Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ЗАШТИТА ПРИРОДЕ."— Транскрипт презентације:

1 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

2 ДА ПОНОВИМО... Зашто Србија има специфичан географски положај?
Како је настао рељеф на територији Србије? Шта је утицало на формирање климатских прилика у Србији? Којим сливовима припадају реке Србије? Како ерозија и акумулација мењају основне облике рељефа?

3 клисура речно језеро - мртваја пећина речно острво - ада

4 Шта је заштита природе? Скуп активности које се спроводе због очувања продних вредности. биодиверзитет

5 Шта је геонаслеђе? Природне вредности од изузетног значаја.
лесни профил код Старог Сланкамена Ђавоља варош код Куршумлије

6 Од кога треба заштитити природу?
Највећи значај, често и глобалних размера, има загађивање које својим активностима изазива ЧОВЕК. дивља депонија загађење воде

7 Који предели су заштићени у Србији?
Природне вредности које су заштићене чине 6% територије Србије. То су подручја или предели, природни објекти и појаве са посебним обележјима и значајем. Специјални резерват природе код Ниша

8 Шта су национални паркови?
Национални паркови су подручја са изузетним природним реткостима и културно – историјским споменицима. НП Фрушка гора НП Ђердап

9 НП Тара НП Копаоник НП Шар - планина

10 Шта су паркови природе? Мокра гора - Шарган Палић

11 Шта су специјални резервати природе?
Засавица клисура реке Трешњице

12 Шта су споменици природе?
Лазарев кањон у источној Србији водопад Рипаљка код Сокобање

13 Шта су културно – историјски предели?
Овчарско – кабларска клисура

14 ИСТРАЖИВАЧКИ РАД Ученици бирају једну од понуђених области заштите природе, истражују и на основу прикупљених информација пишу рад на следећем часу. Теме: Заштита ваздуха Заштита воде заштита земљишта Заштита биљног и животињског света


Скинути ppt "ЗАШТИТА ПРИРОДЕ."

Сличне презентације


Реклама од Google