Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

DEFINIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE

Сличне презентације


Презентација на тему: "DEFINIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE"— Транскрипт презентације:

1 DEFINIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE
Često se kaže da svaka žena može biti dobra medicinska sestra. Ja naprotiv, smatram da i osnovni elementi zdravstvene njege zahtjevaju znanje. Florence Nightingale Ivana Gusar,dipl.ms.2013. Osnove zdravstvene njege

2 Edukacijski ciljevi: Objasniti i kritički analizirati tumačenje njege
bolesnika kao osnovne djelatnosti medicinske sestre Objasniti i potkrijepiti primjerima definicije zdravstvene njege Florence Nightingale, Hildegard Peplau, Ernestine Wiedenbach, Dorothy E. Johnson, Virginia Henderson, Nancy Roper, Winfred W. Logan Alison J. Tierney, Dorothy E. Orem, Calista Roy, American Nurses Association i suradnika te komentirati mogućnosti njihove primjene u sestrinskoj praksi Usporediti njegu bolesnika i zdravstvenu njegu Objasniti odnos između zdravstvene njege i medicine Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

3 (sedam zadataka medicinske sestre)
NJEGA BOLESNIKA (sedam zadataka medicinske sestre) njega bolesnika briga za prehranu primjena terapije sudjelovanje u dijagnostici promatranje stanja bolesnika prepoznavanje alarmantnih stanja i pružanja prve stručne pomoći zdravstveni odgoj Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

4 DEFINICIJA NJEGE BOLESNIKA
“… briga i skrb za liječenje bolesnih bez ljekovitih sredstava, a lijekovima samo pod nadzorom liječnika. Svrha je njege bolesnika ponovno postizanje zdravlja. Međutim, i bolesnicima koji boluju od neizlječivih bolesti i bolesnicima pred smrt ukazuje se do posljednjeg časa pažljiva njega da se izbjegnu sve pojave koje se mogu spriječiti (dekubitus, i dr.) i da se podrži kolikogod je moguće subjektivno relativno dobro osjećanje, zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti bolesnika. Prema tome, u takvim je slučajevima njega bolesnika neophodna ne samo zbog medicinskih i estetskih nego i zbog etičkih razloga“. (Medicinska enceklopedija) Ivana Gusar,dipl.ms.2013. Osnove zdravstvene njege

5 TEORIJE I DEFINICIJE ZDRAVSTVENE NJEGE
Ivana Gusar,dipl.ms.2013. Osnove zdravstvene njege

6 teorija (grčki: theoria – gledanje, razmatranje, znanost) = logičko uopćavanje iskustva i prakse, čista spoznaja, sustav logičkih ideja, znanstveni temeljni pojmovi neke discipline... (Klaić) Ivana Gusar,dipl.ms.2013. Osnove zdravstvene njege

7 Definicija Teorija – skup povezanih tvrdnji koje opisuju ili objašnjavaju pojave na sistematski način Koncept – umna predodžba pojave Zamisao pojava koje ne mogu biti opažene nego moraju biti zaključene Stav - tvrdnja o povezanosti koncepta Konceptualni model – sastavljen od koncepata i stavova Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

8 Teoretičari sestrinstva
Florence Nightingale Hildegard Peplau Ernestine Wiedenbach Dorothy E. Johnson Virginia Henderson Nancy Roper, Winfred W. Logan Alison J. Tierney Dorothy E. Orem Calista Roy American Nurses Association Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

9 Osnove teorijskih modela sestrinstva
zdravlje okolina osoba sestrinstvo Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

10 Osnove teorijskih modela sestrinstva
Osoba Primatelj (korisnik) njege uključujući fizičku, duhovnu, psihološku i društveno kulturološku komponentu Pojedinac, obitelj i/ili zajednica Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

11 Osnove teorijskih modela sestrinstva
Okolina Svi unutarnji i vanjski uvjeti, okolnosti i utjecaji koji djeluju na osobu Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

12 Osnove teorijskih modela sestrinstva
Zdravlje Stupanj stanja zdravlja ili bolesti prisutan kod osobe Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

13 Osnove teorijskih modela sestrinstva
Sestrinstvo Aktivnosti, karakteristike i svojstva osobe koja pruža njegu Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

14 Teorije i definicije zdravstvene njege
pojam šireg značenja od njege bolesnika njega bolesnika – zadovoljavanje fizioloških potreba zdravstvena njega - primjena znanosti i umjeća koja se bavi praksom, istraživanjem i teorijom teorije zdravstvene njege Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

