Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Završna nacionalna konferencija projekta

Сличне презентације


Презентација на тему: "Završna nacionalna konferencija projekta"— Транскрипт презентације:

1 Završna nacionalna konferencija projekta
Rijeka, 31. ožujka Doris Sošić

2 Program Pozdravne riječi: Ernest Cukrov - direktor RRA PORIN d.o.o.
Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke Jasminka Keser, voditeljica u Ministarstvu poduzetništva i obrta

3 Program 7 promocijskih filmova najboljih ideja
društvenog poduzetništva

4 Kako dalje u razvoju društvenog poduzetništva?
Tema konferencije: Kako dalje u razvoju društvenog poduzetništva? Filip Miličević, voditelj Odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenog poduzetništva, Uprava za upravljanje operativnim programima EU Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Jasminka Keser, voditeljica za financiranje, Uprava za poduzetništvo i obrt Ministarstvo poduzetništva i obrta Doris Sošić, viši savjetnik, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

5 Što smo dobili projektom?
Stanje i značaj društvenog poduzetništva po regijama partnera Dobili uvid EU dobre prakse, no važno je bilo upoznati slovensku i hrvatsku praksu društvenog poduzetništva Pravni okvir za pokretanje društvenog poduzeća Modele za razvoj društvenog poduzetništva Uključivanje ciljnih skupina kojima je potrebno veće uključivanje u društvene procese Mjesta za informiranje i savjetovanje

6 Još neke konstatacije vezane za društveno poduzetništvo (DP):
nalazimo se u fazi uzlaznog razvoja DP-a u Sloveniji postoji zakonska regulativa koja uređuje DP, a u Hrvatskoj Strategija razvoja društvenog poduzetništva do 2020. hrvatska praksa ACT grupe iz Čakovca širi se u druge sredine, nevladin sektor prednjači u pokretanju raznih aktivnosti DP potencijali su sve prisutni te ih treba usmjeriti više u DP prepreke se uglavnom odnose na pomanjkanje znanja o DP i administrativno-birokratskim barijerama -

7 nužnost postojanja potpora za stjecanje dodatnih znanja i vještina za upravljanje i marketing, inovacija, umrežavanje i pronalaženja partnera ključne prateće aktivnosti za razvoj DP su: porezni i drugi poticaji, najam prostora po pristupačnoj cijeni značajnije oglašavanje u svrhu povećanja vidljivosti vrijednosti DP

8 Mogućnosti za daljnji razvoj društvenog poduzetništva
Novi/stari mehanizmi u potpornom okruženju na regionalnoj i lokalnoj razini: 1. VIRTUAL D.POD/VIRTUAL SOP Umrežavanje potpornih institucija, javnog, poslovnog i civilnog okruženja u jedan virtualni centar za društveno poduzetništvo koji djeluje kao promotor društvenog poduzetništva te pruža bitne informacije o mogućnosti pokretanja i modela djelovanja društvenog poduzetništva te predstavljanja dobre prakse društvenog poduzetništva. Uključiti potporne institucije(razvojne agencije i svi tipovi poduzetničkih inkubatora, poduzetnički centri, centri izvrsnosti i sl.), resorna ministarstva, županije, gradove, općine, komore, LAG-ove, HZZ, udruge, poslovne banke i poslovne subjekte te ih educirati o društvenom poduzetništvu.

9 2. EDUCA D.POD/EDUCA SOP Edukacija ciljnih skupina za potrebe DP :
- osnove društvenog poduzetništva /način pokretanja, potencijalni osnivači, mogućnosti financiranja, način djelovanja društvenih poduzeća i drugo/ - napredno društveno poduzetništvo /procesi upravljanja, marketinga, kontrolinga, inovacije, izrada projekata, javna nabava i drugo/ - mentorstvo za društvena poduzeća u nastajanju ili za daljnji razvoj, - programi za zaposlenike dionika virtualnog centra. Nositelji edukacije su potporne institucije i druge obrazovne institucije.

10 3. FINANCIAL D.POD/FINANCIAL SOP
Financiranje društvenog poduzetništva putem stvaranja: - posebnog fonda za bespovratna i/ili kreditna sredstva za društvena poduzeća. Pojedinačnim sredstvima ili udruživanjem novčanih sredstava općina, gradova, županije i resornih ministarstva za stvaranje fonda za društveno poduzetništvo koji će razraditi detaljne uvjete i kriterije za početnike i postojeća društvena poduzeća. - jamstveni instrumenti /garancije za društvena poduzeća uz posebne povoljne uvjete. - EU sredstva iz razni dostupnih fondova i programa za društveno poduzetništvo.

11 4. IN D.POD/IN SOP Inkubatori za društvena poduzeća koja se mogu pokretati kao novi poduzetnički inkubatori ili u sklopu postojećih u kojima se posebno naglašavaju prednosti za ulazak društvenih poduzeća u poduzetnički inkubator. Podršku naročito naglasiti za inovativna društvena poduzeća. Neiskorišteni poslovni prostori u vlasništvu javnog i privatnog sektora uključiti u poduzetničke inkubatore za društveno poduzetništvo ili omogućiti davanje u zakup poslovni prostor društvenim poduzećima pod povoljnijim uvjetima.

12 5. KLASTER D.POD/KLASTER SOP
Umrežavanje raznih institucija i društvenih poduzeća iz javnog, privatnog i civilnog sektora za stvaranje boljih mogućnosti nastupa na tržištu (nabave i prodaje te promocije) klastera DP Sektorski klasteri DP za pojedine specifične oblike DP

13 5. KLASTER D.POD/KLASTER SOP
Umrežavanje raznih institucija i društvenih poduzeća iz javnog, privatnog i civilnog sektora za stvaranje boljih mogućnosti nastupa na tržištu (nabave i prodaje te promocije) klastera DP.

14 Zaključno Navedeni mehanizmi razvoja DP uz postojeće potencijale mogu samo uz integrirani sustavan pristup socijalne isključenosti, transformacije tržišta rada i teritorijalno društveno-ekonomskog razvoja te postavljene strategije zahtjevati inovativnu javnu politiku na regionalnoj razini za daljnje pozicioniranje DP. Za HR bitno da kroz protek određenog vremena i postojeće prakse DP, detaljnije usmjeravaju javne politike i postavljaju zakonskog okvira koji će jasno pozicionirati DP te sukladno tome pratiti njihove rezultate. Uključiti sve važne dionike svih razina za neprestano njihovo jačanje i imati potporno okruženje sposobno, osnaženo i inovativno za provedbu svih procese razvoja DP.

15 Milutina Barača 19, 51000 Rijeka
F E W


Скинути ppt "Završna nacionalna konferencija projekta"

Сличне презентације


Реклама од Google