Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ŠKOLSKI KURIKULUM Za školsku 2015./2016. godinu.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ŠKOLSKI KURIKULUM Za školsku 2015./2016. godinu."— Транскрипт презентације:

1 ŠKOLSKI KURIKULUM Za školsku 2015./2016. godinu

2 KLASA: /15-01/02 URBROJ:2100/ Općenite informacije Kurikulum Umjetničke škole Beli Manastir, temeljni je školski dokument u kojem je definiran način na koji će se ostvarivati nacionalni standardi Nacionalnog okvirnog kurikuluma te odgovoriti na zahtjeve budućeg Nacionalnog kurikuluma. Školski kurikulum izrađen je temeljem odrednica Nacionalnog okvirnog kurikuluma, stoga se odnosi samo na ovu školsku godinu i nije razvojan u dugoročnom smislu.

3 Sadržaj kurikuluma Aktivnosti i programi u školskoj 2015./2016. godini
Ciljevi aktivnosti i programa Namjena aktivnosti Nositelji aktivnosti Način realizacije aktivnosti i programa Vremenik aktivnosti i programa Detaljni troškovnik aktivnosti i programa

4 Međunarodni seminar HDTP-a
Projekt 1: Međunarodni seminar HDTP-a Cilj: Obrazovanje učitelja tambura Namjena aktivnosti: Promocija rada škole, stjecanje novih znanja i vještina učitelja Nositelji aktivnosti: Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga, Umjetnička škola Beli Manastir, Centar za kulturu Beli Manastir, Grad Beli Manastir Način realizacije: Dvodnevni seminar – predavanja, radionice Vremenik: 6. i 7. listopad godine Troškovnik: HDTP kn, Grad Beli Manastir 1.500kn, Centar za kutluru Beli Manastir 5.000kn, Umjetnička škola Beli Manastir 5.000kn

5 Koncert povodom Dana Grada
Projekt 2: Koncert povodom Dana Grada Cilj: Postići stjecanje navike javnog nastupanja učenika Namjena aktivnosti: Promocija rada škole, učenika i njihovih učitelja Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Koncert Vremenik: Sredina studenog godine Troškovnik: 500,00 kn

6 Božićni koncert Cilj: Namjena aktivnosti: Troškovnik:
Projekt 3: Božićni koncert Cilj: Uključiti većinu učenika na koncert Namjena aktivnosti: Stjecanje navike javnog nastupanja učenika Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Koncert Vremenik: Kraj prosinca godine Troškovnik: 500,00 kn

7 Državno natjecanje komornih sastava Nositelji aktivnosti:
Projekt 4: Državno natjecanje komornih sastava Cilj: Postići što viši rezultat učenika i njihovih učitelja na državnom natjecanju Namjena aktivnosti: Promocija rada škole, učenika i njihovih učitelja Nositelji aktivnosti: HDGPP i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Način realizacije: Koncert Vremenik: 2. – 5. prosinca godine u Opatiji Troškovnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i obrazovanje - Ovisno o broju natjecatelja školi će biti podmireni svi troškovi natjecatelja

8 Zimska glazbena radionica Nositelji aktivnosti:
Projekt 5: Zimska glazbena radionica Cilj: Postići što veći dolazak učenika općeobrazovnih škola u glazbenu školu i učenje glazbenih instrumenta Namjena aktivnosti: Zainteresirati učenike općeobrazovnih škola za glazbenu školu Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Oblik radionice Vremenik: siječnja godine Troškovnik: 2.000,00 kuna (bruto) – naknada voditeljici radionice

9 Zimska plesna radionica Nositelji aktivnosti:
Projekt 6: Zimska plesna radionica Cilj: Postići što veći dolazak učenika općeobrazovnih škola u glazbenu školu i popularizacija suvremenog plesa Namjena aktivnosti: Zainteresirati učenike općeobrazovnih škola za glazbenu i plesnu školu Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Oblik radionice Vremenik: siječnja godine Troškovnik: 2.000,00 kuna (bruto) – naknada voditeljici radionice