15 Utjecaji na razvoj zdravstvene njege
Pedesetih godina 20.st. afirmira se holistički pogled na čovjeka, znanstvena istraživanja usmjerena su na čovjeka kao duhovnu i tjelesnu jedinku. proces samoregulaacije – «homeostaza»- Cannon, teorija stresa i adaptacionog sindroma- H.Selye A. Maslow, C. Rogres humanistička psihologija došlo se do mnogih spoznaja koje su bitno utjecale na razvoj medicine i zdravstvene njege Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

16 Najveći utjecaj imaju radovi A. Maslowa
Prenošenje filozofske antropologije označene kao egzistencijalizam u proučavanju bolesnog čovjeka, a na čijim je temeljima uspostavljena humanistička psihologija imala je snažan utjecaj na V. Henderson i N. Roper i razvoj teorije i prakse zdravstvene njege. Najveći utjecaj imaju radovi A. Maslowa Maslow je na osnovu svoje kliničke prakse i ostalih spoznaja razvio teoriju potreba za koju kaže: “Ova teorija je, po mom mišljenju, dana u duhu funkcionalističke tradicije Djemsa i Djuija i stapa se sa holizmom Verthajemera i Goldštajna, geštalt psihologijom, kao i sa dinamizmom Frojda, Froma, Hornajeve, Rajha, Junga i Adlera. Ta integracija, odnosno sinteza, može se nazvati holističko-dinamičkom teorijom». Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

17 Teorije zdravstvene njege (pojedinih autora)
razlikuju se pod utjecajem: vremena u kojem su autorice živjele, njihovog specifičnog obrazovanja, stavova, iskustava, okruženja Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

18 Florence Nightingale – zbrinjavanje ranjenika u Krimskom ratu
Virginia Henderson – razgaraničenje medicine i zdravstvene njege Ernestine Wiedenbach – altruističko stanovište Dorothy E. Johnson – ponašanje bolesnika – bihevioralna teorija Dorothy E. Orem – ideja samozbrinjavanja tj. individualistička orjentacija Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

19 potvrđuju kroz istraživanja i
“Teorije se rađaju u praksi, potvrđuju kroz istraživanja i opet vraćaju u praksu” E. Wiedenbach Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

20 DEFINICIJE ZDRAVSTVENE NJEGE
AUTOR DEFINICIJA GODINA Florance Nightingale Zdravstvena njega je stvaranje najpovoljnijih uvjeta da bi prirodne snage mogle djelovati 1859. Ernestine Wiedenbach Zdravstvena njega je pomoć pojedincu, obitelji ili grupama kojima je ta pomoć potrebna, a utemeljena je na suosjećanju, znanju, umijeću i razumijevanju. 1964. Dorothy E. Johnson Zdravstvena njega je vanjski regulacioni utjecaj usmjeren poticanju i održavanju pozitivnog zdravstvenog ponašanja u zdravlju i bolesti 1980. V. Henderson Uloga medicinske sestre je pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju i znanje 1966. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

21 DEFINICIJE ZDRAVSTVENE NJEGE
AUTOR DEFINICIJA GODINA Nancy Roper Zdravstvena njega je pomoć pacijentu u sprečavanju, rješavanju, ublažavanju i sučeljavanju s problemima u svezi s svakodnevnim životnim aktivnostima. 1985. Dorothy E. Orem Zdravstvena njega je pomoć ili intervencija medicinske sestre usmjerena uspostavljanju ravnoteže između mogućnosti i određenih zahtjeva (općih i zdravstvenih) kojima pojedinac mora trajno udovoljavati radi održavanja života i zdravlja, oporavka od bolesti i ozljeda te sučeljavanja s njihovim učincima. 1980. ANA Zdravstvena njega je dijagnosticiranje i tretiranje reakcija (odgovora) na aktualne i potencijalne zdravstvene probleme. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

22 Teorija okoline F. NIGHTINGALE
Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

23 TEORIJA OKOLINE F. NIGHTINGALE
Prvi teoretičar sestrinstva “Notes on Nursing”, 1859. Nije dovoljno biti žena Razgovor s bolesnikom je važan Nehigijenski uvjeti stvaraju opasnost za zdravlje Pet komponenta okoline: prozračivanje, svjetlo, toplina, isparavanja/otpadne vode, buka Vanjski utjecaji mogu spriječiti, potisnuti ili doprinjeti bolesti ili smrti Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

