Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ПОДБИЛАНСИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА И ПЛАТНОБИЛАНСНА РАВНОТЕЖА

Сличне презентације


Презентација на тему: "ПОДБИЛАНСИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА И ПЛАТНОБИЛАНСНА РАВНОТЕЖА"— Транскрипт презентације:

1 ПОДБИЛАНСИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА И ПЛАТНОБИЛАНСНА РАВНОТЕЖА
Предмет: Финансијско пословање Професор: Зорица Анђелић Радили: Теодора Филиповић, Анђела Милосављевић, Андрија Радоњић Одељење: III2

2 “Хоризонтално пресецање платног биланса”
Трансакције које изазивају неравнотежу Трансакције које финансирају неравнотежу

3 СТРУКТУРА ПЛАТНОГ БИЛАНСА И ПАРЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
1 Извоз робе 2 Увоз робе А (1-2) Трговински биланс 3 Прилив од услуга 4 Одлив по основу услуга Б (А+3-4) Биланс роба и услуга 5 Нето приватни трансфери 6 Нето државни трансфери В (Б+5+6) Текући биланс (биланс текућих трансакција) 7 Нето кретање дугорочног капитала Г (В+7) Основни биланс 8 Нето краткорочни капитал немонтираног сектора 9 Нето грешке и пропусти Д (Г+8+9) Биланс немонтираних трансакција 10 Нето промене краткоролних обавеза и потраживања пословних банака Ђ(Д+10) Биланс званичних (компрензованих) плаћања 11 Промене девизних резерви СТРУКТУРА ПЛАТНОГ БИЛАНСА И ПАРЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ

4 Биланс роба и услуга Један од најчешћих пресецања платног биланса.
Бележи извоз и увоз роба и услуга, али и прилив и одлив по основу фактора производње ангажованих у иностранству. Показује колика је разлика између домаће производње и домаће потрошње, да бисмо то показали служимо се следећом формулом: Y= C + G + I + X – M , из које следи да је Y – (C + G + I) = X - M

5 Текући биланс Биланс робе и услуга + трансфери (приватни и државни)
текући биланс Текући биланс показује за колико је домаћа штедња већа или мања од домаћих инвестиција. То објашњавамо следећом формулом: Y= C + G + I + X – M , из које следи да је ( Y – C – G ) – ( X – M) = I

6 Капитални биланс Капитални биланс је једнак текућем билансу, али има супротан знак. дефицит текућег биланса суфицит на капиталном делу биланса

7 S – ( X – M) = I инвестиције (I) > штедња (S) дефицит у текућем делу платног биланса ( X – M < 0 ) = суфицит капиталног дела платног биланса инвестиције < штедња суфицит у текућем делу платног биланса (X – M > 0) = дефицит капиталног дела платног биланса

8 Биланс компензаторних (званичних) плаћања
Основни биланс Текући део биланса + кретања дугорочног капитала основни биланс Биланс компензаторних (званичних) плаћања Компензаторни биланс = промене девизних резерви

9 Неравнотежа платног биланса може се пратити на:
кратак рок средњи рок дуги рок Па тако постоји: Краткорочна равнотежа Средњорочна равнотежа Дугорочна равнотежа платног биланса.

10 Литература Финансијко пословање за 3. разред економске
школе, Душан Марковић, Сандра Стојадиновић

11 ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!! 


Скинути ppt "ПОДБИЛАНСИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА И ПЛАТНОБИЛАНСНА РАВНОТЕЖА"

Сличне презентације


Реклама од Google