Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Statistika cena.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Statistika cena."— Транскрипт презентације:

1 Statistika cena

2 Statistika cena 1. Na osnovu podataka u tabeli izračunati indeks potrošačkih cena za data tri proizvoda ako je poznato da je u tekućem u odnosu na bazni period proizvod A poskupeo 30%, proizvod B poskupeo 15%, dok je proizvod C pojeftinio 10%. Pretpostaviti da se količine u tekućem periodu nisu menjale u odnosu na bazni.

3 Statistika cena 2. Na osnovu prethodnog primera pokazati matematički da je IPC definisan kao ponderisana suma individualnih indeksa zapravo drugačije izražena formula za Lasperova indeks cena. Ponderi individualnih indeksa cena predstavljaju udeo vrednosti proizvoda u ukupnoj vrednosti potrošačke korpe (u ovom slučaju proizvoda A, B i C) u baznom periodu.

4 Statistika cena 3. Izračunati Lasperov, Fišerov i Pašeov indeks cena na osnovu podataka u tabeli.

5 Statistika cena 4. Ako Lasperov indeks iznosi 116, a Pašeov indeks iznosi 102, inflacija zasnovana na Fišerovom indeksu cena iznosi: 2,00% 16,00% 8,77% 9,00% Ništa od navedenog nije tačno

6 Statistika cena 5. Neka je proizvod cene i količine u baznom periodu dinara za proizvod A, i dinara za proizvod B. Neka je indeks cena proizvoda A 130, a indeks cena proizvoda B Na osnovu datih podataka izračunati koliko iznosi Lasperov indeks cena potrošačke korpe koja se sastoji iz proizvoda A i B. Lasperov indeks cena iznosi _____

7 Statistika cena 6. Proizvod cene i količine u tekućem periodu iznosi dinara za proizvod A i dinara za proizvod B. Indeks cena proizvoda A iznosi 90, dok indeks cena proizvoda B iznosi 110. Na osnovu datih podataka izračunati koliko iznosi Pašeov indeks cena ove potrošačke korpe. Pašeov indeks cena iznosi _____

8 Statistika cena 7. Vrednost potrošačke korpe koja se sastoji iz dva proizvoda (X i Z) u tekućem periodu iznosi dinara, dok je u baznom periodu vrednost potrošačke korpe bila 20% manja u odnosu na tekući period. Cena proizvoda X je za 10% veća u tekućem u odnosu na bazni period, dok je cena proizvoda Z za 5% manja u tekućem u odnosu na bazni period. Odnos vrednosti proizvoda X i Z u baznom periodu iznosi 1:1, dok odnos vrednosti proizvoda X i Z u tekućem periodu iznosi 1:3. Na osnovu datih podataka izračunati Fišerov indeks cena.

9 Statistika cena 8. Indeks potrošačkih cena obuhvata cene:
Uvoznih i izvoznih proizvoda Uvoznih proizvoda, ali ne i izvoznih proizvoda Izvoznih proizvoda, ali ne i uvoznih proizvoda Ni uvoznih ni izvoznih proizvoda Ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan

10 Statistika cena 9. Indeks potrošačkih cena se u Srbiji izračunava kao:
Aritmetička sredina individualnih indeksa cena, a za izračunavanje individualnih indeksa cena koristi se odnos proseka Aritmetička sredina individualnih indeksa cena, a za izračunavanje individualnih indeksa cena koristi se prosek odnosa Ponderisana aritmetička sredina individualnih indeksa cena, a za izračunavanje individualnih indeksa cena koristi se odnos proseka Ponderisana aritmetička sredina individualnih indeksa cena, a za izračunavanje individualnih indeksa cena koristi se geometrijska sredina Ponderisana aritmetička sredina individualnih indeksa cena, a za izračunavanje individualnih indeksa cena koristi se prosek odnosa

11 Statistika cena 10. Bazna inflacija u Srbiji je:
Inflacija merena indeksom potrošačkih cena Inflacija merena indeksom proizvođačkih cena Inflacija merena deflatorom BDP-a Inflacija iz čijeg se obračuna isključuju cene derivata nafte, administrativno kontrolisane cene, cene voća i povrća Ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan

12 Statistika cena 11. Deflator BDP-a je implicitno izveden:
Pašeov indeks cena Fišerov indeks cena Lasperov indeks cena Iz trećeg korena proizvoda Lasperovog i Pašeovog indeksa cena Ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan

13 Statistika cena 12. Na osnovu datih podataka, popuniti tabelu i aproksimirati godišnji rast cena u odnosu na godinu. Protumačiti dobijeni rezultat.

14 Statistika cena 13. BDP Francuske iznosi miliona €, BDP Velike Britanije iznosi miliona £. Tekući devizni kurs je 1£ = 1,5 €. PPP za Francusku iznosi 1,1, a za Veliku Britaniju 0,8. Ako uzmemo u obzir razliku u nivou cena između Francuske i Velike Britanije, koja zemlja ima veći BDP i za koliko?

