Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Од права на партиципацију до праве партиципације

Сличне презентације


Презентација на тему: "Од права на партиципацију до праве партиципације"— Транскрипт презентације:

1 Од права на партиципацију до праве партиципације
Тинде Ковач Церовић

2 Закон о основама система образовања и васпитања
Једна од најзначајнијих новина - укљученост ученика у процесе: Планирања образовне политике Националне Школске Руковођења школом Вредновања рада школе

3 Национални ниво Учешће у раду седница:
Националног просветног савета Савета за стручно образовање и образовање одраслих Представници Уније средњошколаца Србије (УНСС) као најрепрезентативније асоцијације ученичких парламената

4 Ниво школе Учешће у: у раду ученичког парламента и давању мишљења о битним актима школе у одлучивању о одређеним питањима у школском одбору средње школе у раду стручних органа школе у вредновању рада школе

5 Зашто је то важно?

6 Заступање интереса ученика
Свако има своју перспективу засновану на: животном искуству преференцијама и наравно, интересовањима

7 Предуслови за активно учешће
право прилика подстицај подршка простор Ово је концепт 5П који промовише Савет Европе у својим документима усмереним на подстицање активног учешћа младих

8 Предуслови за активно учешће у школи
Законска регулатива која обезбеђује остваривање права само један од предуслова Неопходна подршка ученицима (и наставницима) кроз континуирано информисање и стицање потребних компетенција

9 Предуслови за активно учешће у школи
Школа – извор подстицаја уместо стрепње Наставник – ментор, супервизор, ресурс, фацилитатор учења, оставља простор ученицима да се изразе, ствара прилике за учење и развој Ученик – активан чинилац у процесу сопстваног образовања

10 Зашто је то важно?

11 Постизање општих циљева образовања и васпитања
усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање; науче како да уче и да користе свој ум; идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење; раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице; одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима; прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;

12 Постизање општих циљева образовања и васпитања
ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини; схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју да нису изоловани; покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха.

13 Једино могуће кроз партнерство “одраслих” и “младих”

14 2025 Лична добит Друштвена добит школа наставници уџбеници курикулум
финансирање менаџмент евалуација оцењивања 14

15 Хвала на пажњи!


Скинути ppt "Од права на партиципацију до праве партиципације"

Сличне презентације


Реклама од Google