Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

CRKVENA ORGANIZACIJA I JEDISTVO

Сличне презентације


Презентација на тему: "CRKVENA ORGANIZACIJA I JEDISTVO"— Транскрипт презентације:

1 CRKVENA ORGANIZACIJA I JEDISTVO
22. decembar 2018.

2 Crkva je Božje delo i svojina a kao glavu crkve vernici prepoznaju Hrista. Među- tim, za misiju i jedinstvo crkve od bitne je važnosti njeno uređenje. Vođe treba da učvršćuju jedinstvo poni- znom službom, čuvajući istinu, primenju- jući isceljujuću disciplinu Jevanđelja, i organizujući crkvu za misiju. Crkva mora stalno imati na umu sledeće tačke koje grade i čuvaju jedinstvo: VOĐSTVO: Hristos, Glava Crkve Vođe koji služe ORGANIZACIJA: Doktrina Disciplina MISIONSKI RAD

3 HRISTOS, GLAVA CRKVE “Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasoitelj tela.” (Efescima 5,23) Glava upravlja svim delovima tela. Bez glave telo je potpuno beskorisno. Tako i Crkva nema života bez Isusa, njeni pokreti su nepouzdani i besmisleni bez Njega, njene Glave. Apostol Pavle takođe daje primer muža koji je glava porodice (Efescima 5,23-27). Svaki vernik se mora pokoravati Hristovom autori- tetu, Njegovoj vlasti. Niko nije ovlašten da sam sebe postavlja za vođu Crkve. Što su veće odgovornosti jednog vođe, tim je veća njegova obaveza da se pod- loži Hristovom vođstvu.

4 VOĐE KOJI SLUŽE “Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.” (Matej 20,26) Danas, u većini organizacija u svetu, vođe uživaju brojnije privilegije nego oni koji su hijerarhijski ispod njih. Međutim, vođe u Crkvi služe drugima ne tražeći za to nešto u svoju korist. Oni ne trče za vlastitom slavom ili nekim materijalnim probitkom, već čine ono što je najbolje svakom članu Crkve (1. Petrova 5,2.3). Isus je naglasio da crkvene vođe pr- venstveno moraju biti sluge. Jedinstvo Crkve je snažnije kada je vođstvo povezano sa Hristom, odražavajući Njegovo učenje u svojim životima (2. Tim. 2:15). Vođe imaju obavezu da služe svojim bližnjima.

5 DOKTRINA “Molim vas pak, braćo, čuvajte se od onih koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih.” (Rimljanima 16,17) Zajednička doktrina utemeljena na Bibliji je suštinski važna za očuvanje jedinstva u Crkvi. Pavle opominje da će doći vreme kad “zdrave nauke neće slušati” koji “će po svojim željama nakupiti sebi uči- telje” i odvratiti stado od istine (2. Timotiju 4,1-4). Sveto pismo Spasenje blagodaću Drugi Hristov dolazak Moralni Zakon Dar proroštva Subota Mi smo svetski pokret Zdravstvena načela Rečima upučenim Timotiju Pavle i nas ohrabruje da, propovedamo, ukoravamo i opominjemo ukazujući na nauku Reči Božje (stih 2). Danas se sve više šire lažna učenja i nemoralnost. Reč Božja je jedina istina iz koje treba da se učimo, da se na nju pozivamo i primenjujemo pouke koje su nam u njoj otkrivene (2. Timotiju 3,16).

6 DISCIPLINA “Braćo! Ako i upadne čovek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.” (Galatima 6,1) Za očuvanje jedinstva i čistote učenja te za očuvanje crkvenog života i prakse Crkva prida- je naročitu važnost disciplini. Ona treba da je uvek utemeljena na biblijskim načelima koja je Isus dao Crkvi: Matej 18,15-20 i Galatima 6,1.2. Po svojoj prirodi crkvena discipline je isceljuju- ća pa predstavlja postupak ispunjen ljubavlju: Pokazuje ljubav prema grešniku, jer će mu to pomoći da prepozna svoje pogreške, a samim tim oseti potrebu za pokajanjem. Pokazuje ljubav prema Crkvi, jer na stoji da nove ili slabe u veri zaštiti od opasnosti lažnih učenja ili pogrešne verske prakse. Pokazuje ljubav prema svetu izvan Crkve, omogučujući Crkvi da javno iznese svoje svedočanstvo kojim tačnije prikazuje preobražavajuću silu Jevanđelja. Pokazuje ljubav prema Hristu, jer verno pokazuje Njegov karakter i poslušnošću čuva Njegov ugled.

7 MISIONSKI RAD “Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime oca i sina i svetoga Duha.” (Matej 28,19) Kada ljudi pred sobom imaju zajednički cilj onda ujedinjeni zajedno veoma dobro rade da ostvare svoj postavljenini cilj. Koji je naš zajednički cilj u Crkvi? Naš cilj nije organizovati društveni klub u kome ćemo zajedništvom jačati naše prijateljstvo ili utvrđivati jedni druge u istom verovanju (iako je i to potrebno). Naš zajednički cilj je misionski rad! Naš zadatak je stvarati Isusove učenike. Susresti one koji još nisu upoznali Isusa kao svog ličnog Spasitelja, učiti ih biblij- skim istinama, krštavati ih i nastaviti u- tvrđivati da drže sve što je Isus naložio. Tako će Božja porodica rasti jer će sada ti novi učenici stvarati nove učenike. Mi smo ujedinjena porodica sa jednom misijom: PROPOVEDATI JEVANĐELJE!

8 “Neki su u svom razmišljanju otišli tako daleko da tvde kako će što se više približavamo vremenu kraja, svako Božje dete delovati nezavisno od bilo koje verske organizacije. Ali mene je Gospod poučio da u tom poslu neće biti nikoga ko bi radio nezavisno. Sve zvezde na nebu su podložne za- konu, i svaka utiče na drugu da ostvaruje Božju volju, doprinoseći zajedničkom poslušnošću za- konu da upravlja njihovom aktivnošću. Da bi Gospodnji posao mogao napredovati sigurno i uverljivo, Njegov narod mora raditi zajedno.” Elen Vajt, Odabrana svedočanstva, sv. 3. str. 26. original.


Скинути ppt "CRKVENA ORGANIZACIJA I JEDISTVO"

Сличне презентације


Реклама од Google