Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Библиотеките – складиште на знаење

Сличне презентације


Презентација на тему: "Библиотеките – складиште на знаење"— Транскрипт презентације:

1 Библиотеките – складиште на знаење
м-р Аница Глигорова Милева, библиотекар советник ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица Република Северна Македонија

2 Библиотеките – складиште на знаење
„Кога планирате за една година, насадете жито. Кога планирате за десет години, насадете дрво. Кога планирате за живот, подучувајте ги и образувајте ги луѓето“. (Кинеска поговорка)  Зачетоците на библиотекарството се сврзани со настанувањето на писмото. Книгата е најмоќното орудие за ширење на знаењето која му пркоси на времето. Библиотекарството во Северна Македонија е старо колку што се стари и почетоците на словенската писменост. Од Кирил и Методиј, преку Климент и Наум до денешните современици, книгата и библиотекарството постојано биле надополнување на општеството. Без нив не може да се замисли постоењето на цивилизацијата, без нив не може да се замисли постоењето на еден народ. Писменоста е основно средство за промоција на културниот и националниот идентитет, средство преку кое се негува толеранцијата, желбата да учиме едни за други, унапредувајќи ги меѓусебните односи.

3 Библиотеките – складиште на знаење
Наједноставниот начин да се осигураме дека ќе воспитуваме и одгледуваме писмени деца е да ги научиме да читаат и да им покажеме дека читањето е пријатна активност. Тоа значи да пронајдат книги во кои ќе уживаат, да им дадеме пристап до тие книги и да им дозволиме да читаат. Постојат огромни разлики во перформансите за читање помеѓу децата чии родители сакаат да читаат и оние кои не читаат. Иницијативите за семејна писменост имаат долгорочни, позитивни влијанија врз животните шанси на децата како резултат на интеракциите помеѓу родителот и детето, детето и браќата и сестрите.

4 Библиотеката-складиште на знаење
Книгата е бесмртна, таа живее и ќе живее во бесмртните светилишта – библиотеките. Доказ за ова е, секако, развојот и модернизирањето на денешните библиотеки, вклопени во духот на современиот тренд, исправени пред предизвикот на 21 век - време кога дигиталната технологија незапирливо напредува. Библиотеки како никогаш досега минуваат низ крупни и непрекинати промени во своето работење, како последица од брзиот напредок на информатичката технологија, информациската наука и општеството. Тие иновативни промени треба да се искористат и да се приспособат, со што би се зголемил интересот на популацијата за библиотеката и за користење на нејзините фондови и услуги. Дигиталната технологија ја смени суштината на јавни институции како библиотеки, тие сега не се приспособуваат само на новата реалност, туку воопшто ја преиспитуваат својата мисија во општеството.

5 Библиотеката-складиште на знаење
Библиотеките се богати складишта на историски и културно значајни колекции, од кои многу не се достапни никаде на друго место во светот. Без соодветна заштита и дигитализација ова културно наследство ќе биде изгубено за идните генерации. Новата технологија силно влијаеше не само на индустриските и производните активности, туку и врз науката, образованието, културата и секојдневниот живот. Промените беа толку очигледни и сеопфатни што со право може да се каже за информатичкото општество како нова парадигма на епохата.

6 Библиотеката-складиште на знаење
Сепак, наскоро стана јасно дека самата технологија не може да ги реши сите проблеми на човековото знаење, особено прашањето отвореноста, соработката, универзалниот пристап до сите трендови во развојот на цивилизацијата. Интересно е што дури и Бил Гејтс, еден од симболите на информатичкото општество, укажува дека управувањето со знаењето не може да се сведе на технолошка категорија, туку дека мора да започне со развивање на свеста за потребата за размена на информации во организациите и општеството во целина. Во дигиталната ера на информации, сите ние треба да научиме како да се користи огромната разновидност на информатичка и комуникациска технологија за информации - пребарување, наоѓање, организација, анализа и проценка. Библиотекарите треба да развијат иновативни услуги во партнерства и да стигнат до различни целни групи преку создавање услуги кои ќе ги исполнат потребите на корисниците.  

