Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA KONFERENCIJA

Сличне презентације


Презентација на тему: "MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA KONFERENCIJA"— Транскрипт презентације:

1 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA KONFERENCIJA
Žarko Katić, državni tajnik Ministarstvo unutarnjih poslova Zagreb, 18. lipnja 2019.

2 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Ulazak, boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o strancima. Od godine, Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje dozvole za boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskog sustava, donosi godišnju kvotu na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i predstavnika socijalnih partnera. Godišnje kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iz godine u godinu znatno se povećavala zbog nedostatka radne snage na hrvatskom tržištu rada. MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

3 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

4 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Najveći broj dozvola izdan je u djelatnosti graditeljstva te turizma i ugostiteljstva. Najviše dozvola za novo zapošljavanje izdano je državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Kosova i Ukrajine. Vlada Republike Hrvatske dana godine donijela je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu koja iznosi ukupno dozvola. U odnosu na godinu, povećanje iznosi preko 700% ili u odnosu na godinu oko 170%. MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

5 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Službene evidencije čije je vođenje u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da je na dan godine najviša iskorištenost kvote u djelatnosti graditeljstva - od ukupno dozvola preostalo je 4.086, dok je u postupku zahtjeva za dozvole, turizma i ugostiteljstva - od ukupno dozvola preostalo je 1.350, od toga se vodi postupak za dozvola. Osim u navedenim djelatnostima, uočena je velika iskorištenost kvote i u pojedinim zanimanjima u djelatnostima prehrambene industrije, prerađivačke industrije te poljoprivrede i šumarstva. MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

6 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Zbog pojačanih gospodarskih aktivnosti u navedenim djelatnostima, hrvatsko gospodarstvo je suočeno s nedostatkom kvalificiranih radnika. Ministarstvo unutarnjih poslova je svjesno da mora omogućiti brzo izdavanje dozvola za boravak i rad. U tom smislu, Ministarstvo kontinuirano provodi organizacijska, tehnička i kadrovska unapređenja i prilagodbe kako bi ispunilo navedene zadaće. Zbog velikog zanimanja poslodavaca, Ministarstvo unutarnjih poslova je održalo niz sastanaka s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca na kojima su iznijeti načini kako poboljšati komunikaciju i ubrzati izdavanje dozvola, o čemu su dane podrobne i jasne upute svim policijskim upravama odnosno postajama. MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

7 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Utvrđen je cilj da policijske uprave odnosno policijske postaje, u većini slučajeva, izdaju dozvole za boravak i rad u roku od 10 radnih dana. Kada je u pitanju izdavanje dozvola za boravak i rad sezonskim radnicima do 90 dana, postupak izdavanja dozvola je još brži, te se izdaju u roku od 3 radna dana. Iako je godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca utvrđena temeljem zahtjeva poslodavaca za radnom snagom koja im nedostaje na domaćem tržištu, pitanje je u kojoj su mjeri ti zahtjevi realni, budući da su zanimanja za neke djelatnosti ostale neiskorištene tako npr. unutar djelatnosti poštanske usluge od ukupno 600 dozvola preostalo je 599 dozvola. MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

8 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Budući da dosadašnji model godišnjih kvota nije na adekvatan način prilagodio brzom rastu i izmjenama na stanju tržišta rada, Ministarstvo unutarnjih poslova je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i ostalim partnerima pristupilo izradi nacrta novog Zakona o strancima. Što donosi prijedlog novog načina zapošljavanja stranih radnika u Republici Hrvatskoj? MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

9 PRIJEDLOG NOVOG MODELA ZAPOŠLJAVANJA
nadležna policijska uprava/postaja može izdati dozvolu za boravak i rad državljaninu treće zemlje ako ispunjava uvjete za boravak i ako ima pozitivno mišljenje Područnog ureda Hrvatskog zavoda zapošljavanje iznimka od obveze prilaganja mišljenja - za zapošljavanje sezonskog radnika u poljoprivredi u trajanju do 90 dana MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

10 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Postupanje Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad, poslodavac je dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada Test tržišta rada prvenstveno obuhvaća provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba i postupak posredovanja u cilju zapošljavanja radnika s nacionalnog tržišta rada Uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provest će postupak posredovanja ako u evidenciji nezaposlenih osoba ima osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje, a o rezultatu testa tržišta rada obavijestit će poslodavca najkasnije u roku od 30/15 dana Ako je test tržišta rada pokazao da u evidenciji nezaposlenih osoba nema raspoloživih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje, poslodavac može zatražiti mišljenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o mogućnostima zapošljavanja državljanina treće zemlje MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

11 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Pozitivno mišljenje regionalnog odnosno područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdat će se u roku od 5 dana od dana traženja poslodavca, ako poslodavac dokaže da: 1. obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj upisanu u odgovarajući registar u kojoj traži zapošljavanje državljanina treće zemlje 2. ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja 3. ima zaposleno u zadnjih 6 mjeseci na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske: - poslodavac – pravna osoba, najmanje tri radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno Europskoga gospodarskog prostora i državljanina Švicarske Konfederacije odnosno - poslodavac – fizička osoba, najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno Europskoga gospodarskog prostora i državljanina Švicarske Konfederacije MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

12 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
4. ima odgovarajući promet odnosno primitak na računu u zadnjih 6 mjeseci 5. na dan traženja mišljenja i u zadnjih 6 mjeseci nije mu bio blokiran račun duže od 30 dana 6. nije u postupku stečaja i likvidacije, sukladno posebnom propisu 7. se protiv njega ne vodi kazneni postupak neisplate plaće odnosno ako nije pravomoćno osuđen zbog počinjenja kaznenog djela neisplate plaće i 8. se protiv njega ne vodi prekršajni ili kazneni postupak zbog prekršaja ili kaznenog djela iz područja radnih odnosa odnosno ako nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela iz područja radnih odnosa. Uvjeti pod 1., 2., 3. i 6 – ispunjavanje se provjerava po službenoj dužnosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje) MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

13 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
Ako se radi o poslodavcu – fizičkoj osobi čiji obrt posluje sezonski: dokaz o zapošljavanju najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno Europskoga gospodarskog prostora i državljanina Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni i u kojoj je imao prihod u najmanjem iznosu od kuna ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu i dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti odnosno radnom iskustvu državljanina treće zemlje, kao i rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ako se radi o reguliranoj djelatnosti Rok važenja mišljenja je 90 dana MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

14 Iznimka od provedbe testa tržišta rada
Na temelju stanja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom tržištu rada u pogledu broja i strukture nezaposlenih osoba te potrebe pojedinih gospodarskih djelatnosti, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje može donijeti odluku o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada Odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

15 MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?
POVLAČENJE MIŠLJENJA REGIONALNOG ODNOSNO PODRUČNOG UREDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE Regionalni odnosno područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje će povući svoje mišljenje ako: 1. državljanin treće zemlje ne obavlja poslove za koje je sklopio ugovor o radu ili 2. poslodavac više ne ispunjava uvjete ili je u postupku stečaja ili likvidacije Ispunjavanje uvjeta bi se utvrđivalo inspekcijskim nadzorom središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove inspekcije ili u okviru redovnih aktivnosti područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na drugi odgovarajući način Područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obavijestit će o povlačenju mišljenja nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja je izdala dozvolu za boravak i rad MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?

16 ZAHVALJUJEM NA VAŠOJ POZORNOSTI!
MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA?


Скинути ppt "MOŽE LI HRVATSKA BEZ STRANIH RADNIKA KONFERENCIJA"

Сличне презентације


Реклама од Google