Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ГЛОБАЛНЕ И ПАРЦИЈАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ГЛОБАЛНЕ И ПАРЦИЈАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ"— Транскрипт презентације:

1 ГЛОБАЛНЕ И ПАРЦИЈАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

2 Друштвена група је скупа мањег или већег броја људи који ступајући у међусобне односе врше делатност у циљу задовољавања одређених личних и друштвених потреба.

3 Класификација друштвених група:
према организованости, на основу потреба које се задовољавају, у зависности да ли се у друштвеној групи врше све друштвене функције на датом ступњу развоја друштва или не

4 Глобалне друштвене групе
У предцивилизацији У цивилизацији хорда, род, племе народ нације човечанство

5 Друштвени услови настанка:
НАРОД Друштвени услови настанка: Основна обележја народа приватна својина, класна диференцијација и територијално повезивање етнички сродних група. језик заједничке норме, навике, морал и култура.

6 Фактори који доводе до формирања су:
НАЦИЈА Фактори који доводе до формирања су: Заједничка обележја економски друштвено – политички расни културно-психолошки религија и географски фактори. књижевни језик економски и политички интереси свест о припадности култура.

7 ЧОВЕЧАНСТВО На формирање човечанства утичу: економски фактори
средства масовних комуникација

8 ПАРЦИЈАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
Могу се поделити на групе: које чине биолошко-економско јединство које чине јединство економско-политичких односа и процеса у којима се одвијају политички процеси и у којима људи живе

9 ПОРОДИЦА Породица је историјски променљива друштвена група која почива на хетеросексуалним везама и систему сродничких односа. У савременом друштву је и правна установа.

10 Основе породице: Функције породице: Биолошка, Бисоцијална, Социјална, Економска. емотивна, задовољавање полног нагона, репродуктивна; економска; пружања заштите; васпитно-образовна и социјализаторска.

11 ДРЖАВА је политичко-територијална организација друштва у којој се појављује друштво у свом организованом облику

12 Tеоријe о настанку државе:
патријахална теорија органска теорија теорија силе теорије друштвеног уговора психолошке теорије марксистичка теорија

13 Функције државе могу се поделити и на:
1) унутрашње: а) законодавна, б) управна и в) судска. 2) спољне: одбрана територијалног интегритета и суверенитета

14 Државе се разликују: по класној суштини по облику владавине
по облику политичког режима према односу локалних и централних органа власти

15 ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ Политичке партије су добровољне, релативно трајне политичке организације чији је циљ преузимање или учешће у државној власти ради заштите и остваривања групних интереса у оквиру једне идеолошке концепције о општој државној политици и заједничким интересима друштва.

16 Политичке партије нису исто што и социјални (друштвени) покрети.
Свака политичка партија има своју: идеологију, програм, статут, организациону структуру Политичке партије нису исто што и социјални (друштвени) покрети.

17 КЛАСЕ Лењин: велике групе људи које се разликују: по свом месту у систему производње; по односу према средствима за производњу; по свом месту и положају у друштвеној организацији рада; по начину добијања и величини дела друштвеног богатства. Маркс: Велике групе људи које живе под сличним економским условима егзистенције, чији су начин живота, инетреси и образовање различити од других група, што је узрок супротдтављености и сукоба.

18 СЛОЈ Група људи која има исти друштвени статус и друштвену улогу.
Разликују се по: величини богатства друштвеној моћи друштвеном угледу

19 Интелигенција Бирократија Технократија Менаџери Лумпен- пролетеријат

20 СЕЛО И ГРАД Друштвене групе по месту сталног боравка представљају релативно трајне друштвене групе мултифункционалног карактера.

21 Градови су: У селу: политички, здравствени, културни, административни и образовни центри. се обавља пољопривредна делатност, постоји већа зависност од природне средине, велики је значај породице и сродства и велики је значај традиције и обичаја.


Скинути ppt "ГЛОБАЛНЕ И ПАРЦИЈАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ"

Сличне презентације


Реклама од Google