15 Statistika cena 14. Kada poredimo BDP dve zemlje ukoliko hoćemo da uzmemo u obzir razliku u nivou cena između zemalja, koristimo BDP izražen: U evrima ukoliko su obe zemlje evropske U dolarima ako poredimo Ameriku sa bilo kojom drugom zemljom U dolarima (evrima) iste kupovne snage (PPP) U nacionalnim valutama Ništa od navedenog nije tačno

16 Statistika cena 15. Ukoliko BDP per capita Srbije najpre izrazimo u evrima i poredimo sa BDP-om per capita Francuske, zaključujemo da je BDP per capita Srbije za 20% manji od BDP-a per capita Francuske. Ukoliko znamo da su cene u Srbiji relativno niže od proseka cena u EU, dok su cene u Francuskoj relativno više od proseka EU, koje od sledećih trvrđenja je tačno ? BND per capita Srbije je za više od 20% manji od BND-a per capita Francuske BDP per capita Srbije izražen u € PPP je za manje od 20% niži od BDP-a per capita Francuske izraženog u € PPP BDP per capita Srbije izražen u € PPP je za više od 20% niži od BDP-a per capita Francuske izraženog u € PPP BND per capita Srbije je za 18% niži od BND-a per capita Francuske Ni jedan odgovor nije tačan

17 Statistika cena 16. Odnos BDP-a per capita Mađarske i BDP-a per capita Rumunije prema PPP iznosi 0,7, odnos BDP-a per capita Mađarske i BDP-a per capita Rumunije iznosi 1,1 izraženi u evrima prema tekućem deviznom kursu €/HUF i €/RON, respektivno. Odnos BDP-a per capita Srbije i BDP-a per capita Mađarske u evrima iznosi 0,8 prema tekućem deviznom kursu €/RSD i €/HUF, respektivno. Odnos BDP-a per capita Srbije i BDP-a per capita Mađarske iznosi 0,9 prema PPP. Na osnovu datih podataka zaokružiti tačan odgovor.

18 Statistika cena BDP pre capita Srbije je za 37% manji od BDP-a per capita Rumunije prema tekućem deviznom kursu RON/RSD BDP pre capita Srbije u evrima je za 37% manji od BDP-a per capita Rumunije u evrima prema tekućem deviznom kursu €/RSD i €/RON, respektivno BDP pre capita Srbije je za 12% manji od BDP-a per capita Rumunije prema PPP BDP pre capita Srbije je za 37% manji od BDP-a per capita Rumunije prema PPP Ukoliko nema arbitraže na deviznom tržištu tačni su odgovori pod a i b i imaju isto značenje

19 Statistika cena 17. Na osnovu potrebnih podataka iz tabele izračunati odnos BDP-a per capita Bugarske i Češke, kao i Bugarske i Danske ukoliko uzmemo u obzir razlike u opštem nivou cena pomenutih zemalja. Notacija deviznog kursa je koliko je domaće valute potrebno za jedinicu inostrane valute odnosno, u ovom slučaju, evra. Zemlje Nominalni devizni kurs, vrednost na kraju perioda PPP BDP u nacionalnoj valuti per capita Nacionalna valuta Bugarska 1,9558 0,878823 10.600 Bugarski lev Češka 25,151 18,0615 Češka kruna Danska 7,461 10,1993 Danska kruna

20 Statistika cena Bruto domaći proizvod per capita Bugarske je manji/veći (zaokružiti) _____u odnosu na Češku. Bruto domaći proizvod per capita Bugarske je manji/veći (zaokružiti) _____ u odnosu na Dansku.

21 Statistika cena 18. Neka je odnos BDP-a per capita Srbije izražen u evrima prema prosečnom deviznom kursu i BDP-a per capita Nemačke 60, a odnos BDP-a per capita u evrima prema PPP konceptu Srbije i Nemačke 80, možemo zaključiti da: BDP per capita Srbije je za 20% manji od BDP-a per capita Nemačke ako se uzmu u obzir razlike u nivou cena između pomenutih zemalja Inflacija u Srbiji iznosi 20% Inflacija u Srbiji je za 20% veća od inflacije u Nemačkoj BDP per capita Srbije je za 25% manji od BDP-a per capita Nemačke ako se uzmu u obzir razlike u nivou cena koje postoje između pomenutih zemalja Ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan

22 Statistika cena 19. Opšti nivo cena date zemlje u odnosu na drugu zemlju ili grupu zemalja odražava: Inflaciju merenu deflatorom BDP-a Inflaciju merenu indeksom potrošačkih cena Indeks nivoa cena koji se dobija kada se PPP podeli sa nominalnim deviznim kursom Inflaciju izračunatom kao razliku stope rasta nominalnog i realnog BDP-a Ni jedan od ponuđenih odgovora nije tačan


Скинути ppt "Statistika cena."

Сличне презентације


Реклама од Google