Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ."— Транскрипт презентације:

1 ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

2 Друштвена група је скупа мањег или већег броја људи који ступајући у међусобне односе врше делатност у циљу задовољавања одређених личних и друштвених потреба.

3 Класификација друштвених група:
Према организованости На основу потреба које се задовољавају У зависности да ли се у друштвеној групи врше све друштвене функције на датом ступњу развоја друштва или не

4 Глобалне друштвене групе
У предцивилизацији хорда, род, племе У цивилизацији Народ Нација Човечанство

5 НАРОД Појаву народа омогућили су: појава приватне својине,
класна диференцијација и територијална повезаност етнички сродних група.

6 Основна обележја народа
језик заједничке норме понашања, навике, морал и култура.

7 НАЦИЈА Фактори који доводе до формирања су: економски
друштвено - политичка ситуација расни културно-психолошки религија и географски фактори.

8 Припадници нације имају:
Припадници нације имају:        - заједнички књижевни језик; - заједничке економске и политичке интересе; - посебну психичку конституцију и свест о припадности нацији (националну свест); - заједничку културу. Национализам Шовинизам

9 ЧОВЕЧАНСТВО На формирање човечанства утичу: економски фактори
средства масовних комуникација:

10 ПАРЦИЈАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
Могу се поделити на групе: које чине биолошко-економско јединство које чине јединство економско-политичких односа и процеса у којима се одвијају политички процеси у којима људи живе

11 ПОРОДИЦА Породица је историјски променљива друштвена група која почива на хетеросексуалним везама и систему сродничких односа. У савременом друштву је и правна установа

12 Основе породице Основне функције породице биолошка биосоцијална социјална економска 1. емотивна, 2. задовољавање полног нагона, 3. репродуктивна; 4. економска; 5. пружања заштите; 6. васпитно-образовна и 7. социјализаторска.

13 Алтернатива брака и породице
Комуна Кохабитција Хомосексуалне заједнице Остати ван брака


Скинути ppt "ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ."

Сличне презентације


Реклама од Google