7 Библиотеката-складиште на знаење
Интернетот и социјалните мрежи претставуваат важна алатка за побрзо пренесување пораки до корисниците. Како и секој друг феномен, социјалните медиуми нудат огромни можности кои треба да ги искористиме и да ги прифатиме како дел од нашето секојдневно работење. Интернетот има значаен придонес во подигањето на квалитетот на услугите во односот кон клиентите и граѓаните. Денешните деца имаа нови идоли кои ги следат на социјалните мрежи Instagram и Facebook тоа се – јутуберите. Повозрасната популација смета дека тие им го губат времето на нашите деца бидејќи како што знаеме нивна главна цел е гледаноста и популарноста. Направив едно истражување и видов дека во последно време дел од јутуберите почнаа да снимаат и едукативни серијали под име „зачудувачки факти“. Преку тие серијали јутуберите го привлекуваат вниманието кај младите, а во исто време им пласираат корисни информации кои ние ги добивавме преку енциклопедии. Серијалите кои ги објавуваат јутуберите се кратки и со нецелосни информации, затоа дел од децата доаѓаат во библиотеките да го надополнат знаењето за одредена област за која нивните идоли - јутуберите зборувале.

8 Библиотеката-складиште на знаење
Дел од популарните јутубери во Северна Македонија издадоа книга чија содржината е образовно-мотивирачка и зборува за користа од читањето и учењето, притоа ги посетија скоро сите библиотеки и на тој начин ги поддржаа библиотеките и читањето. Тоа е герила маркетинг. Ние треба да се рекламираме и ако добро знаеме да менаџираме популарноста на јутуберите и нивната блискост со младите бидејќи тие го зборуваат нивниот јазик ние ќе ја свртиме во наша полза. –Линк Единствен начин да одржиме чекор со модерното време е да се одлучиме на промени и тогаш кога нашите корисници се задоволни од работењето на институцијата. Библиотеките како носители на промени не само што треба да држат ритам со времето, туку тие треба и да ги диктираат тие промени.

9 Библиотеката-складиште на знаење
Основните принципи на современите библиотеки треба да се засновани врз концептот на: отвореност, одговорност, ефикасност, кохерентност и социјална кохезија. Новиот слоган на јавните библиотеки би требало да гласи „Заедно сме посилни“, тоа е одлична порака за сите нас, бидејќи соработката со другите институции може да произведе интегрирани услуги кои ги бараат корисниците. Библиотеката треба да организира серија на активности кои ќе придонесат за поттикнување и развивање на свеста за образованието, писменоста и културата помеѓу младата популација и за нивно поактивно вклучување во современите образовни и културни програми и процеси во државата.

10 Библиотеката-складиште на знаење
Култура на читање и користење на библиотеката во наставата треба да биде наш приоритет. Партнерството помеѓу наставниците и библиотекарите треба да станат столб на наставата и учењето во 21 век. Соработката е важна алатка за библиотеките да ги постигнат своите цели. Ова се однесува не само за интерконекција на податоци, туку и за мрежно поврзување на библиотеките, организации, поединци, текови и односи преку синергии, со цел меѓусебна корист и поопшто за развојот на секоја земја - затоа што на овој начин стануваме поефикасни. На јавните библиотеки не треба да се гледа само како капацитет или инфраструктура што им е достапна на граѓаните, туку како активна институција која треба да работи на исполнување на севкупната цел за сите граѓани.

11 Библиотеката-складиште на знаење
Препознавајќи ја културната важност на споделувањето Махатма Ганди рече дека „културата не може да живее, ако се обидува да биде ексклузивна“. Можноста да се споделат и повторно да се користат информациите и знаењата доаѓа во многу облици. Можеби најдлабоките корени на нашите човечки инстинкти е желбата да се зачува нашата култура за идните генерации. Ова е една од најважните функции на библиотеките. Библиотеките имаат огромна важност и улога во негување на културата на читање книги и поддршка на творештвото особено на младите креативни луѓе кои бараат можност и простор своето творештво да го промовираат и презентираат пред пошироката јавност. Книгите секогаш ќе останат во мода, а луѓето кои го следат тој тренд знаат дека секоја книга има посебна приказна која треба да биде прочитана.

12 Библиотеката-складиште на знаење
Ви благодарам за вниманието!!

13


Скинути ppt "Библиотеките – складиште на знаење"

Сличне презентације


Реклама од Google