10 Seminari učitelja Troškovnik:
Projekt 7: Seminari učitelja Cilj: Usavršiti učitelje/ice u svom poslu Namjena aktivnosti: Stručno usavršavanje učitelja Nositelji aktivnosti: Hdgpp i Agencija za odgoj i obrazovanje Način realizacije: U obliku seminara Vremenik: siječnja godine Troškovnik: Umjetnička škola Beli Manastir 4.000,00 kuna – škola će podmiriti sve nastale troškove ostvarene na službenom putu učitelja

11 Nositelji aktivnosti: Način realizacije: Vremenik: Troškovnik:
Projekt 8: Koncert pod maskama Cilj: Uključivanje svih učenika škole u koncert Namjena aktivnosti: Kostimirani koncerti Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Koncert Vremenik: Veljača godine Troškovnik: 500,00 kn

12 Proljetni koncert Cilj: Namjena aktivnosti: Troškovnik:
Projekt 9: Proljetni koncert Cilj: Postići stjecanje navike javnog nastupanja učenika Namjena aktivnosti: Sudjelovanje u javnom i kulturnom životu grada Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Koncert Vremenik: Ožujak godine Troškovnik: 500,00 kn

13 Regionalno natjecanje Nositelji aktivnosti:
Projekt 10: Regionalno natjecanje Cilj: Postići što viši rezultat učenika i njihovih učitelja na regionalnom natjecanju Namjena aktivnosti: Promocija rada škole, učenika i njihovih učitelja Nositelji aktivnosti: HDGPP i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Način realizacije: Koncert Vremenik: 13. – 21. veljače godine Troškovnik: Umjetnička škola Beli Manastir - Ovisno o broju natjecatelja školi će biti podmireni svi troškovi natjecatelja

14 Učenička ekskurzija Troškovnik:
Projekt 11: Učenička ekskurzija Cilj: Upoznati učenike s glazbenim teatrom Namjena aktivnosti: Međusobno druženje i upoznavanje učenika te zajedničko slušanje i gledanje baleta. Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Opera - balet – mjuzikl – Zagreb – Osijek - Pečuh Vremenik: Ožujak – travanj godine Troškovnik: i participacije roditelja 3.000,00 kuna

15 Proljetna glazbena radionica
Projekt 12: Proljetna glazbena radionica Cilj: Postići što veći dolazak učenika u glazbenu školu i učenje glazbenih instrumenta Namjena aktivnosti: Zainteresirati učenike općeobrazovnih škola za glazbenu školu Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Oblik radionice Vremenik: 21. – 25. ožujka godine Troškovnik: 2.000,00 kuna (brutto) – naknada voditeljici radionice

16 Proljetna plesna radionica
Projekt 13: Proljetna plesna radionica Cilj: Postići što veći dolazak učenika u glazbenu školu i populariziranje suvremenog plesa Namjena aktivnosti: Zainteresirati učenike općeobrazovnih škola za glazbenu i plesnu školu Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Oblik radionice Vremenik: 21. – 25. ožujka godine Troškovnik: 2.000,00 kuna (brutto) – naknada voditeljici radionice

17 Nositelji aktivnosti:
Projekt 14: Državno natjecanje Cilj: Postići što viši rezultat učenika i njihovih učitelja na državnom natjecanju Namjena aktivnosti: Promocija rada škole, učenika i njihovih učitelja Nositelji aktivnosti: HDGPP i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Način realizacije: Koncert Vremenik: 12. – 19. ožujka godine Troškovnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i obrazovanje - Ovisno o broju natjecatelja školi će biti podmireni svi troškovi natjecatelja

18 GLAZBENI TJEDAN U OSIJEKU Nositelji aktivnosti:
Projekt 15: GLAZBENI TJEDAN U OSIJEKU Cilj: Sudjelovanje učenika UŠBM na Glazbenom tjednu u Osijeku Namjena aktivnosti: Promocija rada škole, učenika i njihovih učitelja Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Koncert Vremenik: Travanj godine Troškovnik: Troškovi prijevoza 400,00 kuna