24 Koncept F. NIGHTINGALE Osoba Okolina Pacijent kojega sestra njeguje
Pacijent trpi djelovanje okoline Pacijent ima sposobnost ozdravljenja Okolina Temelj teorije. Uključuje sve fizičko, psihološko, društveno oko pacijenta Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

25 Koncept F. NIGHTINGALE Zdravlje Zdravstvena njega
Očuvanje stanja zdravlja upotrebom osobnih snaga/sposobnosti Očuvano zdravlje kontrolom okoline Zdravstvena njega Ima zadatak osigurati svjež zrak, toplinu, čistoću, dobru prehranu, tišinu kako bi se omogućio proces ozdravljenja Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

26 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE F. NIGHTINGALE
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIK OKOLINA ZDRAVLJE Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

27 Bertha Harmer Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

28 Berta Harmer Rođena u blizini Toronta, gdje joj je otac bio stolar željezničke tvrtke. Po završetku srednje škole radila je kao blagajnik i knjigovođa u tvrtki u Torontu koja je bila u vlasništvu predsjednik Opće bolnice u Torontu. U dobi od 30 g. odlučila je postati medicinska sestra, 1913 g. je diplomirala 1915 g. postala prvostupnik g. bila docent na Sveučilištu te u isto vrijeme prvi pomoćnik u upravi New Haven bolnice 1922.g. izdala prvu knjigu, 1926.g. drugu knjigu Zatim poslala ravnatelj škole za medicinske sestre,1933 g. se razboljela i godinu iza toga podnijela ostavku Umrla g. “ Ja ću prebivati u kući Gospodnjoj zauvijek” Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

29 Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

30 Bertha Harmer 1922. godine opisuje sestrinstvo:
«Sestrinstvo ima korijene u potrebama čovječanstva i temelji se na idealu pružanja usluge. Njegov cilj nije samo liječenje bolesnih i ozdravljenje ranjenih osoba nego i spriječavanje bolesti postizanje zdravlja i mira, olakšanje i utjeha duši i tijelu, pružanje zaštite, njege i drugih oblika prakse, te pomaganje svima onima koji su bespomoćni ili hendikepirani, mladi, stari ili nezreli. Cilj sestrinstva je sprečavanje bolesti i očuvanje zdravlja, a načelo briga ne samo o pojedincu već i o cijelom narodu Stoga je ono vezano uz svaku društvenu instituciju koja djeluje na sprečavanje bolesti i očuvanje zdravlja. Sestra ne brine samo o njezi pojedinca već o zdravlju naroda». Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

31 Harmer, Bertha. Text-Book of the Principles and Practice of Nursing; revised 2nd edition, illustrated. New York: MacMillan, Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

32 Hildegard Peplau Model interpersonalnih odnosa(1)
Rođena 1909.g.,-Pensylvania 1931.g. Diploma medicinske sestre 1943.g. Diploma iz interpersonalne psihologije 1947.g. Magisterij iz psihijatrijske zdravstvene njege 1953.g. Doktorat na razvoju kurikuluma zdravstvene njege Profesor emetitus 1952.g. Publicitana teorija 1999.g. umrla Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

33 Model interpersonalnih odnosa(2) prva je razvila sestrinski model koji je primjenila u skrbi za mentalno oboljele radila je kao medicinska sestra u vojsci neuropsihijatrijskoj bolnici u Engleskoj, te privatnoj psihijatrijskoj bolnici Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

34 Hildegard Peplau Model interpersonalnih odnosa
Temeljen na psihodinamskim odnosima/sestrinstvu Ključan je razvoj odnosa sestra-bolesnik Primjenjuje principe ljudskih odnosa Sposobnost shvaćanja vlastitog ponašanja kako bi se pomoglo drugima da prepoznaju poteškoće i da se primjene principi ljudskih odnosa na probleme na svim razinama iskustava Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

35 Hildegard Peplau Model interpersonalnih odnosa
Osoba Pojedinac, organizam u razvoju koji pokušava smanjiti tjeskobu uzrokovanu potrebama Živi u nestabilnoj okolini, čija nestabilnost nosi rizike za zdravlje i utječe na zdravstveni status (siromaštvo) Okolina Shvaća kao snage izvan pojedinaca, ali unutar kulturalnog konteksta, a koji utječu na međusobni odnos Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

