Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Doprinos instrumenata marketing miksa satisfakciji studenata

Сличне презентације


Презентација на тему: "Doprinos instrumenata marketing miksa satisfakciji studenata"— Транскрипт презентације:

1 Doprinos instrumenata marketing miksa satisfakciji studenata
Prof. dr Maja Ćirić, doc. dr Sandra Brkanlić, prof. dr Marko Carić

2 Uvod: Marketing orijentacija u visokom obrazovanju
Osnovni zadatak marketinški orijentisanih visokoškolskih ustanova jeste ostvarivanje satisfakcija studenata uz vođenje računa o njihovim dugoročnim interesima! Instrument putem kojeg visokoškolske ustanove mogu aktivno delovati je marketing miks.

3 Metod istraživanja: Predmet istraživanja Cilj istraživanja
Istraživanje je sprovedeno na četiri fakulteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Uzorak istraživanja činio je 720 studenata. Za izbor prigodnog uzorka korišćena je metoda slučajnog odabiranja. Primenjena je metoda ankete, a instrument kojim se vršilo anketiranje jeste upitnik. U analizi dobijenih podataka korišćene su korelaciona i regresiona analiza.

4 Rezultati istraživanja
Umereno visok stepen korelacije postoji između kompletnog doživljaja uslužnog proizvoda u celini i satisfakcije studenata (Pirsonov koeficijent korelacije r=0,60) kvalitet kurikuluma studijskog programa, primenjivost stečenih kompetencija nakon završetka fakulteta, kvalitet predavanja nastavnika, kvalitet vežbi saradnika, kvalitet literature, mogućnost obavljanja stručne prakse, mogućnost međunarodne razmene i usavršavanja u inostranstvu.

5 Rezultati istraživanja
Umereno visok stepen povezanosti postoji između procesa pružanja usluge posmatranog u celini i satisfakcije studenata (Pirsonov koeficijent korelacije r=0,65). dobro organizovanje informisanosti studenata na fakultetu, proces izvođenja nastave, kolokvijuma i ispita interaktivni proces izvođenja predavanja i vežbi organizacija stručne prakse organizacija međunarodne razmene od strane fakulteta

6 Rezultati istraživanja
Umereno visok stepen povezanosti postoji između kompletnog ljudskog faktora na fakultetu, posmatranog u celosti (nastavnici, saradnici, nenastavno osoblje i upisani studenti) i satisfakcije studenata (Pirsonov koeficijent korelacije r=0,61). kvalitet studenata na fakultetu, motivacija studenata na učenje od strane nastavnika, ljubaznost nenastavnog osoblja, motivacija studenata na učenje od strane saradnika, interesantan način vežbanja gradiva sa saradnicima, interesantan način izvođenja predavanja od strane nastavnika.

7 Rezultati istraživanja
Umereno visok stepen povezanosti postoji između kompletnog doživljaja uslužnog ambijenta u celini i satisfakcije studenata (Pirsonov koeficijenat korelacije r=0,56) enterijer i opremljenost prostorija na fakultetu oblačenje zaposlenih opremljenost računarskih laboratorija, snabdevenost biblioteke, lokacija fakulteta, dizajn i eksterijer zgrade.

8 Rezultati istraživanja
Umereno visok stepen povezanosti postoji između cene posmatrano u celini i satisfakcije studenata (Pirsonov koeficijent korelacije r=0,51). visina školarine, odnos onoga što plaćaju i onoga što će dobiti za plaćenu cenu školarine, uslovi plaćanja (rate i rokovi), prihvatljivost školarine u odnosu na životni standard građana Srbije, prihvatljivost školarine u odnosu na konkurenciju, mogućnost dobijanja stipendija, popusta i niski dodatni troškovi studiranja (prijave, knjige, potvrde).

9 Rezultati istraživanja
Umereno visok stepen povezanosti postoji između distribucije ili isporuke usluge fakulteta posmatrane u celini i satisfakcije studenata (Pirsonov koeficijent korelacije r=0,55). dostupnost informacija (studentska služba, sajt, društvene mreže i učenje na daljinu), izvođenje konsultacija prema rasporedu, dobijanje informacija putem telefona, izvođenje ispita i predavanja po rasporedu.

10 Rezultati istraživanja
Umereno visok stepen povezanosti postoji između promocije fakulteta posmatrane u celini i satisfakcije studenata (Pirsonov koeficijent korelacije r=0,55). organizacija promotivnih događaja od strane fakulteta, promocija fakulteta putem sajta, društvenih mreža, gostovanje u televizijskim emisijama, prezentacija u srednjim školama, bilbordi, citylight-ovai, radijo i štampani mediji.

11 Rezultati istraživanja
Instrumenti marketing miksa objašnjavaju 69% (korigovani R2=.695) varijanse satisfakcije fakulteta. Statistička značajnost modela potvrđena je F-testom (F= , p<0.001).

12 Zaključak Regresiona analiza pokazala je da satisfakciji studenata doprinose adekvatan uslužni proces, uslužni ambijent i ljudski faktor, kao i adekvatan uslužni proizvod i distribucija. Ukoliko visokoškolska ustanova želi da ostvari satisfakciju studenata to može ostvariti pravilnim kreiranjem navedenih instrumenata marketing miksa. Ostvarivanje satisfakcije studenata i pravilno kreiranje instrumenata marketing miksa na fakultetu zahteva dobar strategijski i operativni menadžment, kvalitetan menadžment ljudskih resursa, kao i marketing orijentaciju svih zaposlenih na visokoškolskoj ustanovi.


Скинути ppt "Doprinos instrumenata marketing miksa satisfakciji studenata"

Сличне презентације


Реклама од Google