Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ДЕФИНИЦИЈЕ НЕДЕЉА ЈЕ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОЈИ ЗАПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК У 00:00 ЧАСОВА А ЗАВРШАВА СЕ У НЕДЕЉУ У 24:ОО ЧАСА. ОДМОР ЈЕ НЕПРЕКИДАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ДЕФИНИЦИЈЕ НЕДЕЉА ЈЕ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОЈИ ЗАПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК У 00:00 ЧАСОВА А ЗАВРШАВА СЕ У НЕДЕЉУ У 24:ОО ЧАСА. ОДМОР ЈЕ НЕПРЕКИДАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД."— Транскрипт презентације:

1 ДЕФИНИЦИЈЕ НЕДЕЉА ЈЕ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОЈИ ЗАПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК У 00:00 ЧАСОВА А ЗАВРШАВА СЕ У НЕДЕЉУ У 24:ОО ЧАСА. ОДМОР ЈЕ НЕПРЕКИДАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ТОКОМ КОГА ЧЛАН ПОСАДЕ МОЖЕ СЛОБОДНО ДА РАСПОЛАЖЕ СВОЈИМ ВРЕМЕНОМ.

2 ДЕФИНИЦИЈЕ ДНЕВНИ ОДМОР ЈЕ ОДМОР КОЈИ МОЖЕ ДА БУДЕ:
ПУН ДНЕВНИ ОДМОР КОЈИ НЕПРЕКИДНО ТРАЈЕ 11 ЧАСОВА ИЛИ СЕ МОЖЕ ПОДЕЛИТИ НА ДВА ДЕЛА И ТО ТАКО ДА ПРВИ ДЕО ОДМОРА ТРАЈЕ НЕПРЕКИДНО НАЈМАЊЕ ТРИ ЧАСА, А ДРУГИ НЕПРЕКИДНО НЕ МАЊЕ ОД ДЕВЕТ ЧАСОВА. СКРАЋЕНИ ДНЕВНИ ОДМОР КОЈИ НЕПРЕКИДНО ТРАЈЕ МАЊЕ ОД 11 ЧАСОВА АЛИ НЕ МАЊЕ ОД 9 ЧАСОВА.

3 ДЕФИНИЦИЈЕ ПУН НЕДЕЉНИ ОДМОР КОЈИ НЕПРЕКИДНО ТРАЈЕ НАЈМАЊЕ 45 ЧАСОВА.
НЕДЕЉНИ ОДМОР ЈЕ ОДМОР КОЈИ МОЖЕ ДА БУДЕ: ПУН НЕДЕЉНИ ОДМОР КОЈИ НЕПРЕКИДНО ТРАЈЕ НАЈМАЊЕ 45 ЧАСОВА. СКРАЋЕНИ НЕДЕЉНИ ОДМОР КОЈИ НЕПРЕКИДНО ТРАЈЕ МАЊЕ ОД 45 ЧАСОВА, АЛИ НЕ МАЊЕ ОД 24 ЧАСА.

4 СИМБОЛИ

5 ДЕФИНИЦИЈЕ НОЋНО ВРЕМЕ ЈЕ ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ 00:00 И 04:00 ЧАСА.
НОЋНИ РАД ЈЕ РАД КОЈИ СЕ ОБАВЉА ТОКОМ НОЋНОГ ВРЕМЕНА.

6 РАДНО ВРЕМЕ ДНЕВНО ВРЕМЕ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ НЕ СМЕ ДА БУДЕ ДУЖЕ ОД ДЕВЕТ ЧАСОВА. ИЗУЗЕТНО, ДНЕВНО ВРЕМЕ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ МОЖЕ ДА СЕ ПРОДУЖИ НА ДЕСЕТ ЧАСОВА НАЈВИШЕ ДВА ПУТА НЕДЕЉНО. НЕДЕЉНО ВРЕМЕ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ НЕ СМЕ ДА БУДЕ ДУЖЕ ОД 56 ЧАСОВА. УКУПНО ВРЕМЕ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ У ТОКУ БИЛО КОЈЕ ДВЕ УЗАСТОПНЕ НЕДЕЉЕ НЕ СМЕ ДА БУДЕ ДУЖЕ ОД 90 ЧАСОВА.

7 ПАУЗЕ НАЈКАСНИЈЕ НАКОН ПЕРИОДА УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ ОД ЧЕТИРИ ЧАСА И 30 МИНУТА, ВОЗАЧ МОРА ДА КОРИСТИ НЕПРЕКИДНУ ПАУЗУ ОД НАЈМАЊЕ 45 МИНУТА, ОСИМ АКО НЕ ЗАПОЧИЊЕ СА КОРИШЋЕЊЕМ ДНЕВНИХ ИЛИ НЕДЕЉНИХ ОДМОРА. ПАУЗА ОД 45 МИНУТА СЕ МОЖЕ ЗАМЕНИТИ ПРВОМ ПАУЗОМ ОД МИНУТА И ДРУГОМ ПАУЗОМ ОД 30 МИНУТА. ВРЕМЕ РАСПОЛОЖИВОСТИ МОЖЕ СЕ СМАТРАТИ ПАУЗОМ.