19 Stručno putovanje učitelja
Projekt 16: Stručno putovanje učitelja Cilj: Obrazovanje učitelja Namjena aktivnosti: Stjecanje novih znanja i vještina, produbljivanje zajedništva i kolegijalnosti u kolektivu Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Posjet kazalištima i glazbenim muzejima Vremenik: Početkom svibnja godine Troškovnik: 3.000,00 kuna

20 MEĐUNARODNI FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE Nositelji aktivnosti:
Projekt 17: MEĐUNARODNI FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU Cilj: Postići što viši rezultat tamburaškog orkestra na festivalu Namjena aktivnosti: Promocija rada škole, učenika i njihovih učitelja Nositelji aktivnosti: MFHTG i UŠ Beli Manastir Način realizacije: Koncert Vremenik: Svibanj godine Troškovnik: Umjetnička škola Beli Manastir Autobus za učenike, autorski honorari – ,00 kn.

21 Nositelji aktivnosti: Način realizacije: Vremenik: Troškovnik:
Projekt 18: Dan škole Cilj: Produbljivanje prijateljstva i suradnje između škole domaćina i gostujućih škola Namjena aktivnosti: Održavanje prijateljskih veza sa glazbenim školama Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Koncerti Vremenik: Svibanj godine Troškovnik: 7.000,00 kuna

22 Prezentacija rada naše škole u općeobrazovnim školama
Projekt 19: Prezentacija rada naše škole u općeobrazovnim školama Cilj: Upisati što veći broj učenika na različite instrumente Namjena aktivnosti: Zainteresirati učenike za što veći dolazak na prijemni ispit Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Koncert Vremenik: 23. – 27. svibnja 2016. Troškovnik: 3.000,00 kuna za promidžbeni materijal u vezi upisa u glazbenu školu

23 Glazbeno plesna bajka – Drvo koje para nebo
Projekt 20: Glazbeno plesna bajka – Drvo koje para nebo Cilj: Prezentacija rada glazbene i plesne škole Namjena aktivnosti: Zainteresirati učenike za što veći dolazak na prijemni ispit Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Glazbeno – scenski nastup Vremenik: 30. svibnja lipnja 2016. Troškovnik: 5.000,00 kuna za postavljanje scene, naratora, gostovanja

24 Gostujući predavači Troškovnik:
Projekt 21: Gostujući predavači Cilj: Podizanje kvalitete nastave Namjena aktivnosti: Poboljšanje vještina muziciranja učenika i poboljšanje nastave. Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Predavanja - koncert Vremenik: Tijekom školske godine 2015./2016. Troškovnik: 10.000,00 kuna za naknade predavačima

25 Gostovanja učenika UŠBM
Projekt 22: Gostovanja učenika UŠBM Cilj: Nastup učenika izvan škole i izvan područja grada. Namjena aktivnosti: Motivirati učenike za daljnji napredak. Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Koncert Vremenik: Tijekom školske godine 2015./2016. Troškovnik: 7.000,00 kuna za toškove prijevoza učenika

26 Sudjelovanje učitelja UŠBM na međunarodnim seminarima i radionicama
Projekt 23: Sudjelovanje učitelja UŠBM na međunarodnim seminarima i radionicama Cilj: Usavršiti učitelje/ice u svom poslu Namjena aktivnosti: Stručno usavršavanje učitelja Nositelji aktivnosti: Umjetnička škola Beli Manastir Način realizacije: Seminari, radionice Vremenik: Tijekom cijele školske godine 2015./2016. Troškovnik: 10.000,00 kuna – škola će podmiriti nastale troškove ostvarene na službenom putu učitelja

27 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08 , 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Prema članku 28., stavka (1) – (5) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) donesen je Školski kurikulum Umjetničke škole Beli Manastir. Školski kurikulum donesen je na 2. sjednici Školskog odbora u školskoj godini 2015./2016. održanog __ rujna godine, na prijedlog Učiteljskog vijeća Umjetničke škole Beli Manastir. Ravnatelj: Predsjednik Školskog odbora: Miloš Grubić,prof. Goran Jurić, prof.


Скинути ppt "ŠKOLSKI KURIKULUM Za školsku 2015./2016. godinu."

Сличне презентације


Реклама од Google