Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Сарадња кадра у ПУ и школи

Сличне презентације


Презентација на тему: "Сарадња кадра у ПУ и школи"— Транскрипт презентације:

1 Сарадња кадра у ПУ и школи
дечији развој учење пости-гнућа ПУ Основ за даље учење и развој ППП Повезаност садржаја, циљева и начина рада са децом (ученицима) ОШ

2 Специфичности ПУ (разлике у односу на школу)
Специфичне развојне карактеристике деце одређују садржаје, методе и организацију рада у установи Специфични задаци у односу на остваривање циљева према аспектима дечијег развоја У ПУ није приоритет стицање посeбних знања и специфичних вештина, јер деца овог узраста уче искуствено У ПУ учење је институционално и ванинституционано, сарадњом са друштвеном средином

3 Специфичности васпитања и образовања деце ПУ
Општа (заједничка) концепција васпитања и образовања Континуитет у систему предшколског и школског васпитања и образовања

4 Основни захтеви за успешну сарадњу
Двосмерна Чешћи контакти васпитача и учитеља Мешање деце разлилитог узраста Заједничко коришћење обеката и средстава Проблем прекида емоционалне везе са васпитачем На свим нивоима (кадар) Обострана

5 Облици сарадње Заједнички састанак Актива васпитача ПП групе и учитеља првог разреда Организована посета припремне групе школи Посета учитеља предшколској установи Узајамно присусто родитељским састанцима и састнцима стручних актива Повремено укључивање васпитача у договоре учитеља и стручниих служби у школи Заједнички излети, екскурзије, посете, приредбе Заједничко коришћње простора и опреме, терена,... Узајамне посете васпитача и учитеља угледним активностима Међусбно информисање и лонгитудинално праћење дечијег развоја Узајамна методичка саветовања и усавршавања Заједничке анализе постигнућа ученика


Скинути ppt "Сарадња кадра у ПУ и школи"

Сличне презентације


Реклама од Google