36 Hildegard Peplau Model interpersonalnih odnosa
Zdravlje Označava razvijanje osobe i ljudskih procesa prema kreativnom, konstruktivnom, produktivnom življenju, sposobne za samostalan život i život u zajednici Naglasak je na osobi koja sazrijeva, više nego na fiziološkim i biološkim aspektima zdravlja Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

37 Hildegard Peplau Model interpersonalnih odnosa
Zdravstvena njega Interpersonalni proces, terapeutski, edukativni instrument koji djeluje suradnički s drugima kako bi ostvario zdravlje Cilj zdravstvene njege je razvoj kreativne, konstruktivne, produktivne osobe, sposobne za samostalan život i život u zajednici Uključuje rješavanje problema Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

38 H.Peplau: “Filozofija o pacijentima i njihovoj skrbi”
6 “vjerovanja” o pacijentima: Svako ponašanje je svrsishodno, ima značanje i može se razumijeti Sestra mora uočiti što se događa, mora to protumačiti i zatim znati što poduzeti na temelju svojih tumačenja Sestra ispunjava potrebe bolesnika Interakcija sestra-bolesnik, verbalana i neverbalna jako utječe na oporavak bolesnika Osobnost bolesnika na neki način ima veze s njegovom bolešću Postoje neke ideje o zdravstvenoj njezi koje se odnose na riječ tjeskoba Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

39 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE ERNESTINE WIEDENBACH
Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

40 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE ERNESTINE WIEDENBACH
Rođena g. u Hamburgu, Njemačka, u bogatoj obitelji Obitelj se preselila u New York 1909.g. Dobila certifikat medicinske sestre-primalje Radila je i kao profesionalni pisac za American Journal of Nursing Predavala u školi primalja od , a zatim od 1952 g. na fakultetu kao instruktor za primalje 1954.g. imenovana docentom, a 1956 g. izvanrednim profesorom Umrla 8.ožujka, 1998.g. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

41 ERNESTINE WIEDENBACH (1900-1996)
Zdravstvena njega je pomoć pojedincu, obitelji ili grupama kojima je ta pomoć potrebna, a utemeljena je na suosjećanju, znanju, umijeću i razumijevanju. (1964.g.) Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

42 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Erenestine Wiedenbach zdravstvena njega
POMOĆ Drugoj osobi suosjećanje, znanje, vještine i razumijevanje realnost svrha plan Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

43 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE ERNESTINE WIEDENBACH
Djelatnost medicinske sestre odvija se u tri faze Utvrđivanje potreba Pružanje potrebne pomoći prema planu Provjera je li pomoć pružena i je li djelotvorna Ivana Gusar,dipl.ms.2013. .

44 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE ERNESTINE WIEDENBACH
Ernestine Wiedenbach zastupa altruističko stajalište, u kojem je osnova zdravstvene njege pomoć drugoj osobi koja je utemeljena na suosjećanju, znanju, vještini i razumijevanju osobe kojoj je pomoć potrebna Ističe tri osnovna elementa: svrha, plan i realnost Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

45 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothy E. Johnson
Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

46 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothy E. Johnson
Medicinska skrb Zdravstvena njega Bihevioralni sustav Biološki sustav Č O V J E K Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

47 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothy E. Johnson
Zdravstvena njega je usmjerena na smanjivanje stresa, podržavanje “prirodene obrane” i proces prilagodbe Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

48 “svrsishodno i adaptivno,
Dorothy E. Johnson Zdravlje “svrsishodno i adaptivno, tjelesno, mentalno, emocionalno i socijalno reagiranje na unutrašnje i vanjske podražaje, s ciljem održavanja ravnoteže i ugode. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

49 Dorothy E. Johnson Bihevioralni sustav Podsustavi: afilijativni
ovisnički nutritivni eliminacijski seksualni agresivni afirmativni Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

50 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothy E. Johnson
Osoba Bihevioralni sistem koji se sastoji od podsistema koji stalno nastoje održati stabilno stanje Okolina Nije posebno određena Ali kaže da postoji unutarnja i vanjska okolina Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

51 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothy E. Johnson
Zdravlje Ravnoteža i stabilnost Zdravstvena njega Vanjski regulacioni utjecaj usmjeren poticanju i održavanju pozitivnog zdravstvenog ponašanja u zdravlju i bolesti Indicirana samo u slučaju nestabilnosti Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

