Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

25.Звучна сирена.

Сличне презентације


Презентација на тему: "25.Звучна сирена."— Транскрипт презентације:

1 25.Звучна сирена

2 Према прописима свако возило мора имати најмање један уређај за звучне сигнале, тј сирену, којм се, у одређеним ситуацијама, остали учесници у саобраћају упозоравају на опасност. Звук сирене се мора разликовати од буке возила и средине у којој се возило налази. Зато је неопходно извршити добар избор звучног сигнала по интензитету и учесталости. Ухо човека је најосетљивије на звук учестаности у опсегу од Hz и интензитет преко 40dB ( децибела). Највећи домет ( 300 – 400 m ) имају звучни сигнали учестаности мање од 1000 Hz, јер се они најмање апсорбују у ваздуху. Испод 500 Hz продиру и кроз чврсте објекте па су непогодни за градове.

3 Ако возило има више сирена или труба, прописима је забрањена, њихова истовремена употреба.
Јачина звука, седам метара испред возила на висини од mm од коловоза не сме бити већа од 105 dB. За посебна упозорења ( хитна помоћ, полиција...) најпогоднији су звучни сигнали који мењају висину звука или су са прекидима, јер највише привлаче пажњу. За обична серијска возила, као звучни сигнални уређаји најпогодније су електричне сирене.

4 Зависно од конструкције и звука постоје сирене са звучним мембранама,
електро – пнеуматске трубе и Моторне пнеуматске трубе.

5 Електрична сирена звучним мембранама
Принцип рада је сличан као код електричног звона. Електромагнет се напаја преко малог прекидача у самој сирени. Контакти тог прекидача су су механички спојени са котвом магнета тако да магнет сам себе искључује чим привуче своју котву. После прекида опруга врати котву, контакти се поново споје, магнет опет привуче котву и сам себи поново прекине струју.паралелно са контактима везује се кондензатор, чиме се смањује варничење и тако продужава век трајања контаката. Описани процес се одвија великом брзином па сетом истом брзином помера и еластична мембрана са звучном плочом, која производи звук одређене фреквенције (од 250 до 400Hz).

6 То је тзв. основни звук, који се добија треперењем еластичне мембране, па се због тога она често назива и звучном мембраном. Више тонове даје звучна плоча, која је чврсто везана са мембраном. Услед вибрација мембране долази и до вибрација звучне плоче, и то знатно веће учестаности (веће и од 2000 Hz ). Интензитет, боја и учестаност тих тонова зависе од материјала од којег је направљена звучна плоча. Звук се подешава померањем контаката.

7 Моторна пнеуматска труба
Електромотор покреће мали вентилатор којим се потискује ваздух у комору са еластичном мембраном, која се налази испред излазних рупица. Ваздух који се удувава помера мембрану и кроз рупице продире ка левку трубе. Међутим, еластична мембрана при повратку за тренутак затвори рупице. Затим се под притиском дуваног ваздуха опет помери, па тако долази до вибрација мембране, а са њом и читавог ваздушног стуба у левку трубе. Боја звука зависи од облика и велчине трубе. Недостатак им је што не реагују одмах, јер је потребно створити одређен притисак помоћу вентилатора.

8 Електропнеуматске трубе
Има леп и чист звук, сличан труби. За разлику од сирене са звучном мембраном, овде еластична мембрана не одаје звук, већ само завибрира ваздушни стуб у спирално завијеној труби. Зато, мембрана овде нема звучну плочу. Принцип рада је исти као код сирене са мембраном. Висина звука зависи од учестаности вибрација еластичне мембране, која даје основни звук и од дужине ваздушног стуба у труби. Због уштеде у простору, труба је увијена у спиралу у самом телу сирене и постпостепено се шири, ради што бољег преноса енергије.

9 Звук ове трубе садржи читав спектар виших тонова ( од 600-1000 Hz )
тонова домет им је нешто мањи. Обично се постављају у паровима који дају звук различите висине, па се често називају двогласним сиренама.

10 Алармне сирене Имају их возила хитне помоћи, ватрогасци и полиција за случај хитних интервенција. То су акустичко-оптички алармни уређаји који се састоје од јаких звучних сирена са дубоким и високим тоновима и ротирајућим светлима. Напајају се струјним импулсима у одређеним временским размацима преко електронског командног уређаја. Командни уређај се састоји од: - једног астабилног мултивибратора којим се обезбеђује учестаност промена - једног моностабилног мултивибратора којим се регулише тачна дужина појединог импулса. Ови мултивибратори се укључују преко алармног прекидача.

11 Електрично напајање сирена
За рад сирене је веома важно да да напајање буде квалитетно и да је пад напона у водовим што мањи. Потребно је да напојни водови буду што већег пресека и што краћи. Зато је неприхватљиво да се целокупна струја напајања, од акумулатора до осигурача и преко тастера на волану, води директно до сирене. Најприкладније је напајање извести преко релеја.


Скинути ppt "25.Звучна сирена."

Сличне презентације


Реклама од Google