Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

МЕДИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

Сличне презентације


Презентација на тему: "МЕДИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ"— Транскрипт презентације:

1 МЕДИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
1. ПРЕДАВАЊЕ

2 САДРЖАЈ ПРЕДАВАЊА ЦИЉ ПРЕДМЕТА ИСХОД ПРЕДМЕТА ПЛАН ПРЕДАВАЊА
МЕТОД ИЗВОЂЕЊА ВЕЖБИ ЛИТЕРАТУРА ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ И ИСПИТ

3 ЦИЉ ПРЕДМЕТА Разумевање међузависности социјалног и медијског система у Србији; препознавање процеса у медијском систему Србије повезаних са актуелним друштвеним променама; овладавање специфичностима структуралних делова медијског система Србије из угла њихове друштвене, економске, политичке, културне и професионалне детерминисаности.

4 ИСХОД ПРЕДМЕТА Стицање теоријских знања о медијском систему Србије и оспособљавање за њихову практичну примену у обављању послова професионалних комуникатора у новинским, радијским, телевизијским и редакцијама информативних агенција у Србији.

5 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Друго предвање: ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА
Општа теорија система, теоријско одређење система и врсте система Теоријско одређење медијског система Медијски систем: појмовна разграничења Структура медијског система

6 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Треће предавње: СОЦИЈАЛНО-ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ НАСТАЈАЊА САВРЕМЕНОГ МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Карактеристике медијског система Србије до године Медијски систем Србије у последњој деценији ХХ века Услови настајања савременог медијског система Србије

7 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Четврто предавање: НОРМАТИВНИ ОКВИР МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ (1) Уставне одредбе Системски медијски закони - Остали системски закони

8 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Пето предавање: НОРМАТИВНИ ОКВИР МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ (2) - Етичке норме и етички кодекси

9 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Шесто предавање: ГЛАВНИ СУБЈЕКТИ МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ Седмо предавање: ПРОЦЕСИ ДЕРЕГУЛАЦИЈЕ (ПРОБЛЕМИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У ЈАВНОМ ВЛАСНИШТВУ) И САМОРЕГУЛАЦИЈЕ У МЕДИЈСКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

10 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Осмо предавање: МЕДИЈСКИ КОМПЛЕКС (1)
- Дневне и периодичне новине у Србији: националне, градске, регионалне, локалне Девето предавање: МЕДИЈСКИ КОМПЛЕКС (2) - Радио у Србији: национални, градски, регионални и локални

11 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Десето предавање: МЕДИЈСКИ КОМПЛЕКС (3)
- Телевизија у Србији: национална, градска, регионална и локална Једанаесто предавање: МЕДИЈСКИ КОМПЛЕКС (4) - Информативне агенције у Србији: националне и регионалне

12 ПЛАН ПРЕДАВАЊА Дванаесто предавање: НЕЗАВИСНЕ ПРОДУКЦИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ; ИНТЕРНЕТ У СРБИЈИ Тринаесто предавање: МЕДИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ ТЕКУЋИХ ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА

13 МЕТОД ИЗВОЂЕЊА ВЕЖБИ Писање есеја о одређеној теми (3 до 5 страница) - појединачно Припрема експозеа (извод из литературе – до 15 минута) и дебата о одређеној теми – појединачно Задатак:”МЕДИЈСКА СЛИКА СРБИЈЕ: СТАЊЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВЕ”

14 ЛИТЕРАТУРА Медијски систем Србије, хрестоматија изабраних текстова, 2009. Mилетић, M. (2001): Maсмедији у вртлогу промена, Заједница РТВ станица Србије, Београд. Милетић, М. (2004): Србија без ’четврте власти’, Kултура полиса, Удружење за политичке науке Војводине, Нови Сад. Плавшић, П, Радојковић, М. и Вељановски, Р. (1993): Ка демократској радиодифузији, Фондација Сорос Југославија, Београд. Радојковић, М. (1995): Могућности конституисања демократског јавног мнења у Србији, Потиснуто цивилно друштво, ЕКО-центар, Београд. Системски медијски закони и етички кодекси; документација о раду РРА и РАТЕЛ-а

15 ПРЕДИСПИТНЕ И ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
Редовно похађање наставе: 5 поена Активност на вежбама: 25 поена Семинарски рад: 30 поена Завршни усмени испит: 40 поена (2 питања)

16 СЕМИНАРСКИ РАД УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА УСМЕНИ ИСПИТ
Обим: од 10 до 15 страница Истраживање/анализа: нормативних претпоставки функционисања система, улоге и значаја одређеног субјекта медијског система Србије, дела медијског комплекса. Структура рада: насловна страница увод: предемет истраживања/анализе анализа/истраживање закључак

17 ПИТАЊА ?


Скинути ppt "МЕДИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ"

Сличне презентације


Реклама од Google