52 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothy E. Johnson
Sestra utječe na pacijentovo ponašanje s ciljem da smanji stres i uspostavi unutarnju ravnotežu Zdravstvena njega je usmjerena smanjivanju stresa i podržavanju prirodne obrane organizma i procesa prilagodbe Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

53 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothy E. Johnson
Problemi se javljaju kad je ponašanje pacijenta: Insuficijentno Neadekvatno Inkompatibilno Dominantno Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

54 TEORIJA POTREBA VIRGINIA HENDERSON
Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

55 TEORIJA POTREBA VIRGINIA HENDERSON
Poznata kao prva dama sestrinstva Najistaknutija sestra u 20. stoljeću Pohađala vojnu školu za medicinske sestre u Washingtonu gdje su sestre tretirane kao kadeti Diplomirala 1921.g. a zatim i magistrirala na području sestrinske edukacije Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

56 TEORIJA POTREBA VIRGINIA HENDERSON
Uvela praktičnu nastavu u obrazovanje sestara Bavila se istraživanjem zdravstvene njege, a ne medicinskih sestara Dala najpoznatiju definiciju zdravstvene njege Prva jasno odvojila zdravstvenu njegu od medicine Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

57 VIRGINIA HENDERSON “Uloga je medicinske sestre pomoć
pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi obavljao samostalno, kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje. Pomoć treba pružiti na način koji će doprinjeti što bržem postizanju njegove samostalnosti”. Henderson - aktivnosti - usmjerene na zadovoljavanje potreba: Disanje Hranjenje Eliminacija Kretanje Odmor i spavanje Odijevanje Temperatura Održavanje higijene Sigurnost Komunikacija Religija Rad Rekreacija Učenje Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

58 A. Maslow – pet hijerarhijskih razina potreba
Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

59 Teorija motivacije 1943.g. Čovjek nikad nije zadovoljan
Proučavao najnaprednije ljude – Albert Einstein Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

60 VIRGINIA HENDERSON (odgovara na sedam pitanja)
medicinska sestra zdravom ili bolesnom pojedincu zadovoljavanju osnovnih (14) ljudskih potreba - kada osoba nema potrebnu snagu, volju ili znanje - pruža nekoliko vrsta pomoći očuvanje zdravlja, oporavak ili mirna smrt što brže osamostaljenje Tko pomaže? Kome pomaže? Pri čemu pomaže? Kada pomaže? Kako pomaže? Koja je svrha pomoći? Koje je načelo pomoći? Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

61 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE V. HENDERSON zdravstvena njega
POMOĆ bolesnoj osobi zdravoj osobi kada nema snagu, volju ili znanje Fizička, psihološka, edukacija Pri zadovoljavanju Osnovnih ljudskih potreba Radi očuvanja zdravlja, Oporavka ili mirne smrti Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

62 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE V. HENDERSON
“Sestra je privremeno svijest osobe bez svijesti, ljubav prema životu osobe sklone samoubojstvu, noga osobe kojoj je amputirana, oči slijepe osobe, sredstvo kretanja dojenčeta, znanje i samouvjerenost mlade majke, glasnogovornik onih koji su preslabi ili povučeni u sebe, ...” Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

63 FAYE GLLENN ABDELLAH Svrstavnje problema (21) u zdravstvenoj njezi
Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

64 Zdravstvena njega obuhvaća umijeće i znanje koje oblikuje:
stavove, intelektualne kompetencije i tehničke vještine medicinske sestre kako bi ona bila osposobljena pomagati zdravima i bolesnima da zadovolje potrebe Faye Abdellah, 1960. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

65 Pacijent je u središtu pažnje Problemi mogu biti: - očiti/skriveni
Problem – poteškoća koju navodi pacijent, vezana je uz njega ili njegovu obitelj, a medicinska sestra mu može pomoći pri rješavanju problema primjenjujući svoje profesionalne funkcije Pacijent je u središtu pažnje Problemi mogu biti: - očiti/skriveni Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

66 FAYE ABDELAAH Popis problema (21) u zdravstvenoj njezi
Stanja koja pokazuju ili s kojima se susreću pacijent i/ili obitelj Tri kategorije problema Fizički, socijalni i emocionalni Medicinska sestra mora biti “dobra” u rješavanju problema Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

