Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Сличне презентације


Презентација на тему: "ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА"— Транскрипт презентације:

1 ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

2 – вербална комуникација КАКО је речено (карактеристике гласа)
ШТА је речено – садржај – вербална комуникација КАКО је речено (карактеристике гласа) – паравербална комуникација ШТА ЈЕ ПРАТИЛО говор (контекст) - невербална комуникација

3 Вербална комуникација
Вербална комуникација може бити: 1. усмена и 2. писана Писана комуникација обезбеђује записе за будућност. Предности и недостаци Усмена комуникација важно је знати због чега улазимо у конверзацију понашање током разговора треба прилагодити особи или особама са којима разговарамо пожељно је запамтити имена саговорника. треба бити активан слушалац.

4 Вербална усмена комуникација
Трба водити рачуна о: интонацији избегавати мононију и једнобојност у гласу, наглашавати битне сегменте усклађивању фацијалне експресије са говором.

5 Паравербалне комуникације:
Брзина Ритам Јачина гласа Боја гласа Арткулација Мелодија Јасноћа Смејање и други гласови

6 Тон гласа: тон не би требало да буде превише груб, али ни превише умилан. Важно је да тон буде самоуверен. Интензитет (јачина) гласа: што је интензитет већи разумевање саговорника је боље. Промена јачине (интензитета) звука односно гласа даје осећај динамичности.  Боја гласа: условљена полом и физиолошким карактеристикама човека, међутим може бити и релевантан показатељ «психичког стања» особе. Висина гласа зависи од: природе и темперамента особе, од њеног васпитања, односа према саговорнику и тренутног расположења

7 Темпо се изражава бројем изговорених слогова у секунди
Темпо се изражава бројем изговорених слогова у секунди. Брзина говора, односно темпо, зависи од: спољашњих фактора и унутрашњих фактора Вокална бука помаже у изражавању ставова и осећања (смех, крике радости односно уживања, бола као и уобичајене изразе гађења, тријумфа и слично)

8 Коришћење паузе Паузе могу бити: гласне и безгласне. Пауза може бити:
Паузе могу бити: гласне и безгласне. Пауза може бити: Логичка или пауза разграничења Психичка Ритмичка Техничка Пауза услед истицања Пауза оклевања Пауза прекида говора

9 Невербална комуникација
процес комуникације кроз примање и слање негласовних порука потврђује изговорено, обликује, мења, допуњује вербално, изражава емоције, намере и очекивања, пружа информације о реаговању на дато саопштење, пружа информације о нама.

10 Невербална комуникација има вишеструке функције:
користи се да би нагласила вербалну поруку, допуњује вербалну поруку, али може бити и контрадикторна са њом. регулише интеракције може бити замена за вербалну поруку

11 Канали невербалне комуникације
Контакт очима Изрази лица Покрети главом Гестови и покрети тела Држање и став Раздаљина и оријентација Додир Изглед


Скинути ppt "ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА"

Сличне презентације


Реклама од Google