Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Formalnost ugovora o prijevozu cestom

Сличне презентације


Презентација на тему: "Formalnost ugovora o prijevozu cestom"— Транскрипт презентације:

1 Formalnost ugovora o prijevozu cestom
Prof. dr. sc. Nikoleta RADIONOV Hrvatsko društvo za transportno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2 Ugovori o prijevozu cestom: zakonsko uređenje
ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU 2018 JEDAN ČLANAK O UGOVORU O PRIJEVOZU (čl. 97) EX-YU 1974 Zakon o ugovorima o prijevozu u cestovnom prometu HR 1991 Nisu preuzeti od EX-YU samo cestovni propisi NEMA POSEBNOG PROPISA SAMO O UGOVORIMA U CESTOVNOM PROMETU! 1998 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Ugovor o prijevozu: čl 4 GODINE POSTOJI POSEBAN PROPIS 2002 Ukinut čl ZOPCP 1998 o ugovorima o prijevozu PONOVNO NEMA POSEBNOG PROPISA VREMENSKA LENTA DOGAĐAJA 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

3 Nadležnost za uređenje ugovora o prijevozu robe cestom
NEMA PROPISA Nije EU nadležnost! MEĐUNARODNE KONVENCIJE CMR SDR Protokol 1978 Međunarodni prijevoz NACIONALNA ZAKONODAVSTVA Ugovor o prijevozu Domaći prijevoz 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

4 Ugovorna odgovornost prijevoznika za štetu: propisi
Primjenjuje se SAMO na VALJANI ugovor Ugovor o međunarodnom prijevozu robe Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom – CMR SDR Protokol 1978 uvjeti ugovora o osiguranju odgovornosti prijevoznika Ugovor o domaćem prijevozu robe cestom Nacionalni zakon ZPCP ZOO 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

5 2018 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Obavljanje javnog prijevoza tereta Članak 75. Javni prijevoz tereta je prijevoz koji se obavlja uz naknadu, prilikom kojeg se relacija, cijena prijevoza i drugi uvjeti prijevoza određuju pisanim ugovorom između prijevoznika i naručitelja prijevoza i koji se obavlja u skladu s tim ugovorom i ovim Zakonom. XII. UGOVORI U CESTOVNOM PRIJEVOZU Opće odredbe o ugovorima u cestovnom prijevozu Članak 97. … (2) Na prava i obveze ugovornih strana u ugovorima iz stavka 1. ovoga članka koje nastanu u obavljanju prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu te u obavljanju drugih djelatnosti reguliranih ovim Zakonom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju osnove obveznih odnosa, odredbe međunarodnih ugovora i konvencija čiji je potpisnik Republika Hrvatska. (3) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka zaključuju se u pisanoj formi, moraju se čuvati u poslovnim prostorijama ugovornih strana i moraju se dati na uvid inspektoru cestovnog prometa na njegov zahtjev. (4) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka koji se odnose na pružanje usluga prijevoza u cestovnom prometu najmanje moraju sadržavati: naziv naručitelja prijevoza, naziv prijevoznika, relaciju prometovanja, cijenu i rok plaćanja. (6) Naručitelj prijevoza i prijevoznik za svaki prijevozni posao obvezni su sklopiti pisani ugovor o prijevozu sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

6 Ugovor o prijevozu robe cestom: većina pravnih poredaka
SKLAPA SE TRENUTKOM SUGLASNOSTI VOLJA STRANAKA KONSENZUALAN UGOVOR NIJE POTREBNA POSEBNA FORMA NEFORMALAN UGOVOR TERETNI LIST NIJE UGOVOR, VEĆ DOKAZ O SKLOPLJENOM UGOVORU 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

7 Što znači zakonska forma ugovora?
Ugovor koji nije sklopljen kao poseban pisani dokument je NIŠTAV! Ne proizvodi pravne učinke Smatra se da nikada nije ni bio sklopljen Svaka strana mora vratiti primljeno Ugovor može postati valjan (konvalidirati) ako su obveze obje strane ispunjene u cijelosti ili pretežitom dijelu, osim ako iz cilja zbog kojega je oblik propisan ne proizlazi što drugo (čl. 294 ZOO) Totalna šteta ili gubitak robe? Manje od ½ puta izvršeno prije nastanka štete? Nije plaćena vozarina prije nastanka štete? 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

8 Ništavost ugovora i odgovornost prijevoznika za štetu
Prijevoznik ostaje odgovoran za SVU nastalu štetu do PUNOG iznosa nastale štete Naknada SVIH vrsta nastalih šteta Naknada do PUNOG IZNOSA nastale štete Nema pravo na zakonsko ograničenje odgovornosti do određenog iznosa NE PRIMJENJUJE SE CMR KONVENCIJA U MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU! Moguć gubitak prava iz osiguranja odgovornosti ili je pokriven samo dio odgovornosti SPOROVI IZ KABOTAŽNOG PRIJEVOZA: MEĐUNARODNI PROBLEM! 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

9 Odgovornost za štetu IZVANUGOVORNA UGOVORNA
naknada punog iznosa nastale štete UGOVORNA Transport: -posebni razlozi za oslobođenje od odgovornosti - pravo na ograničenje iznosa naknade po opsegu šteta i visini iznosa odštete/kg 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

10 Prekršajne kazne TEŠKI PREKRŠAJ pravne osobe i obrtnika (čl. 113 ZPCP)
„ako prijevoznik i naručitelj prijevoza ne sklope pisani ugovor o prijevozu sukladno članku 97. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona (članak 97. stavak 6.)” KAZNE 1. pravna osoba – domaći prijevoznik, pravna osoba – prijevoznik Europske unije i pravna osoba – strani prijevoznik ili druga pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od ,00 do ,00 kuna. 2. fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od ,00 do ,00 kuna. 3. odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do ,00 kuna. VRLO TEŠKI PREKRŠAJ (čl. 115 ZPCP) „ako prijevoznik obavlja javni prijevoz tereta bez ugovora o prijevozu, suprotno ugovoru o prijevozu ili suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 75.)” 1. pravna osoba : od ,00 do ,00 kuna. 2. fizička osoba – obrtnik: od ,00 do ,00 kuna. 3. odgovorna osoba u pravnoj osobi: od ,00 do ,00 kuna.

11 ZAKLJUČAK Pisana forma ugovora o prijevozu = NIŠTAVOST većine ugovora sklopljenih u praksi Mogućnost odgovornosti prijevoznika do PUNOG iznosa nastale štete Mogućnost gubitka prava iz osiguranja profesionalne odgovornosti Odgovornost špeditera za sklapanje (ništavog) ugovora o prijevozu? Hitne izmjene ZPCP čl. 75 i 97 – BRISANJE! Donošenje posebnog zakona o ugovorima o prijevozu u cestovnom prometu 11. Savjetovanje prijevoznika HOK-a, Solaris Šibenik ožujak 2019

12 „PRAVNA ODGOVORNOST ŠPEDITERA I PITANJA OSIGURANJA”
NAJAVA Edukativna radionica „PRAVNA ODGOVORNOST ŠPEDITERA I PITANJA OSIGURANJA” Kada: 5. travnja 2019. Gdje: Frankopanska 5a, Zagreb Tko: Margita Selan Voglar, Direktorica transportnih osiguranja, Triglav Slovenija Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prijave: do 1. travnja 2019.


Скинути ppt "Formalnost ugovora o prijevozu cestom"

Сличне презентације


Реклама од Google