67 Abdellah’s problemi (21) u zdravstvenoj njezi
održati dobru higijenu i fizički komfor Promicati optimalnu aktivnost: vježbe, odmor, san Promicati sigurnost prevencijom za slučaj povrede, ili traume i širenja infekcije Podržavati pravilno držanje tijela prevenciju i korekciju deformiteta Olakšati i/ili održavati opskrbu svih stanica tijela kisikom Olakšati i/ili održavati prehranu svih stanice tijela Olakšati i/ili održavati eliminaciju Olakšati i/ili održavati balans tekućine i elektrolita prepoznati fiziološke odgovore tijela na bolest, kondiciju – patološku, fiziološku i kompenzatornu Olakšati i/ili održavati regulaciju mehnizama i funkcija Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

68 Olakšati održavanje osjetilnih funkcija
Utvrditi i uvažiti izražavanje pozitivnih i negativnih osjećaja i reakcija Utvrditi i uvažiti međuodnose emocija i organske bolesti Olakšati održavanje verbalne i neverbalne komunikacije Unaprijediti razvoj međuljudskih odnosa Olakšati napredovanje prema osobnim duhovnim ciljevima Stvoriti ili održati okolinu koja ima terapeutski učinak Olakšati prihvaćanje samoga sebe kao individue s različitim fizičkim emocionalnim i razvojnim potrebama Prihvatiti optimalne moguće ciljeve bez obzira na fizička i emocionalna ograničenja Koristiti izvore u zajednici kao pomoć u rješavanju problema koji se pojavljuju usljed bolesti Razumjeti ulogu socijalnih problema kao čimbenika koji utječu na uzroke bolesti Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

69 FAYE ABDELAAH Sestrinstvo Zdravlje Profesija koja pomaže
Opsežna usluga koja udovoljava potrebama pacijenata Poboljšava ili obnavlja sposobnost samopomoći Koristi 21 problem kao vodič u zdravstvenoj njezi Zdravlje Isključuje bolest Nema potreba koje nisu zadovoljene, niti stvarnog ili očekivanog škođenja zdravlju Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

70 Okolina – medicinska sestra predstavlja dio okoline
Osoba – ima sposobnost samopomoći. Ima fizičke, emocionalne ili socijalne probleme, koji su skriveni ili očiti Okolina – medicinska sestra predstavlja dio okoline - pacijent je s okolinom u interakciji i reagira na nju - dio pacijentove okoline su i dom iz kojeg dolazi i zajednica Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

71 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Nancy Roper, Winifred W
MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Nancy Roper, Winifred W.Logan i Alison J, Tierney Zdravstvena njega “pomoć pacijentu u sprečavanju, rješavanju, ublažavanju i sučeljavanju s problemima u svezi sa svakodnevnim životnim aktivnostima” Izbjegavanje štetnih utjecaja okoline Komunikacija Disanje Uzimanje hrane i tekućine Eliminacija otpadnih tvari Održavanje higijene i odjevanje Kretanje Rad i rekreacija Seksualne potrebe i aktivnosti Spavanje Umiranje Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

72 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothea E. Orem
Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

73 Dorothea E. Orem Zdravstvena njega je pomoć ili intervencija
medicinske sestre usmjerena uspostavljanju ravnoteže između mogućnosti i određenih zahtjeva (općih i zdravstvenih) kojima pojedinac mora trajno udovoljavati radi održavanja života i zdravlja, oporavka od bolesti i ozljeda te sučeljavanja s njihovim učincima. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

74 MODEL ZDRAVSTVENE NJEGE Dorothea E. Orem
Teorija zdravstvene njege utemeljena na ideji samozbrinjavanja Samozbrinjavanje = aktivnosti koje pojedinac potiče i izvodi u vlastitom interesu zbog održavanja života, zdravlja i dobrobiti. Deficit samozbrinjavanja – sustav zdravstvene njege Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

75 Zahtjevi za samozbrinjavanje
iz gubitka zdravlja Univerzalni Zajednički svim ljudima javljaju se u slučaju bolesti, ozljeda Prisutni u svim razvojnim fazama ili u svezi s medicinsko-tehničkim Odrasle osobe sposobne odgovoriti zahvatima Međuzavisne i odnose se na: obuhvaća: zrak, vodu, hranu eliminacijske procese (kontrola i regulacija aktivnosti i odmor/uravnoteženost ravnotežu u interakciji s drugim osobama izbjegavanje opasnosti težnju za normalnim u odnosu na razvojne, kulturne i socijalne kriterije Traženje potrebne medicinske pomoći Adekvatne postupke u svezi s patološkim stanjem Pridržavanje medicinskih uputa neugodnim učincima medicinskih postupaka Promjenu načina života koja će doprinjeti razvoju ličnosti u vrijeme bolesti i unatoč bolesti Očuvanje samopouzdanja i samopoštovanja Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

