Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Велики победник тема4 тема5 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 2 бода

Сличне презентације


Презентација на тему: "Велики победник тема4 тема5 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 2 бода"— Транскрипт презентације:

1 Велики победник тема4 тема5 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 2 бода
тема1 тема2 тема3 тема5 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 2 бода 2 бода 2 бода 2 бода 2 бода 3 бода 3 бода 3 бода 3 бода 3 бода 4 бода 4 бода 4 бода 4 бода 4 бода 5 бодова 5 бодова 5 бодова 5 бодова 5 бодова

2 питање за 1 бод – тема1 задатак

3 одговор за 1 бод - тема1 решење

4 питање за 2 бода - тема1 задатак

5 одговор за 2 бода - тема1 решење

6 питање за 3 бода - тема1 задатак

7 одговор за 3 бода - тема1 решење

8 питање за 4 бода - тема1 задатак

9 одговор за 4 бода - тема1 решење

10 питање за 5 бодова - тема1 задатак

11 одговор за 5 бодова - тема1
решење

12 питање за 1 бод – тема2 задатак

13 одговор за 1 бод - тема2 решење

14 питање за 2 бода - тема2 задатак

15 одговор за 2 бода - тема2 решење

16 питање за 3 бода - тема2 задатак

17 одговор за 3 бода - тема2 решење

18 питање за 4 бода - тема2 задатак

19 одговор за 4 бода - тема2 решење

20 питање за 5 бодова - тема2 задатак

21 одговор за 5 бодова - тема2
одговор за 5 бодова - тема2 решење

22 питање за 1 бод –тема 3 задатак

23 одговор за 1 бод –тема 3 решење

24 питање за 2 бода –тема 3 задатак

25 одговор за 2 бода –тема 3 решење

26 питање за 3 бода –тема 3 задатак

27 одговор за 3 бода –тема 3 решење

28 питање за 4 бода –тема 3 задатак

29 одговор за 4 бода –тема 3 решење

30 питање за 5 бодова –тема 3 задатак

31 одговор за 5 бодова –тема 3
решење

32 питање за 1 бод тема 4 задатак

33 одговор за 1 бод тема 4 решење

34 питање за 2 бода тема 4 задатак

35 одговор за 2 бода тема 4 решење

36 питање за 3 бода тема 4 задатак

37 одговор за 3 бода тема 4 решење

38 питање за 4 бода тема 4 задатак

39 одговор за 4 бода тема 4 решење

40 питање за 5 бодова тема 4 задатак

41 одговор за 5 бодова тема 4 решење

42 питање за 1 бод тема 5 задатак

43 одговор за 1 бод тема 5 решење

44 питање за 2 бода тема 5 задатак

45 одговор за 2 бода тема 5 решење

46 питање за 3 бод тема 5 задатак

47 одговор за 3 бода тема 5 решење

48 питање за 4 бода тема 5 задатак

49 одговор за 4 бода тема 5 решење

50 питање за 5 бодова тема 5 задатак

51 одговор за 5 бодова тема 5 решење


Скинути ppt "Велики победник тема4 тема5 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод 2 бода"

Сличне презентације


Реклама од Google