Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

POREĐENJE KARAKTERISTIKA KOLABORACIJE

Сличне презентације


Презентација на тему: "POREĐENJE KARAKTERISTIKA KOLABORACIJE"— Транскрипт презентације:

1 POREĐENJE KARAKTERISTIKA KOLABORACIJE
U NASTAVI I NAUCI U OBLASTI RAČUNARSTVA NA ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU Dragana Milovančević Marko Mišić Jelica Protić XXV Skup TRENDOVI RAZVOJA – Kopaonik, februar 2019.

2 Sadržaj Motivacija Prikupljanje i modelovanje podataka
Analiza i vizuelizacija Zaključak

3 Motivacija Koliko je grupisanje po predmetima na Katedri za RTI u skladu sa povezanošću zaposlenih u naučnoj kolaboraciji? Primena analize socijalnih mreža Svojstva mreže, klasterizacija Vizuelizacija

4 Prikupljanje podataka
Iz sistema FIS su dobijeni podaci o angažovanju u nastavi i objavljenim radovima zaposlenih na Katedri za RTI u poslednjih 5 godina Posmatrana angažovanja na časovima predavanja i auditornih vežbi Posmatrani radovi iz časopisa i sa domaćih i međunarodnih konferencija Za razrešavanje problema sa podacima korišćene skripte na programskom jeziku Python

5 Modelovanje podataka Grafovska reprezentacija mreže angažovanja u nastavi i koautorske mreže Čvorovi grafa - zaposleni Grane grafa – zajednički predmeti / koautorstva Težina grane = broj zajedničkih predmeta / radova Neusmeren graf

6 Analiza i vizuelizacija
Svojstva mreža Vizuelizacija Korišćen softverski alat Gephi

7 Svojstva mreže angažovanja u nastavi i koautorske mreže
Mreža angažovanja Koautorska mreža Broj čvorova 49 Broj grana 270 230 Broj povezanih komponenti 4 11 Gustina mreže 0.23 0.196 Dijametar mreže 3 Prosečna dužina putanja 1.896 1.798 Prosečan stepen čvora 11.02 9.388 Maksimalan stepen čvora 21 27 Broj klastera 7 14

8 Vizuelizacija mreže kolaboracije na osnovu rada na
zajedničkim predmetima

9 Vizuelizacija mreže kolaboracije na osnovu koautorstva na
naučnim radovima

10 Zaključak Tumačenje rezultata analize Pravci daljeg rada
Dobra nastavna i naučna saradnja na Katedri Saradnja izraženija u mreži angažovanja nego u koautorskoj mreži Podela po predmetima u dobroj meri odgovara naučnoj kolaboraciji Pravci daljeg rada Dublja bibliometrijska analiza Uključivanje zaposlenih sa drugih katedri Fakulteta u analizu Analiza naučnih oblasti kojima pripadaju kursevi i publikacije

11 Pitanja?


Скинути ppt "POREĐENJE KARAKTERISTIKA KOLABORACIJE"

Сличне презентације


Реклама од Google