76 između zahtjeva i mogućnosti.
Pomoć medicinske sestre potrebna je u slučaju neravnoteže između zahtjeva i mogućnosti. D. Orem Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

77 M O D E L D. R opći zahtjevi sposobnosti Pojedinac u stanju ravnoteže
Zdravstveni zahtjevi sposobnosti rezervne sposobnosti Unatoč povećanim zahtjevima održana je ravnoteža sposobnosti rezervne sposobnosti Zdravstveni zahtjevi opći zahtjevi Zahtjevi su preveliki u odnosu na sposobnosti Pomoć medicinske sestre sposobnosti rezervne sposobnosti Opći zahtjevi Zdravstveni zahtjevi Ivana Gusar,dipl.ms.2013. Uz stručnu pomoć, ponovno uspostavljena ravnoteža

78 Pružajući zdravstvenu njegu medicinska sestra:
uspostavlja i održava interakciju s pojedincem, obitelji i grupom, sve dok im je pomoć potrebna određuje je li se i kako može pomoći pojedincu, obitelji i grupi udovoljava realnim zahtjevima, željama i potrebama za pomoć te osigurava vezu sa sustavom zdravstvene zaštite ordinira, provodi i regulira sve vrste pomoći bolesniku, obitelji i grupi, iz područja zdravstvene njege integrira i usklađuje zdravstvenu njegu s bolesnikovim svakodnevnim životom, te ostalim oblicima zdravstvene i socijalne skrbi Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

79 SUSTAV ZDRAVSTVENE NJEGE D.E. OREM
Kompenzatorni Djelomično kompenzatorni Suportivno - edukacijski Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

80 SUSTAV ZDRAVSTVENE NJEGE D.E. OREM
U svakom sustavu bitna su dva elementa: Komplementarnost specifičnih uloga i odgovornosti pojedinaca i medicinske sestre Specifične vrste pomoći koje pruža medicinska sestra (činiti za i umjesto pojedinca, usmjeravanje, fizička i psihološka podrška, podučavanje, osiguravanje adekvatne okoline) Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

81 Zdravlje- sposobnost da se zadovolje potrebe samozbrinjavanja
Sestrinstvo- pružanje pomoći pojedincu ili skupini preko različitih uloga i namjerno izabranih radnji a u cilju održanja samozbrinjavanja Korisnik- pojedinac ili skupina koji ne mogu provoditi samozbrinjavanje Zdravlje- sposobnost da se zadovolje potrebe samozbrinjavanja Okolina- okruženje u kojem korisnik ima nezadovoljene potrebe Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

82 Calista Roy model adaptacije
Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

83 Calista Roy model adaptacije
zdravstvena njega je - teoretski sustav znanja i umijeća gdje se sestrinskim procesom promiče prilagodba bolesnik - biosocijalno biće s prisutnim negativnim podražajima medicinska sestra pomaže bolesniku u procesu prilagodbe Sestrinstvo – pridonosi zdravlju, kvaliteti života i dostojanstvenoj smrti Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

84 Calista Roy model adaptacije
Pet međusobno povezanih osnovnih elementa Pacijent osoba koja “dobiva” njegu Cilj zdravstvene njege – adaptacija na promjenu Zdravlje – biti i postati cjelovita osoba Okolina - sva stanja, okolnosti i utjecaji koji su važni za razvoj i ponašanje osoba ili skupina te bilo koja situacija vezana za zdravlje Smjer zdravstvene njege – olakšavanje prilagodbe Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

85 Calista Roy model adaptacije
Osoba je otvoren prilagodljiv sustav koji se može prilagoditi s inputom (stimulus-podražaj), i koja se prilagođava procesima ili kontrolnim mehanizmima Sestrinstvo potiče razinu prilagodbe – pomaže da se umanje neučinkoviti odgovori ili ojačaju ponašanja koja olakšavaju prilagodbu Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

