Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Dr. Pendl & Dr. Piswanger Ozren Iljadica Zagreb, 18.veljače 2015

Сличне презентације


Презентација на тему: "Dr. Pendl & Dr. Piswanger Ozren Iljadica Zagreb, 18.veljače 2015"— Транскрипт презентације:

1 Dr. Pendl & Dr. Piswanger Ozren Iljadica Zagreb, 18.veljače 2015
Zakonska regulativa Dr. Pendl & Dr. Piswanger Ozren Iljadica Zagreb, 18.veljače 2015

2 Sadržaj predavanja Financijska tržišta Regulacija financijskih tržišta
Uloga centralnih banaka u svijetu Uloga i ovlasti HNB HANFA Zakonska regulativa Intesa San Paolo – Procedure, Pravilnici, Politike, računovodstveni standardi Ostale međunarodne financijske institucije Rekapitualcija Provjera znanja

3 Uvod

4 Uvod

5 Uvod

6 Zakoni za kreditne institucije
Zakon o kreditnim institucijama Koje sve poslove banka može obavljati ? Nadzorni odbor, Uprava, Kapital Upravljanje rizicima, unutarnja kontrola Primjena bonitetnih zahtjeva Adekvatnost jamstvenog kapitala Ograničenja ulaganja u kapital ne-financijskih institucija i materijalnu imovinu Bankarska tajna Supervizija, Vanjski revizori Likvidacija, stečaj, oduzimanje dozvole

7 Zakoni za kreditne institucije
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Da li postoji garancija za štedne uloge u stambenim štedionicama? Koliki je iznos DPS na štednju u stambenu štedionicu ? Zakon o osiguranju depozita Tko osigurava štedne uloge? Do koje visine su štedni ulozi osigurani ? Zakon o potrošačkom kreditiranju Potpunost informiranja, rizici za klijenta uslijed promjene tržišnih uvijeta

8 Zakoni za ne-bankarske financijske institucije
Zakon o tržištu kapitala Podjela na male i profesionalne ulagatelje. Dodatna zaštita ulagatelja kroz fond za zaštitu. Dodatni naglasak na “Pružanje investicijskih usluga u ID”. Upitnik o prikladnosti ulaganja svakog klijenta. Mišljenje pružatelja usulge o prikladnosti ulaganja.

9 Zakoni za nebankarske financijske institucije
Zakon o investicijskim fondovima (ZIF) Koliko znate o fondovima? Podjela: UCITS (javna ponuda) i AIF (privatna ponuda) Master-feeder construction Uloga depozitne banke Prospekt i Pravila fonda Vrste fondova: novčani, obveznički, mješoviti i dionički AIF: otvoreni i zatvoreni, javnom i privatnom ponudom, AIF PP: rizičnog i poduzetničkog kapitala, nekretninski fond AIF Kvalificirani ulagatelj kn /3 mil kn

10 Zakoni za ne-bankarske financijske institucije
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Obvezni MF: A,B, C kategorija Dobrovoljni MF: javni i privatni Koja je uloga OMF i DMF u financijskom sektoru u RH? Koliki je iznos DPS-a za DMF? Koje su prednosti za klijente?

11 Zakoni za ne-bankarske financijske institucije
Zakon o osiguranju Koliko znate o osiguranjima? Vrste osiguranja: život, neživot, investicijsko UL Podjela portfelja: tehnička, matematička pričuva , kapital Koja je uloga osiguranja u financijskom sektoru / realnom gospodarstvu? Da li ste čuli za SOLVENCY II? Zakon o leasingu Zakon o factoringu

12 Zakoni za sve financijske institucije
Zakon o deviznom poslovanju Uplate u ne-bankarske proizvode- isključivo u kunama / ovih dana je promjena za IF. Zakon o sprječavanju pranja novca i finaciranja terorizma Koja je razina uplata za provođenje dubinske analize? FATCA = Foreign Account Tax Compliance Agreement U budućnosti i tzv. Europska FATCA Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

13 Zakoni za sve financijske institucije
Zakon o platnom prometu NKS HSVP Zakon o zaštiti osobnih podataka Klijenti moraju svaki puta za sve svoje osobne podatke dati pristanak banci Zakon o zaštiti potrošača Prikazati potpunu cijenu neke usluge (EKS) Potpunosti informiranja, dostupnost informacija (registrator u poslovnici) Veličina dokumenata , uvijek isti font slova, važno je podebljano (boldano)

14 Vježba: Zaštita osobnih podataka
Povećanim regulatornim zahtjevima zabranjeno je uspostaviti poslovni odnos s klijentom koji nije dostavio osobne podatke te se osobno identificirao. Međutim s tim podacima banka ne može slobodno raspolagati niti priopćavati drugima zbog poštivanja zakona i procedura. Kako je klijent položio EUR, banka mu je poslala potvdu na kućnu adresu, koju je klijent izrekao djelatnici, no djelatnica nije sigurna da li je dobro čula te je potvrda otišla na krivu adresu. Klijent je napravio reklamaciju u banci te traži od banke nadoknadu štete za pretrpljenu bol jer su susjedi u selu saznali da ima puno novaca. Time je narušen njegov mir. Cilj vježbe: Potaknuti na razmišljanje o potrebi poštivanja procedura /uputa. Pitanja: Tko je zakazao ? Da li itko zakazao? Što bi Vi napravili ?

15 Vježba: Zaštita osobnih podataka
Zadaci I 1. Individualni zadatak za razradu 2. Različiti rješenja predstaviti korz okrugli stol (panel) Da li imate neke svoje primjere iz svakodnevnog poslovanja?

16 Vježba: Sprječavanje pranja novca
Klijent je položio EUR, u više navrata u gotovini. Kako banka nudi povoljne kamate, a bankar znade da je klijent zaposlen u mijenjačnici strane valute te ga osobno poznaje, nije bio sumljiv za prijavu službi SPNFT. Utvrđeno je kasnije da taj novac ipak nije iz poslovanja već da je stečen kriminalnom aktivnošću (prodajom droge). Banka je izložena riziku ogromne kazne jer nije prijavila klijenta Uredu. Cilj vježbe: Potaknuti na razmišljanje o potrebi poštivanja procedura /uputa Pitanja: Tko je zakazao ? Da li itko zakazao? Što bi Vi napravili ?

17 Vježba: Sprječavanje pranja novca
Zadaci I 1. Podijeliti se u dvije skupine 2. Potrebno je analizirati i donijeti prijedlog mjera za buduću zaštitu 3. Predstaviti rješenja (prezentacija ),a suprotna grupa postavlja pitanja

18 Zahvaljujem na pozornosti !
PAUZA!


Скинути ppt "Dr. Pendl & Dr. Piswanger Ozren Iljadica Zagreb, 18.veljače 2015"

Сличне презентације


Реклама од Google