Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Ekonomski institut, Zagreb Dr.sc.Jelena Budak

Сличне презентације


Презентација на тему: "Ekonomski institut, Zagreb Dr.sc.Jelena Budak"— Транскрипт презентације:

1 Ekonomski institut, Zagreb Dr.sc.Jelena Budak
KORUPCIJA PREPREKA POSLOVANJU PRIVATNOG SEKTORA U HRVATSKOJ Okrugli stol Uzroci, razmjeri, pojavni oblici i efikasnost strategije suzbijanja korupcije u RH Organizatori: GONG i UN Compact Hrvatska Medijski pokrovitelj: magazin Banka Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 23. veljače 2011.

2 O negativnim učincima korupcije na poslovni sektor
Korupcija djeluje kao arbitrarni porez i povećava troškove poslovanja Korupcija narušava ravnopravne uvjete poslovanja Korupciji podložan javni sektor je neučinkovit, te stvara političku, a time i poslovnu neizvjesnost Korupcija povećava poslovni rizik koji se odražava u višim troškovima poslovanja i smanjenoj konkurentnosti domaćih poduzeća Korupcija pogađa i privatna i javna poduzeća

3 Percepcija korupcije kao prepreke poslovanju u RH
19% poduzeća smatra da je korupcija glavna prepreka poslovanju u RH (BEEPS, ) Vrijednost očekivanog poklona kako bi se osigurao javni ugovor: 2% vrijednosti ugovora (BEEPS, ) Postojeća istraživanja pokazuju da su mala i srednja poduzeća posebno izložena korupciji (teže podnose korupcijsku rentu) 38% MSP smatra da je korupcija velika prepreka poslovanju u RH (YES Foundation i Partnerstvo za društveni razvoj, 2010.).

4 Međunarodna komparativna istraživanja za RH
Od mog poduzeća se očekuje:   % poduzeća neslužbena plaćanja javnim službenicima za obavljanje posla 14,5 davanje poklona službenicima porezne uprave 6,0 davanje poklona kako bi se osigurao javni ugovor 4,3 davanje poklona radi dobivanja dozvole za početak poslovanja 2,1 davanje poklona radi dobivanja građevinske dozvole 1,3 davanje poklona radi dobivanja priključka na struju 1,0 davanje poklona radi priključka na vodovod 0,6 davanje poklona radi dobivanja uvozne dozvole 0,1 davanje poklona radi dobivanja telefonskog priključka BEEPS, 2007.

5 Dosadašnja istraživanja za Hrvatsku
U anketiranju gospodarstvenika oblici korupcije ograničeni su na „klasično“ plaćanje provizije u sklapanju javnih ugovora i podmićivanje javnih službenika Percipirana učestalost tih pojavnih oblika u RH u padu (BEEPS 2007./2005.)

6 Relevantnost ispitivanja korupcije u gospodarstvu
Nisu prilagođena poslovanju hrvatskih gospodarstvenika; ne provode se sustavno; nisu usporediva Ne pružaju dovoljno saznanja za formuliranje konkretnih mjera suzbijanja korupcije kao prepreke poslovanju privatnog sektora u RH S druge strane, kako protumačiti mišljenje hrvatskih građana da biznismeni imaju koristi od korupcije? % građana se slaže s tom tvrdnjom % građana se slagalo s tom tvrdnjom S tom se tvrdnjom danas slaže puno više građana nego prije tri godine (istraživanje Ministarstva pravosuđa RH).

7 Teze za raspravu Korupcija u raznovrsnim manje poznatim ili prikrivenim pojavnim oblicima predstavlja prepreku poslovanju poduzeća u Hrvatskoj. Korupcijom stvorena nelojalna konkurencija ugrožava tržišnu poziciju hrvatskih poduzeća na globalnom tržištu. Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje ne promatraju se u kontekstu otklanjanja korupcijskih pritisaka. Korupcija unutar samog poslovnog sektora prepreka je razvoju poslovanja i konkurentnosti firme.

8 Pitanja za raspravu Uloga neformalnih institucija i mreža koje omogućavaju trgovinu uslugama i druge sofisticirane oblike korumpirane razmjene u odnosima privatnog i javnog sektora? S kojim se prikrivenim oblicima korupcije suočavaju poduzeća u Hrvatskoj u interakciji s javnim sektorom - na državnoj i lokalnoj razini? Npr. uvjetovanje pozitivnog mišljenja/ubrzavanja postupka zapošljavanjem? U novim poslovnim aranžmanima javnog i privatnog sektora rastu prilike za potencijalno koruptivna ponašanja? Postoji li opasnost od sukoba interesa u javno-privatnom partnerstvu?

9 Pitanja za raspravu Prisutnost nelojalne konkurencije na domaćem i stranom tržištu može biti uzrokovana primjenom koruptivnih metoda stranih firmi (problem uvozne korupcije i poslovanja u diskriminatornim uvjetima). Koja je uloga gospodarske diplomacije? Da li su načela poslovne etike (interni kodeksi poslovanja) dovoljna u jačanju kapaciteta pojedine kompanije da se odupre neformalnim pritiscima? Koji su to mehanizmi (zaštita zviždača, sustav poticaja etičkom ponašanju djelatnika, nadzor i sankcije…)? Ili je nužno objediniti napore privatnog sektora za jačanje kapaciteta tvrtki za suzbijanje korupcije?

10 Zaključna razmišljanja
Razvoj poduzetništva i investicije su prioritet gospodarskog razvoja RH – nužno ukloniti sve prepreke poslovanju privatnog sektora Politička i administrativna korupcija u Hrvatskoj predmet su istraživanja i javnog interesa, međutim: Korupcija s aspekta prepreke razvoju poslovanja ne razmatra se dovoljno i saznanja o pojavnim oblicima korupcije u privatnom sektoru u RH su vrlo ograničena Inicijativa da se objedine napori kako bi se pomoglo privatnom sektoru da i u ionako otežanim okolnostima, posluje u okruženju bez korupcijskih pritisaka.

11 Ekonomski institut, Zagreb
Hvala na pažnji Dr.sc. Jelena Budak Ekonomski institut, Zagreb Trg J.F. Kennedyja 7 10000 Zagreb Tel Fax


Скинути ppt "Ekonomski institut, Zagreb Dr.sc.Jelena Budak"

Сличне презентације


Реклама од Google