86 Da bi se korisnost jedne teorije razumjela, potrebno je znati:
kada je nastala, tko je njen nosilac, iz koje je kulturne i socijalne sredine, koja su saznanja drugih znanosti korištena, kolika je njena primjenjivost u praksi, postoje li pozitivna ili negativna iskustva, koliki broj radova slijedi iz iskustva određene teorije Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

87 SZO objašnjava i predlaže «Indeks korisnosti za izbor modela njege»
Najveća vrijednost jedne teorije je njena primjenjivost u praksi i tu karakteristiku naglašava najveći broj sestara. SZO objašnjava i predlaže «Indeks korisnosti za izbor modela njege» prema Marian NcGee Indeks sadrži pet kriterija: društvenu vrijednost, kompatibilnost, potpunost, zahtjeve struke, provedivost. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

88 Svaki od kriterija sadrži nekoliko elemenata
Društvena vrijednost sastoji se od četiri dijela: Upotrebljivosti modela i njegovog doprinosa društvu (npr. Doprinos teorije Virginie Henderson sastoji se u identifikaciji poslova sestre.) Model treba odrediti jasne vrijednosti za specifične upute, Objašnjenja i propisa (Abdellah – 21 problem njege pokazuje i vrijednost jasnoće) Model treba biti vodič sestrama u etičkim odlukama Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

89 Kompatibilnost, se sastoji iz dva dijela. Model je korisniji ako je:
u većem skladu i sa sustavom zdravstvene njege i s kulturnim vrijednostima sredine u kojoj sestre rade. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

90 Potpunost – ima pet dijelova.
Koristan model je potpun, što znači da: nudi vođenje u načinu donošenja odluke za unapređenje zdravlja, kontrolu rizika, briga za morbiditet i krizna stanja, je primjereno logičan-kritičan prema korisnosti, postavlja prioritete njege u kojima se susreću praktični zahtjevi određene situacije, dobro funkcionira u praksi, popunjava postavljena objašnjenja, predviđanja i propise Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

91 - vrijednostima, koje se temelje na struci i očekivanjima i
Zahtjevi struke Provođenje zdravstvene njege bazira se na teorijskom pristupu koji je zavisan o - vrijednostima, koje se temelje na struci i očekivanjima i potrebi trenutne situacije. Korisnost modela zdravstvene njege zavisi djelomično od stupnja kompleksnosti koju struka zahtijeva. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

92 Kriterij izvedivosti sastoji se od dva dijela:
odgovarajućih resursa Najveći zahtjevi izvedivosti su ljudski resursi i spremnost, znanje, vrijeme i prostor. mogućnosti modela Model izvedivosti ima mogućnost za: efikasnost, efektivnost, adekvatnost i prilagodbu. Teoretski model, može doprinjeti - povećati korisnost, ne samo sustava zdravstvene i uslužnih organizacija već i društvu u cjelini. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

93 «Indeks Korisnosti» služi sestrama kao pomoćno sredstvo u izboru teorije njege koja odgovara njihovim potrebama, da ju primjene i prema potrebama mijenjaju. Između postojećih modela njege postoje različitosti, međutim sve imaju zajedničko – orijentiranost prema pacijentu. Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

94 ODNOS NJEGE BOLESNIKA I ZDRAVSTVENE NJEGE
Bolesni i zdravi Pojedinac i njegova obitelj, grupe, zajednica Fiziološke, sigurnost, ljubav, samopoštovanje, samoaktualizacija Fizička, uređenje okoline, psihološka, savjetovanje, edukacija Znanja, stavovi, vještine Bolesni Pojedinac Fiziološke Fizička Vještine Populacija Pacijent Potrebe Vrsta pomoći Složenost ZDRAVSTVENA NJEGA NJEGA BOLESNIKA KRITERIJ Ivana Gusar,dipl.ms.2013.

95 KOMPLEMENTARNI ODNOS IZMEĐU MEDICINE I ZDRAVSTVENE NJEGE
MEDICINA ZDRAVSTVENA NJEGA Dijagnosticiranje problema pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba Dijagnosticiranje bolesti Pružanje različitih vrsta pomoći pri zadovoljavanju potreba i osamostaljivanju Liječenje maksimalni stupanj samostalnosti pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba Izlječenje Ivana Gusar,dipl.ms.2013.


Скинути ppt "DEFINIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE"

Сличне презентације


Реклама од Google