Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Marijan Mihelčić HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE

Сличне презентације


Презентација на тему: "Marijan Mihelčić HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE"— Транскрипт презентације:

1 Marijan Mihelčić HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE
4. DIREKTIVA O OBVEZNOM OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA UTJECAJ NA TRŽIŠTE OSIGURANJA U RH Marijan Mihelčić HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE

2 ZAŠTITA ŽRTAVA PROMETNIH NEZGODA NASTALIH OD VOZILA INOZEMNE REGISTRACIJE (SUSTAV ZELENE KARTE)
30-ih godina prošlog stoljeća započinje rješavanje problematike prekograničnog prometa – nordijske zemlje Pojednostavljen postupak na graničnim prijelazima Jednak pravni položaj oštećene osobe u zemlji nastanka štete Primjena prava zemlje nastanka štete (lex loci delicti)

3 ZAŠTITA ŽRTAVA PROMETNE NEZGODE PREMA KRETSKOM SPORAZUMU
Londonski sporazum Multilateralni garancijski sporazum (MGA) 36. skupština Savjeta 2002.g. na Kreti Objedinjavanje sporazuma uz zadržavanje individualnosti (fakultativne klauzule) Postignut relativno visok stupanj zaštite žrtve u zemlji nastanka štete Osiguranici - počinitelji štete

4 SPORAZUM O ZAŠTITI POSJETITELJA 1994.g.
Do oštećeni strani državljanin u prometnoj nezgodi bio je nezaštićen Svrha – “tehnička pomoć” oštećenom: Utvrđivanje odgovornog osiguratelja Osiguranje dokaza na mjestu događaja Postavljanje odštetnog zahtjeva “Tehničku pomoć” pruža Ured Zelene karte u matičnoj zemlji

5 4. DIREKTIVA EU O OBVEZNOM OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA
EU PARLAMENT i VIJEĆE EU donose 4. direktivu Primjena od g. OSNOVNE ODREDBE: Uvođenje prava izravnog zahtjeva (actio directa) Imenovanje ovlaštenog predstavnika Uvođenje rokova za obradu odštetnog zahtjeva Osnivanje informacijskog centra Osnivanje Ureda za naknadu

6 OVLAŠTENI PREDSTAVNIK
Sjedište u zemlji oštećenog Poznavanje jezika oštećenog Poznavanje prava i osigurateljne prakse u zemlji nastanka prometne nezgode Ovlaštenje za obradu i isplatu štete Prava i obveze između osiguratelja i ovlaštenog predstavnika - regulirane ugovorom Najčešće se imenuju pravne osobe koje su i korespondenti Brza i kvalitetna komunikacija-edukacija

7 UVOĐENJE ROKOVA ZA OBRADU ŠTETA
Ovlašteni predstavnik odnosno odgovorni osiguratelj dužan je u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja odštetnog zahtjeva dati: Obrazloženu ponudu ili Utemeljeni odgovor Sankcije U Italiji i Belgiji novčane kazne

8 Informacijski centar dužan je oštećenoj osobi pružiti informaciju o:
Nazivu i adresi osiguratelja štetnika Broju police osiguranja od AO na dan štete Nazivu i adresi ovlaštenog predstavnika u zemlji oštećenog Ostali podaci dostupni ovlaštenim osobama

9 URED ZA NAKNADU Najčešće u okviru Garancijskog fonda, a rjeđe Ureda Zelene karte Poseban sporazum između Ureda Zelene karte i Garancijskog fonda Ured se iznimno uključuje u obradu ukoliko: nema ovlaštenog predstavnika ovlašteni predstavnik ne ispoštuje rokove u roku 2 mjeseca nije identificirano vozilo štetnika Rokovi za obradu odštetnih zahtjeva – 2 mjeseca Ured za naknadu nije viša instanca Ured za naknadu ne može biti pasivno legitimiran u sudskom postupku

10 ZAKLJUČAK 4. Direktiva o obveznom osiguranju motornih vozila - politička direktiva Potrebne promjene u zakonodavstvu zemalja članica EU Republika Hrvatska i 4. direktiva – preuzimanje u hrvatsko zakonodavstvo provedeno Važnost izbora ovlaštenog predstavnika Komunikacija između odgovornog osiguratelja i ovlaštenog predstavnika Složenost obrade šteta


Скинути ppt "Marijan Mihelčić HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE"

Сличне презентације


Реклама од Google