8 ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ ОДМОР ЧЛАН ПОСАДЕ МОРА ДА КОРИСТИ ДНЕВНЕ И НЕДЕЉНЕ ОДМОРЕ. ЧЛАН ПОСАДЕ ВОЗИЛА МОРА ДА ИСКОРИСТИ НОВИ ДНЕВНИ ОДМОР У РОКУ ОД 24 ЧАСА НАКОН ЗАВРШЕТКА ПРЕТХОДНОГ ДНЕВНОГ ИЛИ НЕДЕЉНОГ ОДМОРА. ДНЕВНИ ОДМОР МОЖЕ ДА СЕ ПРОДУЖИ ТАКО ДА ПОСТАНЕ ПУН НЕДЕЉНИ ОДМОР ИЛИ СКРАЋЕНИ НЕДЕЉНИ ОДМОР.

9 ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ ОДМОР ВОЗАЧ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ВИШЕЧЛАНЕ ПОСАДЕ МОРА ДА ИСКОРИСТИ НОВИ ДНЕВНИ ОДМОР У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ДЕВЕТ ЧАСОВА У РОКУ ОД 30 ЧАСОВА ОД ЗАВРШЕТКА ПРЕТХОДНОГ ДНЕВНОГ ИЛИ НЕДЕЉНОГ ОДМОРА.

10 ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ ОДМОР У ТОКУ БИЛО КОЈЕ ДВЕ УЗАСТОПНЕ НЕДЕЉЕ ЧЛАН ВОЗИЛА МОРА ДА КОРИСТИ НАЈМАЊЕ ДВА ПУНА НЕДЕЉНА ОДМОРА ИЛИ ЈЕДАН ПУН НЕДЕЉНИ ОДМОР И ЈЕДАН СКРАЋЕНИ НЕДЕЉНИ ОДМОР. НЕДЕЉНИ ОДМОР МОРА ДА ЗАПОЧНЕ НАЈКАСНИЈЕ ПО ЗАВРШЕТКУ ШЕСТ ЧАСОВНОГ ПЕРИОДА ОД ЗАВРШЕТКА ПРЕТХОДНОГ НЕДЕЉНОГ ОДМОРА. , члан посаде возила мора да

11 ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ ОДМОР У СЛУЧАЈУ КОРИШЋЕЊА СКРАЋЕНОГ НЕДЕЉНОГ ОДМОРА, ЧЛАН ПОСАДЕ ЈЕ ДУЖАН ДА НАДОКНАДИ ВРЕМЕНСКУ РАЗЛИКУ ДО ПУНОГ НЕДЕЉНОГ ОДМОРА НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ТРЕЋЕ НЕДЕЉЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД НЕДЕЉЕ У КОЈОЈ ЈЕ КОРИШЋЕН СКРАЋЕНИ НЕДЕЉНИ ОДМОР. СВАКИ ОДМОР КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА НАДОКНАЂИВАЊЕ СКРАЋЕНОГ НЕДЕЉНОГ ОДМОРА МОРА ДА СЕ ИСКОРИСТИ У ЦЕЛИНИ (ОДЈЕДНОМ - У БЛОКУ) ТАКО ДА СЕ НАДОВЕЖЕ НА ДРУГИ ОДМОР У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ДЕВЕТ ЧАСОВА.

12 Време управљања Највише период (непрекидно) 4,5 часа (4 часа и 30 минута) дневно 9 часова изузетак дневно 10 часова (2 пута недељно) двонедељно 90 часова Пауза (прекид вожње) Најмање трајање после непрекидног управљања 45 минута минимално трајање 15 минута Дневни одмор У року од краја дневног или недељног одмора пун дневни одмор најмање 11 часова непрекидно у року од 24 часа скраћени дневни одмор најмање 9 часова непрекидно у року од 24 часа вишечлана посада најмање 9 часова непрекидно у року од 30 часова Недељни одмор ////////////////////////////////////////// пун недељни одмор најмање 45 часова непрекидно скраћени недељни одмор најмање 24 часа непрекидно надокнада скраћеног недељног одмора надокнада до пуног, најкасније до краја треће недеље одједном, уз одмор најмање 9 часова


Скинути ppt "ДЕФИНИЦИЈЕ НЕДЕЉА ЈЕ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОЈИ ЗАПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК У 00:00 ЧАСОВА А ЗАВРШАВА СЕ У НЕДЕЉУ У 24:ОО ЧАСА. ОДМОР ЈЕ НЕПРЕКИДАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД."

Сличне презентације


Реклама од Google