Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

PORODICE U KOJIMA SE NEGUJE VERA

Сличне презентације


Презентација на тему: "PORODICE U KOJIMA SE NEGUJE VERA"— Транскрипт презентације:

1 PORODICE U KOJIMA SE NEGUJE VERA
15. jun 2019.

2 Svaka porodica ima svoju vlastitu kulturnu pozadinu
Svaka porodica ima svoju vlastitu kulturnu pozadinu. Kultura u kojoj živimo oblikuje put razumevanja i prihvatanja Jevanđelja. Koje naše verovanje i koji običaji se zasnivaju na nekoj kulturološkoj nor- mi? Koje aspekte naše kulture treba da prihvatimo a koje da odbacimo? Šta reći o kulturološkim konfliktima među raznim hrišćanskim zajednica- ma? Kako da propovedamo Jevanđe- lje u kulturi različitoj od naše? JEVANĐELJE I KULTURA Prihvatanje onoga što je dobro. Odbacivanje onoga što je zlo. Kulturološki lavirint KULTURA JEVANĐELJA Prenošenje Jevanđelja Propovedanje Jevanđelja

3 PRIHVATANJE ONOGA ŠTO JE DOBRO
“Uklanjajte se od svakoga zla.” (1. Solunjanima 5,21) Jevrejii prvog veka nisu smeli ući u neznabožačku kuću ili sa njima podeliti hranu. Ovo pravilo nije bilo biblijsko već kulturološko. Bog je na čudesan način intervenisao i uklonio to pravilo iz njihova uma. Kada je Jevanđelje počelo da se propoveda i da ga prihvataju različite kulture, crkva nije odlučila da novim hrišćanima postavi obavezu prihvatanja jevrejske kulture (Dela 15). Da li trebamo ukloniti svaki kulturološki uticaj kada propovedamo Jevanđelje? Kao članovi određene zajednice, mi smo upleteni u njenu kulturu. Neka gledišta te kulture su u har- moniji sa načelima Biblije. Onda kada je to slučaj treba da respektujemo i promovišemo takva gledišta.

4 “Kada određeno činjenje ljudi nije u sukobu sa Božjim zakonom, možete se složiti sa tim. Ako radnici odbiju da se sa tim slože, oni ne samo što će ometati svoj vlastiti rad, nego će na taj način stavljati prepreke na put onih za koje rade i ometati ih da prihvate istinu.” Ellen Vajt, Mind, Character and Personality, sv. 2, str. 560.

5 ODBACIVANJE ONOGA ŠTO JE ZLO
“A Lavan mu reče: ne biva u našem mestu da se mlađa uda prije starije.’” (1. Moj. 29,26) U Hamurabijevom zakoniku stoji odredba da neplo- dna žena može dati svome mužu jednu od njenih robinja, i rođena deca će se smatrati decom gazda- rice. Sara je koristila tu tradiciju da opravda svoj stav koji je bio suprotan Božjoj volji. Bog je za neko vreme tolerisao kulturološku tradiciju (poligamni brakovi), ali je druge odbacio (klanjanje idolima). Kultura može da izvrši određeni uticaj na nas, ali mi moramo da kategorički odbijemo sve što bi moglo da kompromituje našu veru. Ako kulturološka tradicija gura ljude da prezru i odbace dru- ge zbog njihovog pola, etničke pripadnosti, društvenog polo- žaja, radne sposobnosti, drugog jezika, druge veroispovesti, starosti ili neke druge razlike, ona mora da bude odbačena.

6 KULTUROLOŠKI LAVIRINT
“I reče Gospod Avramu: idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati.’” (1. Moj. 12,1) Postoje priče o ljudima koji su bili izvučeni iz svoje kulturne sredine i zamenili je za drugu kompletno različitu, kao Avram,Ruta, Jestira, Danilo i drugi. Ova vrsta promena se događa i dandanas. Ona utiče na naše porodice i duhovni život, i generira uzbuđenje i strah. Božja obećanja, poverenje u Njega, podrška naše porodice i prijatelja, mogu mnogo pomoći u takvim okolnostima. Moramo naučiti kako da se adaptiramo u no- voj kulturnoj sredini prihvatajući ono što je dobro a odbacujući što je zlo. Tu su molitva i vođstvo Svetog Duha bitni, neophodni!

7 PRENOSITI JEVANĐELJE “A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božji, koji veruju u ime njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževljeve, nego od Boga..” (Jovan 1,12.13) Osnivači nekog pokreta su obično potpuno predani njihovom verovanju. Posle jednog ili dva naraštaja, mnogi izgube iz vida načela koja podržavaju njihove vrednosti. Uskoro se navike pretvore u običaje i postaju tradicija. Može se dogoditi da vremenom više nije moguće razlikovati tradiciju od načela. Naša je dužnost da našoj deci prenesemo šta verujemo. Bog nema unuke već samo decu. Vera nije karakteristika genetike pa ne može biti transmitovana na sledeću generaciju. Svaka osoba mora doživeti iskustvo ličnog odnosa sa Isusom Hristom kako bi mogla postati Božje dete.

8 PROPOVEDATI JEVANĐELJE
“Jer nisam mislio da znam što među vama osim Isusa Hrista, i toga raspeta.” (1. Korinćanima 2,2) Hrišćanske porodice su pozvane da zajedno dožive iskustvo sile Jevanđelja, i da to prene- su drugima bez obzira na kulturnu sredinu u kojoj žive. Moramo biti Božji pasionirani predstavnici koji propovedaju i rade u harmoniji jedinstva (Jovan 17,20-23). Moramo biti voljni da čak i svoj život rizikujemo za našu veru (Otk.12,11) Mi možemo pogrešiti pokušavajući da obja- snimo naše verovanje u nekoj specifičnoj kulturološkoj sredini. Međutim, Bog je do- voljno velik i zna kako da deluje uprkos na- šim pogrešnim odlukama. On zna kako da savršeno spoji svoje carstvo sa svakim kul- turološkim kontekstom. Ako radimo zajedno sa Njim, On će nas voditi sa Njegovom Rečju i Svetim Duhom.

9 “Ne postoji savršena osoba ni savršena nacija, u svakom poslu i razmišljanju. Svako mora učiti od nekoga drugog. Bog zato želi da ima različite nacionalnosti za razne svrhe da se druže zajedno i budu jedne misli i dela… Ako braća u Italiji, braća u Francuskoj i braća u Nemačkoj, pokušavaju da budu kao On, oni će postaviti svoje stope u iste temelje istine; isti Duh koji prebiva u jednom prebiva i u drugom — Hristos nada slave. Ja vas opominjem braćo i sestre, da ne zidate zid razdvajanja, između raznih nacionalnosti. Naprotiv, rušite ih i uklanjajte gde god oni postoje. Mi treba da nastojimo da sve dovedemo u harmoniju koja je u Isusu, radeći i imajući pred sobom isti cilj: —spasenje naših bližnjih.” Elen Vajt, The Upward Look, September 24.


Скинути ppt "PORODICE U KOJIMA SE NEGUJE VERA"

Сличне презентације


Реклама од Google