченице којима се исказује заповест, молба или савет су ...
1. обавештајне 2. упитне 3. заповедне даље

13 12. На крају обавештајних реченица стоји ...
1. упитник 2. узвичник 3. тачка даље

14 13. На крају узвичних реченица стоји...
1. упитник 2. узвичник 3. тачка даље

15 14. На крају упитних реченица стоји...
1. упитник 2. узвичник 3. тачка даље

16 15. Реченице којима се нешто тврди зову се ...
1. потврдне 2. одричне даље

17 16. Реченице којима се нешто одриче зову се ...
1. потврдне 2. одричне даље

18 17. Великим почетним словом пишу се...
1. властите именице 2.заједничке именице даље

19 18. Малим почетним словом... 1. властите именице 2.заједничке именице даље

20 19. Речи кућа, биљка, вук су... 1. властите именице 2.заједничке именице даље

21 20. Речи Краљево, Златибор, Сава су ...
1. властите именице 2.заједничке именице даље

22 21. Глаголи стоји, размишља, спава означавају ...
21. Глаголи стоји, размишља, спава означавају ... 1. радњу 2. стање 3. збивање даље

23 22. Глаголи црта, трчи, пева означавају ...
1. радњу 2. стање 3. збивање даље

24 23. Глаголи грми, сева , свиће означавају ...
1. радњу 2. стање 3. збивање даље

25 24. Гласови А, Е, И, О, У су ... 1. сугласници 2. самогласници даље

26 Урадила: Гордана Вучинић
Браво!!! Урадила: Гордана Вучинић


Скинути ppt "КВИЗ ПОКРЕНИ КВИЗ."

Сличне презентације


Реклама од Google